Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан Болести на меките тъкани Други увреждания на меките тъкани Фибробластични увреждания Фасциит, некласифициран другаде

Фасциит, некласифициран другаде МКБ M72.5

Фасциит, некласифициран другаде МКБ M72.5 - изображение

Фасциит, некласифициран другаде , представлява заболяване, което се характеризира с възпаление на фасциите на мускулите. Възпелението може да има инфекциозна или неинфекциозна генеза. Некротичните фасциити представляват група остри инфекциозни заболявания с различна етиология и некротични възпалителни промени, основно в подкожието и фасциите.

Причинители на фасциит, некласифициран другаде могат да бъдат различни видове бактерии, най-често стафилококи и стрептококи от група А, някои ентеробактерии, Pseudomonas, Aeromonas, Haemophylus influenzae и други. Чести причинители са и някои неспорообразуващи бактерии като Bacteroides spp. и Peptostreptococcus spp. Източник на заболяването са болни или носители на бактерии, които по пряк или непряк начин (обикновено по време на медицински манипулации и травми), осъществяват заразяване на здравите хора. Предразполагащи фактори за развитие на тези заболявания са имунен дефицит, диабет, оперативни интервенции и други.

На мястото на проникването си бактериите се размножават. Специфично се увреждат подкожните тъканни- фасции и мускули, в които се образува некротичен процес. Некротичният процес се развива както под действие на ензимите отделени от бактериите така и от тяхните токсини. При някои причинители, особено при пептострептококите, се стига и до разграждане на гликогена в мускулите и до отделяне на газ, подобно на това при газовата гангрена и клостридийните инфекции. В много случаи се развива и обща токинемия и бактериемия с възможност да се развие сепсис.

Инкубационния период при фасциит, некласифициран другаде, е къс, от няколко часа до 6-7 дни. Заболяването започва с остро начало. На мястото на раната се образува оток и еритемно петно. Мястото е силно болезнено. Еритемното петно се разпространява и се образуват големи були които се разкъсват и превръщат в гнойни колекции и флегмони. Оформят се и дълбоки некрози на кожата и подкожието като често се стига до оголване на фасциите и полежащите мускули. Може да има и наличие на газ- образуват се мехурчета в мускулната тъкан. Общото състояние на болния е увредено. Болния е силно интоксикиран, температурата се повишава. Еволюцията е много бърза и лоша.

Диагнозата на фасциит, некласифициран другаде, се базира на характерните клинични данни, лабораторни и образни изследвания. Микробиологичното изследване е решаващо за поставяне на диагнозата. Лечението може да бъде консервативно или хитутгично. Прилагат се антибиотици, в зависимост от това кой е причинителят на заболяването. Винаги се прилага комбинирана терапия с пеницилин + макролиди, всички във високи дози. Освен антибиотици се прилагат още противовъзпалителни средства, аналгетици, антипиретици и други.

3.3, 3 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Фасциит, некласифициран другаде МКБ M72.5

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Фасциит, некласифициран другаде МКБ M72.5

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕСТОВЕ ПРИ Фасциит, некласифициран другаде МКБ M72.5

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия