Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан Остеопатии и хондропатии Хондропатии Юношеска остеохондроза на таза и бедрената кост

Юношеска остеохондроза на таза и бедрената кост МКБ M91

Юношеска остеохондроза на таза  и бедрената кост МКБ M91 - изображение

Към юношеска остеохондроза на таза  и бедрената кост спадат юношеска остеохондроза на таза, юношеска остеохондорза на бедрената глава, coxa plana, псевдококсалгия и други.

Асептичните (аваскуларните) некрози или наречени още остеохондропатии са група заболявания, които ги обединява една и съща етиопатогенеза, но са с различна анатомична локализация. Характеризират се с нарушаване на остеохондралната осификация на епифизарното ядро на вкостяване. Развиват се предимно в детската възраст и по време на ускорения растеж и имат хронично протичане.

Етиологията на тези заболявания не е напълно изяснена. Предложени са много теории, от които най-важно значение имат травматичната и инфекциозната теория.

Аваскуларните некрози се характеризират със своите специфични 5 стадия, през които задължително минават:

1. Стадий на исхемия и некроза. Ставният хрущял е с непроменена структура, но дебелината му не е еднаква на определени места. Структурата на гъбестата тъкан на костното ядро се нарушава. Този стадий се наблюдава само хистологично. Рентгенографично не се наблюдават промени.

2. Стадий на импресионни фрактури или на фрагментация. Вследствие нарушена съпротива на засегната кост, тя се смачква и фрагментира.

3. Стадий на резорбция и всмукване на костните фрагменти от околната здрава тъкан.

4. Стадий на реваскуларизация или възстановителен стадий. Възстановяването става за сметка на съединително-тъканни повлекла и хрущялни елементи, които метапластично се превръщат в костна тъкан.

5. Стадий на остатъчните явления (деформираща артроза, coxa plana).

Юношеска остеохондроза на бедрената глава се среща във възраст между 4 и 12 години, като засягането обикновено е едностранно и по-често при момчета. Както при всички остеохондропатии настъпват смущения в кръвоснабдяването на бедрената глава от различни етиологични причини.

Заболяването в началото се развива незабележимо, бавно и коварно. Оплакванията са слаби и непостоянни болки, на които не се обръща достатъчно внимание. Постепенно болките се усилват при натоварване и децата започват да накуцват. Оплакват се от по-лека уморяемост. Оплакванията се появяват при пълно клинично здраве и могат да изчезват за 1-2 месеца и отново да се появяват. Често детето, оплаквайки се от болки в тазобедрената става, посочва коляното. Това ни задължава, когато не открием патологични изменения в колянната става, да се насочим към тазобедрената. При прегледа може да се открие флексо-аддукторна контрактура на тазобедрената става. По-късно се установява и известна хипотрофия и атрофия на глутеалната и бедрената мускулатура. Има ограничена и болезнена абдукция и външна ротация на тазобедрената става. В много напредналите стадии болките се увеличават и движенията се ограничават от развилата се картина на дегенеративно ставно заболяване.

Освен клиничното изследване, рентгеновото изследване дава най-ценни данни, като се определя даже стадият на заболяването и евентуалната прогноза. В началния стадий се забелязва увеличаване на дистанцията между бедрената глава и дъното на ацетабулума и костно разреждане по латералната страна на епифизата. В началния стадий се получава незначително сплескване на бедрената глава, склероза и разширена ставна линия. В пълния разгар се наблюдава фрагментиране на ядрото, скъсяване и разширяване на шийката и появата на дегенеративни кисти под епифизарната фуга. В стадия на възстановяване се очертават добре контурите на епифизарното ядро, но то е по-широко и по-ниско, шийката е широка и много скъсена, като проксималният край на бедрената кост придобива формата на „овчарска гега”- coax plana.

Лечението юношеска остеохондроза на таза  и бедрената кост цели да се запази бедрената глава от деформиране и да запази нормалния растеж на епифизарната хрущялна пластинка. Това се постига с продължително отбременяване на ставата, като се използва екстензия или специални шини, но недостатъците са, че трябва продължително време (1-2 години) да бъде имобилизирана ставата.

Съвременните хирургични методи създават възможност за скъсяване на лечебния период. Прилагат се остеотомия на бедрото или таза с цел да се получи по-добро контейнеруване на бедрената глава. Прилагат се и реваскуларизиращи операции с костен шпан на артериовенозно краче. Въпреки това в една или друга степен с напредване на възрастта се развива коксартроза. Прогнозата зависи от ранната диагноза и адекватно проведеното лечение.

2.6, 5 гласа

ВИДОВЕ Юношеска остеохондроза на таза и бедрената кост МКБ M91

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия