Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан Остеопатии и хондропатии Хондропатии Други юношески остехондрози Ювенилна остеохондроза на лъчевата и лакътната кост

Ювенилна остеохондроза на лъчевата и лакътната кост МКБ M92.1

Ювенилна остеохондроза на лъчевата и лакътната кост МКБ M92.1 - изображение

Група хетерогенни заболявания протичащи с асептична некроза на костните епифизи се дефинира като остеохондроза. Остеохондроза на лъчевата и лакътната кост, която се изявява в юношеска възраст е известна като ювенилна остеохондроза на лъчевата и лакътната кост. Лъчевата и лакътната кост са част от костите на горния крайник.

остеохондроза на радиус и улна

Ювенилна остеохондроза на лъчевата и лакътната костпредставлява състояние, което се характеризира с наличие на асептична некроза. Тя се дължи на нарушаване на регионалното кръвообращение с последваща костна деструкция. Буквален превод от гръцки (necros) означава смърт. В случая некрозата се разглежда необратима локална клетъчна деструкция с последваща тъканна дисфункция. Наличието на допълните клетъчна пролиферация не възстановява първоначалната костна структура, а води до ремоделиране на коста.

Рубриката "ювенилна остеохондроза на лъчевата и лакътната кост" разглежда oстеохондроза (юношеска):

 • на дисталната епифиза на лакътната кост [Burns]
 • на главата на лъчевата кост [Brailsford]

 Заболяването се наблюдава сравнително рядко, предимно при активно спортуващи юноши. Значително по-често се среща при момчета, отколкото при момичета. От една страна това се дължи на интензивният костен растеж, а от друга на по-високата честота на уличен и спортен травматизъм при момчетата. Неблагоприятен ефект има и системният прием на стероидни препарати, наркотични вещества и алкохол. Обичайно се съобщава травма в анамнезата.

Причините за възникване на ювенилна остеохондроза на лъчевата и лакътната кост не са напълно изяснени, но се предполага:

 • Участието на някои генетични фактори
 • Травма и посттравматични усложнения
 • Аномалии на съдовата система, изхранваща os radii и os ulnae
 • Тромбоза на съдовете, изхранващи костите на предмишницата
 • Вродени костни аномалии
 • Остеомиелит
 • Костна туберкулоза

остеохондроза на радиус и улна Симптоматичната презентация при ювенилна остеохондроза на лъчевата и лакътната кост се изявява с:

 • Болка при досег и движения в ръката особено ротация
 • Оток
 • Усещане за слабост в ръката
 • Ограничен обем на движения

 

В по-късна възраст съществува риск от артрозен процес.

Диагнозата ювенилна остеохондроза на лъчевата и лакътната кост се уповава на анамнестични данни, извършване на щателен физикален преглед, тълкуване на лабораторни данни, анализ на образни изследвания, като:

Лечението на ювенилна остеохондроза на лъчевата и лакътната кост може да бъде консервативно или хирургично и се осъществява от лекар – специалист. При ранните стадии се прилага продължителна отбременяваща ставата имобилизация. Преустановяване на вредните навици. Спазване на терапевтични препоръки и режими. Не се допуска излишно натоварване на предмишницата. Окупиране на болевата симптоматика чрез приемане или локално третиране с нестероидни противовъзпалителни средства.

При неефективност на консервативната терапия се препоръчва хирургична интервенция.

3.3, 3 гласа

БИБЛИОГРАФИЯ

http://boneandspine.com/osteochondrosis-or-epiphysitis/

http://emedicine.medscape.com/article/1254668-overview

https://link.springer.com/article/10.1007/s00590-007-0192-6

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия