Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини Травми в областта на тазобедрената става и бедрото Счупване на бедрената кост

Счупване на бедрената кост МКБ S72

Счупване на бедрената кост МКБ S72 - изображение

Фрактурите (счупванията) на бедрената кост са резултат на тежки травматични въздействия, свързани с транспортни и производствени травми. При деца има значение и битовия травматизъм.
Счупване на бедрената кост представляват 5-10% от всички фрактури на костите и 14% от тези на долния крайник.

Силата предизвикваща фрактурата, може да действа по директен и индиректен механизъм. Единствено не влиза в съображение отломъчният механизъм.

Фрактурните линии са характерни:
- винтова (при торзионен механизъм);
- коса или ъглова с наличие на трети триъгълен фрагмент (при огъвачен механизъм);
- напречна (при ножичен механизъм);
- раздробяваща с множество фрагменти (при компресионен механизъм).

Счупване на бедрената кост според анатомичното местонахождение на фрактурите могат да се класифицират в три групи:

 1. Счупвания на горния (проксималния)край на бедрената кост, където се включват счупвания на бедрената шийка и счупвания в трохантерната област;
 2. Счупвания в средната част (диафизата) на бедрената кост;
 3. Счупвания в долния (дисталния) край на бедрената кост.

Счупванията на главата на бедрената кост са изключително редки и се получават главно при луксациите на тазобедрената става.

Счупванията на шийката на бедрената кост са чести (22% от счупванията на бедрената кост). В зависимост от разположението на фрактурната линия се различават:
- Счупване непосредствено под бедрената глава;
- Счупване в средната част на шийката;
- Счупване в основата на шийката.
Първите две са вътреставни фрактури, а последната - изванставна.
Според механизма на счупване и разместването на фрагментите се различават:
- Аддукционен (варусен) тип счупване на бедрената шийка;
- Абдукционене (валгусен) тип на счупване на бедрената шийка.
Повече за фрактура на бедрената шийка можете да прочете при

Счупване на трохантерния масив са 35% от счупванията на бедрената кост. Трохантерните счупвания се получават от торзионно - огъвачен механизъм.

Фрактурната линия при пертрохантерните счупвания минава през големия трохантер, но могат да бъдат засегнати и двата трохантера. Тази фрактура много често е раздробена.
Повече за пертрохантерна фрактура можете да прочетете при:

Фрактурната линия при субтрохантерно счупване е разположена субтрохантерно.
Повече за субтрохантерна фрактура можете да прочетете при:

Счупване на диафизата на бедрената кост са 35% от счупванията на бедрената кост. Тези счупвания се получават от разнообразни механизми. Фрагментите са разместени надлъжно със скъсяване ъглово и периферно. Разместването зависи от механизъма на счупването и контракцията на мускулатурата.
Повече за фрактура на тялото на бедрената кост можете да прочете при:

В долния край на бедрената кост се получават следните фрактури:
- Надкондилно счупване на бедрената кост;
- Кондилни счупвания на бедрената кост.
Фрактурната линия при надкондилните счупвания е разположена над кондилите, на границата на метафиза и диафиза. Това счупване обикновено е извънставно.
Кондилните счупвания на бедрената кост се срещат рядко. Различават се счупвания на медиалния, на латералния кондил или бикондилно счупване на бедрената кост.
Повече за фрактура на долния край на бедрената кост можете да прочетете при:

При тежко травматично събитие може да се получи счупване на няколко места на бедрената кост.
Повече за фрактура на няколко места на бедрената кост можете да прочетете при:

Фрактура на бедрената кост може да се получи и на други части.
Повече за фрактура на други части на бедрената кост може да прочетете при:

При травма в областта на бедрото, при която има клиника за фрактура на бедрената кост, но от първоначалния преглед не може да се каже къде точно е счупването се поставя диагноза неуточнена фрактура.
Повече за фрактура на бедрената кост, неуточнена можете да прочетете при:

Клинична картина на счупване на бедрената кост
Пострадалия съобщава за тежко травматично събитие. Оплакванията са:

 • Силни болки на мястото на счупването,
 • Движи крайникът са невъзможни;
 • При оглед на пострадалия се установява дъговидна или ъглова деформация на мястото на фрактурата;
 • Има скъсяване на крайника;
 • Външно завъртане на крайника;
 • Налице е голям хематом;
 • Околните тъкани са оточни;
 • Патологична подвижност;
 • Костни крепитации;
 • Активните движения са невъзможни;
 • Силно болезнени пасивни движения.

Диагнозата счупване на бедрената кост се поставя рентгенологично.

Лечение на счупване на бедрената кост
Първа помощ се оказва на мястото на произшествието или в най-близкия здравен пункт.
Тя се дължи на надлъжно затегляне на крайника, деротация и транспортна имобилизация с гипсова шина, започваща от долния ъгъл на капсулата и достигаща до върха на пръстите на ходилото, разположена по горната половина на крайника. При липса на гипс, импровизации - дълга подплатена дъска, телени шини и др.

3.3, 8 гласа

ВИДОВЕ Счупване на бедрената кост МКБ S72

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Счупване на бедрената кост МКБ S72

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Счупване на бедрената кост МКБ S72

ВСИЧКИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕСТОВЕ ПРИ Счупване на бедрената кост МКБ S72

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия