Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Опорно-двигателна система Мускули Мускули на горния крайник Мускули на предмишницата

Мускули на предмишницата (musculi antebrachii)

Мускули на предмишницата (musculi antebrachii) - изображение

Мускулите чиито тела се намират около лъчевата и лакътната кости в анатомията се отбелязват като мускули на предмишницата (лат. mm. antebrachii). Макар тези мускули да са в областта на предмишницата, повечето от тях започват от дисталния край на раменната кост и завършват чрез дълги сухожилия върху костите на костите на ръката. Благодарение на мускулите на предмишницата се извършват множество и различни движения като ротиране на предмишницата и движенията в китката и пръстите.

ПРЕДНА ГРУПА

предмишница - палмарна повърхност

M. pronator teres

 • Начало: caput humerale започва epicondylus medialis на раменната кост и от медиалната междумускулна преграда на мишницата, а caput ulnare от proc. coronoideus на лакътната кост.
 • Залавяне: към средата на латералната повърхност на лъчевата кост.
 • Функция: ротира навътре (извършва пронация) предмишницата.
 • Инервация: : n. medianus (C5-C7)

M. flexor carpi radialis

 • Начало: от epicondylus medialis на раменна кост.
 • Залавяне: за основата на II метакарпална кост.
 • Функция: сгъва и отвежда радиално ръката
 • Инервация: n. medianus (C5-C8)

M. palamaris longus

 • Начало: ot epicondylus medialis на раменната кост.
 • Залавяне: за aponeurosis palmaris (сухожилната разтеглица под кожата на дланта).
 • Функция: сгъва ръката и обтяга сухожилната разтеглица.
 • Инервация: n. medianus (C7-Th1)

M. flexor carpi ulnaris

 • Начало: caput humerale започва от epicondylus medialis на раменната кост, а caput ulnare - от olecranon и проксималната част на лакътната кост.
 • Залавяне: os pisiforme на китката
 • Функция: сгъване на ръката (заедно с m. flexor carpi radialis) и улнарно отвеждане (заедно с m. extensor carpi ulnaris).
 • Инервация: n. ulnaris (C7-Th1)

M. flexor digitorum superficialis

 • Начало: caput humeroulnare започва от epicondilus medialis на раменната кост и prossesus coronideus на лакътната кост. Caput radiale започва от проксималната част на лъчевата кост и от сухожилната дъга, прехвърляща се тази кост към epicondylus medialis на раменната кост.
 • Залавяне: Чрез отделни сухожилия за средните фаланги на II до V пръст. Преди прикрепването си всяко сухожилие се раздвоява и пропуска съответното сухожилие на m. flexor digitorum profundus.
 • Функция: сгъва проксималната и средната фаланга на II до V пръст, а също и на цялата ръка.
 • Инервация: n. medianus (C5, C6)

M. flexor pollicis longus

 • Начало: от предната повърхност на лъчевата кост.
 • Залавяне: чрез дълго сухожилие за дисталната фаланга на палеца.
 • Функция: Сгъване на ставите на палеца и подпомагане на сгъването и радиалното отвеждане на ръката.
 • Инервация: n. medianus (C6-C7)

M. flexor digitorum profundus

 • Начало: от предната повърхност на лакътната кост и membrana interossea antebrachii.
 • Залавяне: чрез отделни сухожилия за дисталните фаланги на II до V пръст, като всяко сухожилие се промъква между двете крачета на съответното сухожилие на m. flexor digitorum superficialis.
 • Функция: Сгъване във всички стави на II до V пръст. Подпомагане на сгъването на ръката.
 • Инервация: n. medianus (C6-C7)

M. pronator quadratus

 • Начало: от предната повърхност на дисталния участък на лакътната кост.
 • Залавяне: за предната и латерална повърхност на съответния участък от лъчевата кост.
 • Функция: вътрешна ротация (пронация) на предмишницата.
 • Инервация: n. medianus (C7-Th1)

ЛАТЕРАЛНА ГРУПА

M. brahioradialis

 • Начало: от латералния ръб на раменната кост и латералната междумускулна преграда на мишницата.
 • Залавяне: на лъчевата кост проксимално от нейния proc. styloideus.
 • Функция: сгъване на предмишницата и привеждането и в положение между супинация и пронация.
 • Инервация: n. radialis (C5-C6)

M. extensor carpi radialis longus

 • Начало: от латералния ръб и epicondylus lateralis на раменната кост.
 • Залавяне: за дорзалната страна на основата на II метакарпална кост
 • Функция: сгъване на предмишницата, разгъване и латерално отвеждане на ръката (при едновременно действие с m. flexor carpi radilais)
 • Инервация: n. radialis (C5-C7)

M. extensor carpi radialis brevis

 • Начало: от epicondylus lateralis на раменната кост.
 • Залавяне: за дорзалната страна на основата на III метакарпална кост.
 • Функция: както на m. extensor carpi radialis radialis longus
 • Инервация: n. radialis (C5-C7)

ЗАДНА ГРУПА

M. anconeus

 • Начало: от epicondylus lateralis на раменната кост.
 • Залавяне: за проксималната четвърт от задната повърхност на лакътната кост.
 • Функция: разгъване в лакътната става.
 • Инервация: n. radialis (C7-C8)

M. extensor digitorum

 • Начало: от epicondylus lateralis на раменната кост.
 • Залавяне: чрез четири сухожилия за II до V пръст. Проксимално от основите на пръстите сухожилията се свързват помежду си чрез коси плоски връзки. Всяко сухожилие се продължава в сухожилна разтеглица - дорзална апоневроза на пръста. Нейната средна част се залавя за основата на средната фаланга, а двете странични части - за основата на дисталната фаланга.
 • Функция: разгъване на II до V пръст и разгъване на ръката.
 • Инервация: n. radialis (C6-C8)

M. extensor digiti minimi

 • Начало: от epicondylus lateralis на раменната кост
 • Залавяне: присъединява се към сухожилието на V пръст на m. extensor digitorum
 • Функция: разгъване на V пръст
 • Инервация: n. radialis (C6-C8)

M. extensor carpi ulnaris

 • Начало: от epicondylus lateralis на раменната кост (caput humerale) и от задната страна на лакътната кост (caput ulnare)
 • Залавяне: за основата на V метакарпална кост.
 • Функция: разгъване на ръката , улнарно привеждане (заедно с m. flexor carpi ulnaris)
 • Инервация: n. radialis (C7-C8)

M. supinator

 • Начало: от epicondylus lateralis на раменната кост, lig. colaterale radiale на лакътната става.
 • Залавяне: за предната и латерална повърхност на лъчевата кост.
 • Функция: супинация на предмишницата.
 • Инервация: n. radialis (C5-C7)

M. abductor pollicis longus

 • Начало: от задната повърхност на membrana interosea antebrachii, на лъчевата и лакътната кост.
 • Залавяне: за основата на I метакарпална кост.
 • Функция: отвеждане на палеца. При фиксиран палец отвежда радиално ръката.
 • Инервация: n. radialis (C6-C7)

M. extensor pollicis brevis

 • Начало: от задната повърхност на membrana interosea и на лъчевата кост.
 • Залавяне: за основата на проксималната фаланга на палеца.
 • Функция: разгъване на проксималната фаланга на палеца.
 • Инервация: n. radialis (C6-C7)

M. extensor pollicis longus

 • Начало: от задната повърхност на membrana interosea и на лакътната кост.
 • Залавяне: за основата на дисталната фаланга на палеца.
 • Функция: разгъване в ставите на палеца. Участие в разгъването и радиалното отвеждане на ръката.
 • Инервация: n. radialis (C6-C8)

M. extensor indicis

 • Начало: от задната повърхност на лакътната кост
 • Залавяне: слива се със сухожилието за II пръст на m. extensor digitorum.
 • Функция: разгъване на показалеца, подпомагане разгъването на ръката.
 • Инервация: n. radialis (C6-C8)
мускули на предмишницата - доразално
2.3, 3 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория