Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан Остеопатии и хондропатии Хондропатии Юношеска остеохондроза на таза и бедрената кост Юношеска остеохондроза на бедрената глава [Legg-Calve-Perthes]

Юношеска остеохондроза на бедрената глава [Legg-Calve-Perthes] МКБ M91.1

Юношеска остеохондроза на бедрената глава [Legg-Calve-Perthes] МКБ M91.1 - изображение

Заболяване, което се развива предимно в детската възраст, при което се наблюдава разстройство на хрущялната и костната генеза, следствие на нарушаване кръвоснабдяване на главата на тазобедрената става, а по-късно настъпва и обездвижване на ставата.

Наблюдават се смущения в кръвоснабдяването на бедрената глава от различни етиологични причини. Като настъпва нарушения в изхранването и некроза на хрущялната и костната тъкан.

Причините за развитието на болестта на Пертес са следните:

- Травматични причини - травмата предизвиква запушване на кръвоностните съдове, кръвоснабдяващи даден участък и той изпада в некроза.

- Инфекциозни причини - Счита се, че заболяването започва след отзвучало инфекциозно страдание и в някои случаи са открити стафилококи.

- Ендокринни причини

- Метаболитни нарушения

- Емболична теория - има се предвид поява на емболи,които запушват кръвоностните съдове кръвоснабдяващи даден участък от бедрената глава.

Юношеска остеохондроза на бедрената глава [Legg-Calve-Perthes] в началото се развива незабележимо, бавно и коварно. Оплакванията са слаби и непостоянни болки, на които не се обръща достатъчно внимание. Постепенно болките се усилват при натоватване и децата започват да куцат. Оплакват се от лесна уморяемост. Оплакванията се появяват при пълно клинично здраве и могат да изчезнат за 1-2 месеца и отново да се появят. Често детето оплаквайки се от болки в тазобедрените стави посочва коляното (тъй като болката се разпространява по съответния нерв). И от тук следва,че ако не се открият патологични промени в коляното да се насочи вниманието към тазобедрените стави. При прегледа може да се установи затруднения в сгъването и отвеждането на тазобедрената става, която се открива със симптома на Томас. Установява се по-късно отслабване на седалищната и бедрената мускулатура. Наблюдава се ограничена и болезнено отвеждане и външна ротация на тазобедрената става. В много напреднали стадии болките се увеличават и движенията се ограничават. Появява се скъсяване на крайника.

Освен клиничното изследване се прилага и рентгеново изследване - което дава много ценна информация. В началните стадии има раздалечаване главата на бедренната кост от ацетабуларната ямка (симптом на Валденщриом), и костно разреждане на страничните части на главата (симптом на Ferund). В началният стадии се получава незначително сплескване на бедрената глава. В разгара се наблюдава поява на костни кисти, скъсяване и разширяване на бедрената шийка, фрагментиране на ядрото на бедрената глава. За определен терапевтичен план се използва следната класификация:

1 група - Засегната е само предната част на бедрената глава. Прогнозата по отношение запазване на сферичността на главата е много добра.

2. група - Не кръвоснабденият участък е уплътнен, но встрани от него има здрави участъци,които осъществяват колатерално кръвообращение и предпазват главата на бедрената кост от некроза. Прогнозата е сравнително добра особено в ранна детска възраст.

3. група - Около 2/3 от главата на бедрената кост е засегната. Липсва странична запазена костна колона. Има метафизарни промени и плочката на разтежа е неравна. Има нарушение в кръвоснабдяването на бедрената глава в голям участък. Прогнозата е лоша по отношение запазване сферичността на главата и центража и.

4. група - Епифизата е засегната тотално, метафизата е кистозна, плочката на разтежа е засегната. Прогнозата е лоша.

Лечението на юношеска остеохондроза на бедрената глава [Legg-Calve-Perthes] цели запазване на бедрената глава от деформация и запазване на епифизарната хрущялна пластинка. Това се постига чрез продължително отбременяване на ставата като се използват специални шини, апаратът на Томас, но недостатъците са, че трябва продължително време (1-2 години) да бъде имобилизирана ставата. Съвременните хирургични методи създават възможност за скъсяване на лечебния период. Правят се реваскуларизиращи операции (подобряване на колатералното кръвооросяване на ставата), но в една или друга степен с напредване на възрастта се развива коксартроза. Прогнозата зависи от ранната диагноза и адекватното проведено лечение.

3.4, 5 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Юношеска остеохондроза на бедрената глава [Legg-Calve-Perthes] МКБ M91.1

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Юношеска остеохондроза на бедрената глава [Legg-Calve-Perthes] МКБ M91.1

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕСТОВЕ ПРИ Юношеска остеохондроза на бедрената глава [Legg-Calve-Perthes] МКБ M91.1

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия