Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан Остеопатии и хондропатии Нарушения в плътността и структурата на костта Остеомалация при възрастни

Остеомалация при възрастни МКБ M83

Остеомалация при възрастни МКБ M83 - изображение

Остеомалация при възрастни представлява костно метаболитно заболяване, при което избирателно се нарушава минерализацията на костта, т.е. намалява неорганичната съставка на костта при запазена органична такава.
Много често остеомалацията се комбинира и с остеопороза. Остеомалацията е по-честа при жените.

Най-честите причини за остеомалация са:

1.Липса на витамин Д- недохранване, малабсорбция, недостатъчно излагане на слънце (при стари хора);

2.Смутен метаболизъм на витамин Д- в черния дроб (ензимна индукция, напр. от антиепилептични лекарства или при билиарна цироза) или бъбрека (хронична бъбречна недостатъчност);

3.Повишена бъбречна загуба на фосфати- фосфатен диабет, синдром на Fanconi и др.;

4.При лечение с някои медикаменти, влияещи на минерализацията на костта (флуориди, бифосфонати).

Остеомалация при възрастни се характеризира с мускулно-костна симптоматика: астения и мускулни болки (налагащи често неврологична диференциална диагноза), както и болки по хода на костите, промяна в походката и поява на незарастващи фрактури, особено в долната трета на подбедриците. Костите стават меки и могат да се режат с нож. Деформациите са по-тежки, където има натоварване, и затова са изразени в краката. Аномалиите наподобяват рахита. В зоните на декалцинация могат да се получат патологични фрактури.

На рентгенограмите на засегнатите кости се вижда характерно размазване на трабекуларния строеж (ефект на Renoir) и т.нар. зони на Loozer (зони на хипоминерализация). Измерването на костната плътностобикновено показва намалено минерално съдържимо и не позволява отграничаване от обикновена остеопороза. Костната сцинтиграфия с технециев препарат показва изключително бурно натрупване на изотопа, което е нетипично за остеопорозата.

Лабараторната констелация се характеризира с хипокалциемия, съчетана с хипофосфатемия, силно повишена алкална фосфатаза, и по-специално костната й фракция. Насочващи към диагнозата са понижените серумни нива на метаболитите на витамин Д, но патогномоничното изследване е костната биопсия с хистологично изследване, при което се отчита повишена дебелина на неминерализирания остеоид и удължено време на минерализация.

Лечението на остеомалация при възрастни е насочено към причината за заболяването. Патогенетичното лечение на остеомалацията се провежда с високи първоначални дози на витамин Д и калций съобразно възрастта.

3.2, 6 гласа

ВИДОВЕ Остеомалация при възрастни МКБ M83

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Остеомалация при възрастни МКБ M83

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Остеомалация при възрастни МКБ M83

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕСТОВЕ ПРИ Остеомалация при възрастни МКБ M83

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия