Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Опорно-двигателна система Кости Череп

Череп (cranium)

Череп (cranium) - изображение

Костната структура на главата при човека е съставна от множество свързани кости и се нарича череп (cranium). В по-голямата си част черепните кости са плоски (ossa plana) и свързани неподвижно една спрямо друга чрез шевове, като изключение правят само костите на долната челюст и подезичната кост. Според своите функции черепа се разделя на две части - мозъчен череп (ossa cranii) и лицев череп (ossa faciei). Мозъчният череп при човека е два пъти по-голям от лицевия, което се дължи на силното развитие на главния мозък и слабото развитие на дъвкателната функция.

Мозъчният череп е изграден от 4 нечифтни и 2 чифтни кости. Нечифтни са тилната, клиновидната, решетъчната и челната кост, а чифтни слепоочната и теменната кост.

Тилна кост (os occipitale)тилна кост

 • Разположена е в задно-долната част на черепа и взима участие в образуването както на черепната основа, така и на черепния покрив;
 • Има четири части: основна (pars basilaris), две странични (partes laterales) и тилна люспа (squama occipitalis), които заграждат големия тилен отвор (foramen magnum);
 • В долната си част, отстрани на големия тилен отвор, се намира кондил за свързването на черепа с гръбначния стълб - (condylus occipitalis);
 • Латерално по външния й ръб се намира изрезка, наречена яремна (incisuara jugularis);

Клиновидна кост (os sphenoidale)клиновидна кост

 • Намира се в центъра на черепната основа;
 • Състои се от тяло (corpus) и чифтни - малко (ala minor), голямо крило (ala major) и криловиден израстък (processus pterygoideus);

Слепоочна кост (os temporale)слепоочна кост

 • Участва в образуването на черепната основа и страничната стена на черепния покрив;
 • Съдържа кухини, в който се поместват органите на слуха и равновесието;
 • Състои се от три части: люспеста (pars sqamosa), тъпанчева (pars timpanica) и скалиста (pars petrosa);

Теменна коста (os pariertale)теменна кост

 • Образува горната и страничната част на черепния покрив;
 • Представлява четириъгълна плоча, която се свързва чрез ръбовете си за съседните черепни кости;
 • Чрез предния си ръб тя се свързва с челната кост (margo frontalis), чрез долната (margo squamosus) - с люспата на слепоочната кост, чрез задния (margo occipitalis) - с люспата на тилната кост, чрез горния (margo sagittalis) - със срещуположната теменна кост;
 • Външната повърхност на костта е гладка и изпъкнала, а вътрешната е грапава и вдлъбната;

Челна кост (os frontale) челна кост

 • Изгражда предната част на черепния покрив и черепната основа;
 • Състои се от четири части: една люспа (squama frontalis), две очни части (partes orbitales) и една носна част (pars nasalis);

Решетъчна кост (os ethmoidale)

 • Участва в образуването на черепната основа, носната кухина и очницата;решетъчна кост
 • Състои се от две кръстосани пластинки - хоризонтална и сагитална, и две странични части - решетъчни лабиринти;
 • Хоризонталната пластинка е надупчена (lamina cribrosa) и има 30-40 отвора, през който преминават обонятелни нерви и кръвоносни съдове;

Лицевият череп е изграден от 3 нечифтни и 6 чифтни кости. Нечифтни са ралник, долна челюст и подезична кост, а чифтни са горна челюст, долна носна мида, небцова, ябълчна, носна и слъзна кост.

Горна челюст (maxilla)горна челюст

 • Намира се в горно-педната част на лицевия череп;
 • Участва в образуването на очницата, носната кухина и небцето;
 • На нея се намират горния ред зъби;
 • Състои се от тяло, и четири израстъка - челен, ябълчен, небцов и алвеоларен;

Ябълчна кост (os zigomaticum)ябълчна кост

 • Разположена е в страничната част на лицевия череп;
 • Свързва се с ябълчните израстъци на горната челюст, челната и слепоочната кост;
 • Има три повърхности - латерална, слепоочна и очнична;

Небцова кост (os palatinum)небцова кост

 • Малка кост разположена от задната страна на горната челюст;
 • Изгражда задните части на носната кухина и твърдото небце;
 • Състои се от две плочки, които се съединяват по между си почти под прав ъгъл;

Долна носна мида (конха) (conha nasalis inferior)

 • Представлява тънка огъната костна пластинка, разположена в носната кухина под средната конха на решетъчната кост;
 • Медиалната й повърхност е изпъкнала, а латералната вдлъбната;

Слъзна кост (os lacrimale)слъзна кост

 • Изгражда предната част на медиалната стена на очницата;
 • Има ямка, в която се помества слъзната торбичка;

Носна кост (os nasale)носна кост

 • Изгражда гърба на носа;
 • Има неправилна четириъгълна форма;

Ралник (vomer)

 • Има неправилна ралникчетириъгълна форма;
 • Изгражда част от носната преграда;

 

Долна челюст (mandibula)долна челюст

 • Подвижно свързана кост изграждаща долната част на лицевия череп;
 • Състои се от тяло и два клона;
 • Върху тялото са разположени зъбите, а двата клона се свързват ставно с черепа;

Подезична кост (os hyoideum)подезична кост

 • Разполага се в основата на езика и има формата на подкова;
 • Състои се от тяло, малък и голям рог;
5.0, 3 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория