Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан Остеопатии и хондропатии Нарушения в плътността и структурата на костта Други нарушения в плътността и структурата на костта

Други нарушения в плътността и структурата на костта МКБ M85

Други нарушения в плътността и  структурата на костта МКБ M85 - изображение

Към други нарушения в плътността и структурата на костта спадат фиброзна дисплазия (на една кост), флуороза на скелета, хиперостоза на черепа, остеит дължащ се на отлагане на минерални соли (склерозиращ), солитарна костна киста, аневризмална костна киста, други костни кисти, други уточнени нарушения в плътността и структурата на костта и други.

Все още се спори дали костната киста е тумор или фиброзна дисплазия. Преобладава становището, че костната киста е доброкачествено новообразувание, което произхожда от съединителната тъкан, която не образува кост и хрущял. Среща се по-често при деца и юноши между 5-ата и 15-ата година и по-често при мъжкия пол. Характерна е локализацията в горната трета на хумеруса, в проксималната част на фемура, на предмишницата и тибията.

Патоанатомично солитарната костна киста представлява еднокамерна кухина в костта, изпълнена с  бистра жълтеникава или кръвениста течност. Стените на кистата са тапицирани с фина бледорозова съединително-тъканна мембрана. Кортикалисът в областта на кистата е изтънял и раздут, но с гладка повърхност.

Заболяването протича безсимптомно и най-често се открива след получаване на патологична фрактура. Рентгеновата катина е типична. Характерна е локализацията в горната метафиза на хумеруса и фемура. С растежа кистата се отдалечава от метафизата и отива към диафизата. Вижда се ограничено просветляване на костта с изтънен кортикаликс, издут и с гладка повърхност. Лечението е оперативно- кюретаж на стените на кистата и запълване със спонгиозна кост от костна банка.

Флуороза на скелета представлява състояние предизвикано от прекомерен прием на флуор. Скелетната флуороза възниква при консумация на флуориди 10 пъти повече от препоръчваната дневна доза, за продължителен период от време. Освен чрез храната, флуоридите в организма могат да бъдат приети чрез вдишване на прах и дим съдържащ флуориди, чрез водата, при повишена консумация на чай, при използване на въглищата като вътрешен източник на гориво (често срещана пракитка в Китай) и др.
Флуорозата е ендемично състояние, като най-често се среща в Китай и Индия. При това заболяване костите на скелета стават крехки и чуливи. В напредналите случаи, скелетната флуороза причинява болка и увреждане на костите и ставите. Заболяването протича в няколко фази:

- І фаза: характеризира се със спорадична болка, скованост в ставите, остеосклероза на таза и гръбначния стълб;

- ІІ фаза: характеризира се с хронична болка в ставите, артритини симптоми, калцификация на ставите;

- ІІІ фаза: движенията са ограничени и настъпват осакатяващи деформации на гръбначния стълб и големите стави както и неврологични дефекти.

Диагнозата се поставя въз основа на анамнезата и рентгенвото изследване на костите. Важна е профилактиката на заболяването с която се цели да се намали прекомерното внасяне на флуор в организма.

Някои автори считат остеида за тумороподобно заболяване, а други за доброкачествен костен тумор. Засягат се най-често бедрената кост и тибията в близост до ставата. Заболяването се среща в млада възраст- второто-третото десетилетие. Първият клиничен белег е болката, като е характерно засилване интензитета на болката през нощта. Движенията в съседната става се ограничават. Болките се повлияват от аналгетици и болните непрекъснато приемат тези лекарства. Освен медикаметозно, заболяването се лекува и оперативно- пълна резекция на огнището, което макроскопски има вид на ограничено тъмно червеникаво или жълтеникаво „гнездо” с калцификати или цялото да е осифицирало.

3.0, 2 гласа

ВИДОВЕ Други нарушения в плътността и структурата на костта МКБ M85

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

АнатомияКлинични пътеки