Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Опорно-двигателна система Кости Кости на горния крайник

Кости на горния крайник (ossa membri superioris)

Кости на горния крайник (ossa membri superioris) - изображение
Анатомично костите на горния крайник се разделят на кости на раменния пояс и кости на свободния горен крайник. Костите на раменния пояс включват ключицата и лопатката, а свободния горен крайник се състои от раменната кост, костите на предмишницата и малките кости в областта китката, предкитката и пръстите. Общият брой на всички кости в областта на горния крайник е 32.
 Схема горен крайник

Кости на раменния пояс - 2бр.
- Ключица (clavicula)
- Лопатка (scapula)

Кости на свободния горен крайник - 30 бр.
Кости на мишницата -1бр.
- Раменна кост (humerus)

Кости на предмишницата - 2 бр.
- Лъчева кост (radius)
- Лакътна кост (ulna)

Кости на китката (ossa carpi) - 8 бр.
- Ладиевидна (os scaphoideum)
- Полулунна (os lunatum)
- Тристенната (os triquetrum)
- Граховидна (os pisiforme)
- Трапецната (os trapezium)
- Трапецоидна (os trapezoideum)
- Главеста (os capitatum)
- Кукестата (os hamatum)

Кости на предкитката - 5 бр.
- Дланни кости (ossa metacarpi)

Кости на пръстите (phalanges) - 14 бр.
- Проксимални фаланги (phalanges proximales)
- Средни фаланги (phalanges mediae)
- Дистални фаланги (phalanges distales)


Костите на раменния пояс (ключица и лопатка) са връзката между свободния горен крайник и туловището. Благодарение на тях свободния горен крайник се изнася навън и се постига по-голяма свобода и стабилност при движение.
 Ключица (clavicula) 
Ключица
 • S-образна тръбеста кост с тяло и два края;
 • Разположена хоризонтално по предната горна повърхност на гръдния кош;
 • В медиалния си край ключицата се свързва с гръдната кост чрез гръдно-ключичната става (art. sternoclavicularis);
 • В латералния си край се свързва с акромиалния израстък на лопатката чрез лопатко-ключичната става (art. acromioclavicularis);
 • Има опорна и защитна функция; 
 Лопатка (scapula) 
 лопатка
 • Плоска кост с триъгълна форма;
 • Разположена по задната част на гръдния кош между първо и седмо ребро;
 • Три ръба - горен (margo superior), медиален (margo medialis) и латерален (margo lateralis);
 • Две повърхности - предна, или ребрена (facies costalis) и задна (facies posterior);
 • По задната повърхност е разположен хоризонтален гребен (spina scapulae) завършващ с лопатково бодило (acromion scapulae);
 • По предната повърхност има изпъкващ напред клюновиден израстък (processus coracoideus);
 • Латерално е разположена плитка ямка (cavitas glenoidalis), в която заляга главата на раменната кост (humerus);

Костите на свободния горен крайник са 30 на брой, като 27 от тях са в областта на китката, предкитката и пръстите, образувайки скелета на ръката (manus) в тесен смисъл. В горната си част свободния горен крайник се свързва с лопатката чрез раменната кост, а в долната завършва с върха на пръстите.

 Раменна кост (humerus) 
 Раменна кост
 • Най-голямата кост от свободния горен крайник;
 • Тръбеста кост състояща се от два края (епифизи) и тяло (диафиза);
 • Горният край е по-масивен и със сферична форма (caput humeri) за свързване с cavitas glenoidalis на лопатката;
 • Под главата се намират две изпъквания, по-голямо (tuberculum majus) и по-малко (tuberculum minus);
 • Долният е по-сплеснат и към него се свързват ставно лъчевата (radius) и лакътната кост (ulna);
 Лакътна кост (ulna)
 Лакътна кост

 

 • Тръбеста кост състояща се от тяло и два края;
 • Медиално разположена (към тялото), по-масивна от лъчевата кост;
 • В проксималния край (горния) са разположени лакътния израстък (olecranon) и венечния израстък (proc. coranoideus);
 • В дисталния край (долния) лакътната кост е заоблена и образува глава (caput ulnae);
  Лъчева кост (radius)
 Лъчева кост
 • Състои се от два края и тристенно тяло;
 • Латерално разположена, по-фина от лакътната кост (ulna);
 • В проксималния край се намират дисковидна глава (caput radii) и шийка (collumn radii);
 • В дисталния край се намира шиловиден израстък (proc. styloideus radii);

Кости на китката (ossa carpi)

 Кости на китката

 

 • Осем малки кости подредени в две редици по четири;
 • Проксимален ред - разположени до костите на предмишницата;
 • Дистален ред - разположени до предкитковите кости;
 • Притежават предна (дланна) повърхност и задна (гръбна) повърхност;
 Кости на предкитката (ossa metacarpi)
 Предкитка
 • Пет къси тръбести кости;
 • Всяка метакарпална кост се състои от основа, тяло и главичка;
 • Основите са по-дебели и имат ставни повърхности за свързване с дисталния ред кости на китката и помежду си;
 • Главичките имат сферична форма и ставни повърхности за свързване с проксималните фаланги на пръстите;
 Кости на пръстите (phalanges)
 Фаланги

 

 • Четиринадесет тръбести кости;
 • Всеки пръст има по три фаланги, освен палеца, който има две;
 • Най-големи са проксималните фаланги (phalanges proximales), а най-малки дисталните (phalanges distales ), наричани още нокътни;
 • В основата си проксималните фаланги имат ставна повърхност за свързване с метакарпалните кости (ossa metacarpi);
5.0, 5 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория