Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Опорно-двигателна система Мускули Мускули на горния крайник

Мускули на горния крайник (musculi membri superioris)

Мускули на горния крайник (musculi membri superioris) - изображение

Собствените мускули на раменния пояс заедно с мускулите на мишницата, предмишницата и мускулите на ръката в анатомията се отбелязват като мускули на горния крайник. Тези четири отдела се разполагат по протежението на костите на целия горен крайник от пръстите на ръката до лопатката, като всеки отдел се разделя на отделни мускулни групи наименовани според тяхното положение. Мускулите на горния крайник получават инервация от клонове на мишничния сплит (plexus brachialis), излизащи от пет гръбначномозъчни сигмента (C5-Th1).

СОБСТВЕНИ МУСКУЛИ НА РАМЕННИЯ ПОЯС

мускули на рамото

Мускулите на раменния пояс са собствени, гръбни и гръдни, като последните две групи се разглеждат съответно в мускулите на гърба и гърдите. Собстевните мускули на раменния пояс принадлежат към мускулите на горния крайник и се разполагат от всички страни на раменната става. Те започват от костите на раменния пояс (лопатака и ключица) и завършват на раемнната кост. Собствените мускули на раменния пояс включват:

M. deltoideus
M. supraspinatus
M. infraspinatus
M. teres minor
M. teres major
M. subscapularis

МУСКУЛИ НА МИШНИЦАТА

Разделят се две групи - предна и задна, като към предната се отнасят три мускула, а към задната само един.
Предна група:

M. biceps brachii
M. coracobrahialis
M. brachialis

Задна група:

M. triceps brachii

МУСКУЛИ НА ПРЕДМИШНИЦАТА

мускули на предмипницата

Те са предимно дълги и тесни мускули, които в повечето случаи започват от дсталния край на раменната кост и завършват на костите на ръката и пръстите. Според своето положение при супинирана ръка те се разпределят в предна, латерална и задна група.

Предна група:

M. flexor carpi radialis
M. flexor carpi ulnaris
M. flexor digitorum superficialis
M. flexor digitorum profundus
M. flexor pollicis longus
M. palmaris longus
M. pronator teres
M. pronator quadratus

Латерална група:

M. extensor carpi radialis longus
M. brahioradialis
M. extensor carpi radialis brevis

Задна група:

M. extensor carpi ulnaris
M. anconeus
M. supinator
M. extensor digitorum
M. extensor pollicis brevis
M. abductor pollicis longus
M. extensor pollicis longus
M. extensor digiti minimi
M. extensor indicis

МУСКУЛИ НА РЪКАТА

мускули на ръката

Мускулите на ръката са къси мускули, започващи от областта на китката и предкитката. Те се разделят в три групи - на thenar (дланната възглавничка на палеца), на hypotenar (дланната възглавничка на малкия пръст) и мускулите на дланта.

Мускули на thenar:

M. abductor pollicis brevis
M. flexor pollicis brevis
M. oponens policis
M. adductor policis

Мускули на hypothenar:

M. palmaris brevis
M. abductor digiti minimi
M. flexor digiti minimi brevis
M. opponens digiti minimi

Мускули на дланта:

Mm. lumbricales
Mm. interossei palmares
Mm. interossei dorsales


5.0, 1 глас

ПОДРАЗДЕЛИ НА Мускули на горния крайник

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория