Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан Остеопатии и хондропатии Нарушения в плътността и структурата на костта Остеопороза с патологична фрактура Остеопороза с патологична фрактура, дължаща се на следхирургично намаляване на чревната резорбция

Остеопороза с патологична фрактура, дължаща се на следхирургично намаляване на чревната резорбция МКБ M80.3

Остеопороза с патологична фрактура, дължаща се на следхирургично намаляване на чревната резорбция МКБ M80.3 - изображение

Остеопороза с патологична фрактура, дължаща се на следхирургично намаляване на чревната резорбция представлява състояние, което се характеризира с настъпване на счупване на костите, следствие намаляване на масата на костното вещество и влошаване на микроархитектурата на костната тъкан. Заболяването преобладава сред женското население и се среща при възрастни индивиди.

Остеопороза с патологична фрактура, дължаща се на следхирургично намаляване на чревната резорбция може да възникне спонтанно или при травма. Следхирургичното намаляване на чревната резорбция води до дефицит на калций и вит. Д. в ханата, което улеснява развитието на остеопороза.

Клиничната картина при остеопороза с патологична фрактура, дължаща се на следхирургично намаляване на чревната резорбция се характеризира в началните стадии с поява на силна болка в най-засегнатите кости. Най-често първоначално се засягат гръбначните прешлени и впоследствие могат да бъдат засегнати дългите кости. Фрактурите се съпровождат с болка с различен интензитет. Както споменахме по-горе, те могат да бъдат спонтанни или да се проявят след травма. При настъпване на фрактура се наблюдава нарушаване до пълна невъзможност за извършване на движения в засегната част от тялото.

Диагнозата остеопороза с патологична фрактура, дължаща се на следхирургично намаляване на чревната резорбция се поставя след снемане на подоробан анамнеза и осъществяване на щателен физикален преглед. Извършването на някои лабораторни и образни изследвания, като рентгенография, магнитен резонанс, магнитен резонанс и други, са изключително полезни за уточнява локализацията и тежестта на уврежданията. Диференциална диагноза на заболяването се прави с някои от следните заболявания, които протичат със засягане на костния скелет:

- хиперпаратиреоидизъм - при тази болест настъпват изразени нарушения в калциево-фосфатната обмяна (хиперкалциемия, хиперкалциурия, хипофосфатемия, хиперфосфатемия). Развива се дифузна деминерализация на скелета, кистозни промени, а понякога и фрактури.

- остеомалация - дължи се на намаляване количеството на вит.Д в организма на човека. Повишава се количеството на неминерализираната костна тъкан (остеоид). Нарушен е процеса на минерализация на костта. Рентгеновите промени наподобяват тези при остеопорозата.

- болест на Paget - в еволюцията на това заболяване се разграничават остеолитична, смесена и склеротична фаза, които се манифестират със съответни рентгенови промени в засегнатите кости (череп, гръбначни прешлени, таз, бедрена кост, тибиа и други).

- остеогенезис имперфекта тарда - налице е дефектно костно образуване поради намаление брой на остеобластите. Главата на тези болни е по-голяма за сметка на челната и слепоочните кости.

Диференциалната диагноза трябва да различи вторичната остеопороза и при редица други заболявания - хипертиреоидизъм, синдром на Къшинг, хипогонадизъм, плазмоцитом, костни метастази и руги. Трябва да се отдиференцира и ятрогенно обусловената остеопороза при леченеи с някои медикаменти.

Лечението на остеопороза с патологична фрактура, дължаща се на следхирургично намаляване на чревната резорбция може да бъде консервативно или хирургично. Консервативното лечение се състои в прилагане на инхибитори на костната резорбция, стимулатори на костното образуване, рехабилитация и физикална терапия.

2.5, 4 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия