Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Опорно-двигателна система Мускули Мускули на горния крайник Собствени мускули на раменния пояс

Собствени мускули на раменния пояс (mm. cinguli membri superioris)

Собствени мускули на раменния пояс (mm. cinguli membri superioris) - изображение

Мускулите обграждащи раменната става и извършващи основните движенията в нея се наричат собствени мускули на раменния пояс. От тях най-голям е m. deltoideus, който има триъгълна форма и се разполага от външната, предната и задната страна на раменната става. Делтовидния мускул придава заоблената форма на рамото и покрива останалите мускули от тази група. Над и под лопатковия гребен в двете празнини на лопатката (fossa supraspinata et infraspinata) се намират съответно m. supraspinatus и m. infraspinatus. Заедно с m. infraspinatus във fossa infraspinata се разполагат и други два мускула от тази група, които имат обла форма и се наричат m. teres major и m. teres minor. Последният мускул от тази група се намира под лопатката по цялата и ребрена повърхност (facies costalis) и се нарича m. subscapularis. Четирите мускула на раменния пояс m. infraspinatus, m. supraspinatus, m. subscapularis, m. teres minor намиращи се под делтовидния мускул образуват т. нар. "ротаторен маншон" (поради това че обхващат и стабилизират раменната става като в маншон).

M. deltoideus

 • Начало: От латералната трета на ключицата (pars clavicularis), раменния израстък на лопатката (pars acromialis) и цялото протежение на spina scapulae (pars spinata)
 • Залавяне: за tuberositas deltoidea на раменната кост
 • Функция: целия мускул или само pars acromialis отвежда горния крайник до хоризонтално ниво.
  Ключичната част повдига крайника напред (anteflexio) и го ротира навътре, a pars spinata го измества назад (retroflexio) и го ротира навън. При крайник, отведен до 60 градуса, тези части действат като привеждачи.
 • Инервация: n. axillaris (C4-C6)

M. supraspinatus

 • Начало: от повърхността на fossa supraspinata на лопатката.
 • Залавяне: за средната част на tuberculum majus на раменната кост.
 • Функция: отвеждане и слаба външна ротация на мишницата.
 • Инервация: n. suprascapularis (C5-C6)

M. infraspinatus

 • Начало: от повърхността на fossa infraspinata на лопатката.
 • Залавяне: за средната част на tuberculum majus на раменната кост
 • Функция: външна ротация на мишницата
 • Инервация: n. suprascapularis (C5, C6)

M. teres minor

 • Начало: от задната повърхност на лопатката в близост нейния латерален ръб.
 • Залавяне: за долната част на tuberculum majus на раменната кост.
 • Функция: привеждане и външна ротация на мишницата.
 • Инервация: n. axilaris (C5)

M. teres major

 • Начало: от задната повърхност на angulus inferior на лопатката.
 • Залавяне: с плоско сухожилие за crista tuberculi minoris на раменната кост.
 • Функция: привеждане, вътрешна ротация и екстензия на мишницата
 • Инервация: n. thoracodorsalis (C5-C7)

M. subscapularis

 • Начало: от повърхността на fossa subscapularis на лопатката
 • Залавяне: за tuberculum minus на раменната кост, като сраства с предната стена на ставната капсула.
 • Функция: Ротира навътре мишницата, дърпа ставната капсула на раменната става и я предпазва от вмъкване между ставните повърхности.
 • Инервация: nn. subscapulares (C5-C7)
5.0, 2 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория