Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан Болести на меките тъкани Други увреждания на меките тъкани Други бурсопатии Синовиална поплитеална киста [Baker]

Синовиална поплитеална киста [Baker] МКБ M71.2

Синовиална поплитеална киста [Baker] МКБ M71.2 - изображение

Синовиална поплитеална киста [Baker] предтсавлява състояние, което се характеризира с образуване на изпълнено с течност ограничено пространство в областта на синовията. Нарича се още Бейкерова киста. Най-често се локализира в областта на медиалната глава на m. gastrocnemius, m. semimembranosus или m. popliteus, като почти винаги е свързана със ставното пространство. Хронично рецидивираща благодарение на помпения механизъм, осъществяващ се при флексия на колянната става.

Синовиална поплитеална киста [Baker] е резултат на херниране на синовиалната мембрана през задния отдел на ставната капсула или от една съществуваща комуникация между ставното пространство и бурзата.

Клиничната картина при синовиална поплитеална киста [Baker] се характеризира с наличие на добре локализирано, еластично на консистенция образувание в задколянната ямка. Не ангажира покриващата кожа и е добре ограничено от меките тъкани. Кореспондиращата става е без ограничение в движенията, ако липсват артрозни изменения в нея. Най-добре се визуализира кистата при сонографично изследване или с инвазивен метод - контрастна артрография на ставата.

Диференциална диагноза на синовиална поплитеална киста [Baker] се прави с доброкачествени или злокачествени мекотъканни тумори (липома, невринома, неврофиброма, варикозен възел).

Лечението на синовиална поплитеална киста [Baker] може да бъде консервативно или хирургично. При оперативната екстирпация трабва да се запази "прозорец" на ставната капсула (профилактика против рецидив).

3.1, 8 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия