Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан Остеопатии и хондропатии Хондропатии Други остеохондропатии

Други остеохондропатии МКБ M93

Други остеохондропатии МКБ M93 - изображение

Други остеохондропатии характеризират с нарушаване на остеохондралната осификация (костно-хрущялно вкостяване) на епифизарното ядро на вкостяване, влючващо разтройство в хондрогенезата (производството на ставен хрущял) и остеогенезата на първично нормален разтежен процес. Развива се предимно в детската възраст и по време на ускорения разтеж и има хронично протичане.

Предложени са много теории за възникване на други остеохондропатии като по-важни са:

1. Травматична теория - Травмата предизвиква запушването на кръвоностните съдове, кръвоснабдяващи даден участък от ядрото, и той изпада в некроза.

2. Инфекциозна теория - счита се, че заболяването започва след отзвучало инфекциозно страдание и в някои случаи са открити стафилококи.

3. Ендокринна теория

4. Конгенитална теория

5. Микотична теория

6. Емболична, метаболитна теория и други, като в последно време се отдава значение и на диспластична теория.

Поотделно или в комбинация етиологичните фактори въздействат върху кръвоностните съдове и предизвикват исхемия (нарушаване кръвоснабдяване на даден участък), като се появяват трофични промени и некрози в хрущялната и костната тъкан.

Аваскуларните некрози се характеризират със своите специфични 5 стадия, през които задължително минават:

1. стадий - на исхемия и некроза. Ставният хрущял е с променена структура, но дебелината му не е еднаква на определени места. Структурата на гъбестата тъкан на костното ядро се разрушава. В този стадий промените се наблюдават само хистологично (тъканно). На рентгенографично не се установяват промени.

2. стадий на фрагментация - Следствие на нарушената съпротива на засегнатата кост, тя се смачква и фрагментира.

3. стадий на резорбция и всмукване на костните фрагменти от околната здрава тъкан.

4. стадий на реваскуларизация (възтановяване на кръвотока) или възтановителен стадий - Въстановяването на ставата става за сметка на съединително тъканни повлекла и хрущялни елементи, които метапластично се превръщат в костна тъкан.

5. стадий на остатъчни явления (деформираща артроза).

Обикновено болните деца нямат никакви оплаквания и са много добро общо състояние. Първите симптоми са болки на определено място или разпространяваща се, която може да се усили при натоварване. Това води до нарушаване функцията на крайника. Липсват и на каквито и да било интоксикационни промени в организма. Заболяването може да бъде и двустранно.

Диагнозата се поставя рентгенографски на всички стадии на заболяването, с изключение на първият стадий, където се поставя хистологично (стадий на исхемия и некроза).

Други остеохондропатии имат определен и продължителен цикъл на развитие (от 2-5 години), който не се изменя в зависимо това дали се лекува или не заболяването. Целта на терапевтичните мероприятия е да бъдат създадениблагоприятни условия за нормална динамика на патологичния процес и предпазване от деформация на епифизите, особено в периода на фрагментация. Основната цел е да бъде подобрена трофиката в съответната област, като продължителното отбременяване на ставата играе огромна роля.

Оперативните методи на лечение целят стимулиране на кръвоснабдяване на ставата и подобряване на биомеханиката на ставата. Това може да се постигне, чрез продупчване на много места на ставата, с костен или мускулен присадък на артерио-венозното краче, остеотомии (прерязване, отваряне на кост) за подобряване на конгруентността на ставата.

2.6, 5 гласа

ВИДОВЕ Други остеохондропатии МКБ M93

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Други остеохондропатии МКБ M93

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия