Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Опорно-двигателна система Мускули Мускули на горния крайник Мускули на мишницата

Мускули на мишницата (musculi brachii)

Мускули на мишницата (musculi brachii) - изображение

Мускулите намиращи по протежението на раменната кост в анатомията се отбелязват като мускули на мишницата (лат. musculi brachii). Те се разделят на две основни групи - предна и задна, разделени от две межумускулни прегради - латерална и медиална. В предната група участват три мускула - m. biceps brachii, m. coracobrahialis, m. brachialis, а задната само от един - m. triceps brachii.

ПРЕДНА ГРУПА

Към тази група се отнасят три мускула, които лежат предимно от предната страна на раменната кост. Двуглавия мишничен мускул (m. biceps brahii) е най-големият мускул от тази група, като тялото му се разпростира по цялата предната част на мишницата. В горната част то е разделено на две глави: дълга (capul longum) - разположена по-далеч от тялото, и къса (caput brevis) - по-близко до тялото. M. coracobrahialis съпровожда късата глава на двуглавия мишничен мускул и стига до към средата на раменната кост. M. brachialis лежи под дисталната половина на бицепса. По своята функция тези мускули са предимно сгъвачи, а някои от тях и ротатори. Инервират се от клонове на n. musculocutaneus.

M. biceps brachii

 • Начало: късата глава започва от proc. coracoideus на лопатката, а дългата - от tuberculum supraglenoidale чрез дълго сухожилие минаващо през вътрешността на раменната става.
 • Залавяне: чрез сухожилие - за tuberositas radii, и чрез сухожилна разтеглица (aponeurosis m. bicipitis) - предмишничната фасция. Между сухожилието
 • Функция: флексия (сгъване) и супинация (завъртане с длан надолу) на предмишницата в лакътната става. При фиксирана лакътна става (от антагониста m. triceps brachii) придвижва мишницата напред (anteflexio в раменна ства). В раменната става caput longum подпомага отвеждането, а caput brevis- привеждането.
 • Инервация: n. musculocutaneus (C5-C6)

M. coracobrahialis

 • Начало: от proc. coracoideus на лопатката.
 • Залавяне: към средата на раменната кост.
 • Функция: участва в повдигането напред и привеждането на мишницата.
 • Инервация: n. musculocutaneus (C6-C7)

M. brachialis

 • Начало: от предната повърхност на раменната кост и междумускулните прегради.
 • Залавяне: tuberositas ulnae
 • Функция: сгъване на предмишницата в лакътната става
 • Инервация: n. musculocutaneus (C5-C6)

мускули на мишницата

ЗАДНА ГРУПА

Към тази група мускули на мишницата се отнася само триглавия мишничен мускул (m. triceps brachii). Той заема цялата задна част на мишницата и в горната си част се разделя на три глави. По своята функция той е разгъвач и антагонист на двуглавия мишничен мускул.

M. triceps brachii

 • Начало: дългата глава caput longum започва от tuberculum infraglenoidale на лопатката, латералната глава (caput laterale) - от задната част на хумеруса (раменната кост), проксимално от sulcus n. radialis, а медиалната глава (caput mediale) - от задната част на хумеруса, дистално от sulcus n. radialis.
 • Залавяне: за olecranon ulnae
 • Функция: Разгъване (екстензия ) на предмишницата в лакътната става. Дълга глава действа и в рамото, като издърпва назад и привежда мишницата.
 • Инервация: n. radialis (C6-C8)
3.0, 2 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория