Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан Болести на меките тъкани Миопатии Миозит Гранулом тип чуждо тяло в меките тъкани, некласифициран другаде

Гранулом тип чуждо тяло в меките тъкани, некласифициран другаде МКБ M60.2

Гранулом тип чуждо тяло в меките тъкани, некласифициран другаде МКБ M60.2 - изображение

Гранулом тип чуждо тяло в меките тъкани, некласифициран другаде, представлява състояние, което се характеризира с наличие на възпалителенинфилтрат, тип гранулом, в тъканите на тялото. Грануломът се формира, когато имунната система се оптва да изолира субстанции, които са считани за чужди, но няма как да бъдат елиминирани. Такива сусбстанции могат да бъдат инфекциозни причинители, като бактерии или гъби, кератин, неорганични материали и други. Основна роля в изграждането на гранулома имат хистиоцитите.

Клиничната картина на гранулом тип чуждо тяло в меките тъкани, некласифициран другаде, зависи от локализацията на гранулома. Малките грануломи, единични на брой, локализирани в големи пространства, където не притискат съседни структури или не взаимодействат с важни структури на тялото, могат да не причинят оплаквания. Поставянето на диагнозата при такива пациенти в повечето случаи става случайно.

Снемането на подробна анамнеза и осъществяване на щателен физикален преглед спомагат за точното поставяне на диагнозата гранулом тип чуждо тяло в меките тъкани, некласифициран другаде. Образните изследвания допълват диагностичния алгоритъм при тези заболявания.

Лечението на гранулом тип чуждо тяло в меките тъкани, некласифициран другаде е консервативно или хирургично. Асимптомните грануломи могат да не налагат лечение. Хирургичното лечение се състои в отстраняване на гранулома от засегнатите тъкани.

2.9, 7 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия