Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан Болести на меките тъкани Други увреждания на меките тъкани Увреждания на рамото Калцифициращ тендинит на рамото

Калцифициращ тендинит на рамото МКБ M75.3

Калцифициращ тендинит на рамото МКБ M75.3 - изображение

Калцифициращ тендинит на рамото, представлява състояние, което се харайтеризира с поява на калциеви отлагания в сухожилята на мускулите, изграждащи ротаторния маншон. Заболяването се среща най-често при индивиди на възраст между 30 и 50 години. Най-често се засяга сухожилието на м. супраспинатус. Честотата на кацификация намалява при м. инфраспинатус, терес минор и субскапуларните сухожилия. Възможно е заболяването да засегне повече от едно сухожилие. Жените се засягат малко по-често от мъжете, и дясното рамо се засяга малко по-често от лявото.

Причините за възникване на калцифициращ тендинит на рамото не са напълно изяснени. Съществува всеобщо разбиране, че заболяването не се дължи на травма и в много редки случаи представлява част от системно заболяване. Кристалите изграждащи калциевите отлагания, обикновено са съставени от хидроксиапатит.

Според Uhthoff и Loehr Калцифициращ тендинит на рамото протича в 4 фази:

- фаза на образуване - следствие на неизвестна причина, в част от сухожилието започва фиброхрущялна трансформация и настъпва калцификация в засегнатите тъкани. Отлаганията се разрастват, като калциевото отлагане прилича на тебешир;

- фаза на покой - ведниж формирани, калциевите отлагания навлизат във фаза на покой. Отлаганията могат да бъдат или да не бъдат болезнени. Ако са достатъчно големи, отлаганията могат да причинят механични симптоми.

- резорбтивна фаза - след различен период от време, е възможно да възникне възпалителна реакция. Възниква васкуларна тъкан в периферията на отлаганията. Макрофаги и мултинуклеарни гигантски клетки абсорбират отлаганията по време на тази фаза. Калциевите отлагания приличат на паста за зъби и понякога "изтичат" в субакромиалната бурса, което може да доведе до поява на много силна болка.

- посткалцификационна фаза - след като калциевото отлагане е било резорбирано, фибробластните клетки възстановяват колагенната цялост на засегнатото сухожилие.

Клинически, калцифициращ тендинит на рамото, се изразява с поява на болка в засегнатото рамо, както при покой, така и при движение на ръката. Наличието на по-големи калциеви отлагания може да доведе до механична увреждане на движенията в рамото. Болката може да ирадира в някои случаи към шията.

Диагнозата калцифициращ тендинит на рамото се поставя въз основа на характерната клинична картина, подробен физикален преглед и осъществяване на някои лабораторнии образни изследвания, като рентгенография, магнитен резонанс, компютърна томография, ехография и други.

Лечението на калцифициращ тендинит на рамото е консервативно или хирургично и се осъществява от специалист. Консервативното лечение се състои в прилагане на нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), аналгетици, физикална терапия, йонофореза, екстракорпорална шокова вълнова терапия, лъчетерапия и други. Хирургичното лечение се състои в отстраняване на калцификатите, като лечението има различна степен на успех при различните случаи.

3.5, 10 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия