Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Опорно-двигателна система Мускули Мускули на гърдите

Мускули на гърдите (musculi thoracis)

Мускули на гърдите (musculi thoracis) - изображение

Мускулите намиращи се в областта на гръдната клетка се означават като мускули на гърдите. Мускулите на гърдите се разделят две групи: повърхностна - гръдни мускули на раменния пояс, дълбока - собствени мускули на гръдния кош. Гръдните мускули на раменния пояс започват от гръдната стена на раменния пояс и мишницата.
Собствените мускули на гърдите, наричани още автохтонни, влизат в състава на гръдната стена и участват в акта на дишането.

ГРЪДНИ МУСКУЛИ НА РАМЕННИЯ ПОЯС

гръдни мускули на раменния пояс

M. pectoralis major (голям гръден мускул)

 • Най-големия и мощен гръден мускул заемащ цялата предна повърхност на гръдния кош. При свободно положение на горния крайник има четириъгълна форма.
 • Начало: от медиалната половина на ключицата (pars clavicularis), предната повърхност на гръдната кост и хрущялите на II до VII ребро (pars sternocostalis), както и от горната част на правия коремен мускул - rectus abdominis (pars abdominalis)
 • Залавяне: за crista tuberculi majoris на раменната кост
 • Функция: привеждане и завъртане на вътре на мишницата; ключичната част повдига мишницата напред. При фиксиран горен крайник повдига гръдната кост и ребрата (допълнителен дихателен мускул)
 • Инервация: nn. pectorales (C5-C8)

M. pectoralis minor (малък гръден мускул)

 • Разположен под големия гръден мускул. Има триъгълна форма с връх насочен нагоре.
 • Начало: от II до V ребро чрез отделни зъбци
 • Залавяне: чрез късо сухожилие за proc. coracoideus на лопатката
 • Функция: Движи лопатката напред и надолу (смъква рамото). При фиксирана лопатка повдига ребрата (допълнителен дихателен мускул)
 • Инервация: nn. pectorales (C7-C8)

M. serratus anterior (преден зъбчат мускул)

 • Голям плосък мускул покриващ страничната стена на гръдния кош
 • Начало: от горните 8-9 ребра чрез отделни зъбци
 • Залавяне: за медиалния ръб на лопатката
 • Функция: заедно с ромбовидните мускули притиска лопатката към гръдния кош. Горната му част дърпа лопатката напред, а долната измества долния и ъгъл напред и латерално, при което нейната cavitas glenoidalis се обръща встрани и нагоре. При фиксирана лопатка повдига предната гръдна стена (допълнителен дихателен мускул)
 • Инервация: thoracicus longus (C5-C7)

M. subclavius (подключичен мускул)

 • Малко мускулче намиращо се между ключицата и I ребро
 • Начало: от I ребро
 • Залавяне: за ключицата
 • Функция: дърпа ключицата надолу
 • Инервация: n. subclavic (C5)

СОБСТВЕНИ МУСКУЛИ НА ГЪРДИТЕ (автохтонни)

собствени мускули на гърдите

Mm. intercostales externi (външни междуребрени мускули)
Mm. intercostales interni (вътрешни междуребрени мускули)
Mm. intercostales intimi
Mm. transversus thoracis (напречни гръдни мускул)
Mm. subcostales (подребрени гръдни мускули)

 • Функция: собствените мускули на гърдите привеждат в движение ребрата, респ. гръдната стена, което свързано с гръдното дишане. При горна опора, т.е. при фиксиран горен край на гръдния кош, междуребрените мускули предизвикват повдигане на ребрата - извършва се вдишване. При вдишване вземат участие предимно външните междуребрени мускули, а при издишване - предимно вътрешните, подпомогнати от m. transversus thoracis mm. subcostales
 • Инервация: nn. intercostatales (Th1-Th11 - mm. intercostales; Th3-Th6 - m. transversus thoracis; Th8-Th11 - m. subcostalis).
3.0, 4 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория