Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан Болести на меките тъкани Миопатии Увреждания на мускулите при болести, класифицирани другаде Миозити при паразитни и протозойни инфекции, класифицирани другаде

Миозити при паразитни и протозойни инфекции, класифицирани другаде МКБ M63.1

Миозити при паразитни и протозойни инфекции, класифицирани другаде МКБ M63.1 - изображение

Миозити при паразитни и протозойни инфекции, класифицирани другаде, представляват възпалителни заболявания на мускулите, които се причиняват от паразити и протозойни микроорганизми. Към тази рубрика спадат миозит при цистицеркоза (В69.8), миозит при шистозомиаза (В65.), миозит при токсоплазмоза (В58.8), миозит при трихинелоза (В75).

Цистицеркозата представлява заболяване, което се причинява от Cysticercus celulosae, който представлява ларвената форма на Taeinia solium (свинска тения). Цистицерките могат да засегнат нервната система, опорно-двигателния апарат и други.

Шистозомиазата представлява заболяване, което се причинява от разделнополовите трематоди от род Schistosoma, на семейство Schistosomatidae, клас Trematoda. Пет вида от тях паразитират в човека: S. haematobium, S. mansoni, S. japonicum, S. intercalatum и S. mekongi. Заболяването може да засегне урогенитална система, опорно-двигателния апарат, храносмилателния тракт и други.

Токсоплазмозата представлява заболяване, което се причинява от Toxoplasma gondii, който е вътреклетъчен паразит. Заболяването може да протече асимптомно, или да засегне нервната система, опорно-двигателния апарат и други.

Трихинелозата е заболяване, което се причинява от Trichinella spiralis от род Trichinella, тип Nemathelminthes. Трихинелите са нишковидни хелминти. Заболяването може да засегне опорно-двигателния апарат и да предизвика миозит.

Признаците и симптомите при миозити при паразитни и протозойни инфекции, класифицирани другаде, се състоят в болка и деформация на зсегнатите мускули, мускулна скованост, мускулна слабост или невъзможност за съкращение на съответния мускул и други. Освен симптомите на мускулно увреждане, при тези заболявания се наблюдават симптоми и на основното заболяване, довело до уврежданията.

Диагнозата на миозити при паразитни и протозойни инфекции, класифицирани другаде, се поставя след снемане на подробна анамнеза, осъществяване на щателен физикален преглед и извършване на някои образни и лабораторни изследвания, за изясняване локализацията на уврежданията, както и тяхната етиология.

Лечението на миозити при паразитни и протозойни инфекции, класифицирани другаде, може да бъде консервативно или хирургично. Освен мускулното увреждане е необходимо да се лекува и основното заболяване. При тези болни се прилагат антибиотици, обезболяващи лекарствени средства, противовъзпалителни средства и други.

3.7, 7 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия