Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан Болести на меките тъкани Увреждания на синовиалните обвивки и сухожилията Спонтанна руптура на синовията и сухожилията

Спонтанна руптура на синовията и сухожилията МКБ M66

Спонтанна руптура на синовията  и сухожилията МКБ M66 - изображение

Към спонтанна руптура на синовията  и сухожилията спадат руптура на поплитеална киста, руптура на синовията, спонтанна руптура на екстензорните сухожилия, спонтанна руптура на флексорните сухожилия, спонтанна руптура на други сухожилия и спонтанна руптура на неуточнени сухожилия.

Съобразно анатомичните различия в сухожилната хирургия на ръката, тя е разделена на пет зони, имащи значение за хирургията.

Първата зона по воларната страна се намира дистално от проксималната интерфалангеална става. Това е зоната между инсерциите на дълбокия и повърхностния флексор. Нараняването на сухожилието на дълбокия флексор най-често е резултат на порезна рана. Сухожилието се ретрахира проксимално и трудно се намира. Клинично се установява невъзможна флексия на дисталната фаланга на засегнатия пръст при фиксирана средна фаланга. При пресни увреждания се препоръчва шев на сухожилието или по-добре реинсерция на проксималния край за дисталната фаланга.

Втората зона се простира от дланната гънка до инсерция на повърхностния флексор. Тази зона е наречена „ничия зона”, тъй като тя е най-критична по отношение на сухожилното възстановяване. Дори и в ръцете на добър ръчен хирург успехите при възстановяване на флексорите не надхвърлят 50-60 % от случаите. Първичният сухожилен шев в тази зона е обречен на неуспех, защото сухожилието сраства с дланна кожно-подкожна тъкан и се блокира неговата функция. По правило в тази зона се извършават пластични операции, като се възстановява сухожилието на дълбокия флексор, ако са срязани и двете сухожилия. Клинично отпада флексията на дисталната и средната фаланга. Препоръчва се също и пластика със свободен сухожилен присадък.

Увредите на сухожилията в третата зона, която се простира от дланната гънка до ligamentum transversum carpi volaris се дължат на срязвания. Осен флексорните сухожилия се засягат и mm. lumbricales. В тази зона е възможен с добър резултат първичен шев и на двете сухожилия. Срязаните коремчета на лумбрикалните мускули не се шият.

Увредите на флексорите в четвъртата зона. Това е зоната над ligamentum transversum. В тази зона в тясното пространство са струпани много сухожилия и n. medianus. Налага се прецизна хирургия за зашиване поотделно на всяко сухожилие, край с край и особено много се внимава да се отпрепарира n. medianus, за да не се зашие сухожилен край с нерв.

Увреди на флексорите на пета зона. Тази зона е проксимално от трансверсалния воларен карпален лигамент. Често сухожилията са увредени в сухожилно-мускулната част. Трябва да се отдиференцира поотделно всяко сухожилие, а така също и n. medianus и се извърши поотделно шев на всяко от тях. Зоната е благоприятна за зарастване.

Увредите на екстензорите също се разделят на пет зони. Първа зона обхваща инсерцията на екстензора на дисталната фаланга до проксималния край на средната фаланга. При лезия на тази зона се наблюдава деформация под формата на „пръст чукче”, т.е. дисталната фаланга е сгъната от флексора и екстензията е невъзможна. За лечение се прилага шев на сухожилието по различни техники.

Втората зона се проецира между проксималния край на средната фаланга до дисталния край на проксималната фаланга. Това е зоната на сухожилната разтеглица, което налага зашиване за предпочитане с телен шев.

Третата зона се проецира от шийката на метакарпалната кост до дисталния ръб на ligamentum carpi dorsale. Прилага се сухожилен шев, макар че сухожилията са покрити само с кожа.
В четвъртата зона се намира ligamentum carpi dorsale. Срязаните сухожилия се намират в дорзалните карпални канали на сухожилията и при шев може да се получи срастване на зашита част с канала, което ограничава екстензията.

Пета зона е пространството над дорзалния карпален лигамент. Засегнати са често сухожилно-мускулните части, но те не създават проблеми при зашиване.

Лечението на спонтанна руптура на синовията  и сухожилията се състои в зашиване на екстензорите се налага допълнително имобилизация в гипсова шина на пръста.

3.7, 3 гласа

ВИДОВЕ Спонтанна руптура на синовията и сухожилията МКБ M66

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Спонтанна руптура на синовията и сухожилията МКБ M66

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия