Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Опорно-двигателна система Мускули

Мускули (Musculi)

Мускули (Musculi) - изображение

Скелетните мускули са изградени от напречнонабраздена мускулна тъкан, която е под контрола на соматичната нервна система. Скелетните мускули са съставени от мускулни миофибрили. Последните са дълги, цилиндрични и многоядрени клетки, съставени от актин и миозин, повторени като саркомер - основната функционална единица на клетката, която е отговорна за напречно-набраздения вид на скелетните мускули, а също и за осъществяването на мускулното съкращение. Най-общо под мускул се разбира много снопчета мускулни миофибрили, обвити от съединителна тъкан.
Мускулните влакна могат да се разделят на два типа - тип 1 и тип 2. При тип 1 са червени, поради наличието на миоглобин. Те се уморяват бавно, защото използват оксидативния метаболизъм, за да генерират АТФ. Тип 2 са бели, което определя отсъствието на миоглобин и наличието на гликолитичните ензими. Тези влакна са предназначени за краткотрайни силови натоварвания. Те са бързоуморяеми. Те използват както оксидативния метаболизъм, така и анаеробния метаболизъм, в зависимост от техния субтип.

Всеки скелетен мускул се характеризира с начало и залавно място. Началото е винаги на по-малко подвижната кост. В областта на залавното място различаваме - мускулна глава, коремче и сухожилие. Положението на мускулното коремче е различно и се определя от наличието на свободно място. За ефекта му е важно крайното активно положение. За сухожилията на мускулите е характерно, че те могат да са наклонени спрямо определена част на скелета или да са с много дълги (добър пример са сухожилията на мускулите на пръстите).

На база връзката между сухожилията и мускулните влакна разделяме мускулите в няколко групи:

  • вретеновидни - те имат дълги влакна и сравнително къси сухожилия. Извършват големи, но не силни движения;
  • едноперести - имат дълго сухожилие, за което са прикрепени късите мускулни влакна;
  • двуперести - тук, за разлика от едноперестите, влакната са прикрепени от двете страни на сухожилието;
  • многоперести мускули;

Класификация на мускулите според началото им:

  • двуглави (m. biceps brachii);
  • триглави (m. triceps brachii);
  • четириглави (m. quadriceps femoris);

При тези мускули отделните глави се сливат в едно мускулно коремче и завършват в общо сухожилие.
При наличие на няколко междинни сухожилия и само една глава можем да класифицираме мускулите на двукоремчести и многокоремчести мускули.
Когато мускулите прехвърлят една става - те се наричат едноставни; при прехвърляне на две или повече стави - съответно - двуставни или многоставни. Последните могат да извършват различни и противоположни движения в различните стави.
Когато дадени мускули работят заедно и произвеждат едно движение - те се наричат синергисти. При производство на различни движения (напр. флрксия и екстензия), мускулите се наричат антагонисти.
Характерна особеност на скелетните мускули е наличието на тонус дори и при покой.

2.8, 13 гласа

ПОДРАЗДЕЛИ НА Мускули

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА Мускули

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория