Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Опорно-двигателна система Кости Гръден кош

Гръден кош (thorax)

Гръден кош (thorax) - изображение

Частта от скелета образувана от ребрата, гръдната кост, гръдните прешлени и ребрените хрущяли се нарича гръден кош (thorax). Човешкият гръден кош е изграден от 12 чифта ребра, 12 гръдни прешлена и гръдната кост. Той има защитна функция за важните органи сърце и бял дроб, намиращи се в него, а също така осъществява опорна функция за раменния пояс и костите на горният крайник. Благодарение на подвижното свързване на ребрата с гръбначния стълб се осъществяват дихателните движения при гръдното дишане.

Гръдни прешлени (vertebrae thoracicae)

  • Гръдната част на гръбначния стълб е изградена от гръдните прешлени. Тя представлява опората на гръдния кош;

Гръдна кост (sternum)

  • Изградена е от тяло, дръжка и мечовиден израстък. Тя е плоска кост, чиято спонгиозна част съдържа червен костен мозък, участващ активно в хемопоезата. По този начин, чрез стернална пункция и намазка от костен мозък може да се контролира хемопоезата;
  • Дръжката на гръдната кост (manubrium sterni), представлява горната широка част на костта. На повърхността й се намират странични изрезки за ключиците (incisurae claviculares), а между тях - incisura jugularis.Встрани дръжката притежава изрезки (incisurae costales), за първите две ребра;
  • Тялото на гръдната кост (corpus sterni), се свързва с дръжката посредством влакнест хрущял (symphysis manubriosternalis), като образува изпъкнал напред ъгъл (angulus sterni);
  • Мечовидният израстък на гръдната кост (processus xyphoideus), представлява долния край на костта, като той често е перфориран или раздвоен;

Ребра (costae I - XII)

  • Участват в изграждането на гръдния кош. Те представляват чифтни плоски кости, чиято повърхност е извита навън, предният им пъб е смъкнат надолу, като са усукани навътре по ос. Ребрата са съставени от костна част (os costale) и хрущял (cartilage costalis);
  • Истински ребра (costae verae), се наричат от I - VII ребра, тъй като те се залавят директно за гръдната кост;
  • Лъжливи ребра (costae spurie), се наричат от XIII - X ребра, понеже хрущялите им се прикрепват към хрущяла на VII ребро и образуват ребрената дъга (arcus costalis);
  • Плаващи ребра (costae fluctuantes), се наричат последните две ребра (XI и XII). Те нямат връзка с гръдната кост;
4.5, 4 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория