Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан Болести на меките тъкани Миопатии Калцификация и осификация в мускулите Други калцификации в мускулите

Други калцификации в мускулите МКБ M61.4

Други калцификации в мускулите МКБ M61.4 - изображение

Други калцификации в мускулите са група заболявания, които се характеризират с развитие на костна формация в тъкани, в които нормално този процес не се наблюдава - мускулите. Тази нова костна формация има същата рентгенографична плътност на нормалната кост. Страданието може да има травматична или невропатична етиология. Заболяването обикновено се открива и при болни с параплегия, хронични инфекции, изгаряния и полиомиелит.

Други калцификации в мускулите може да се наблюдава при млади индивиди след травма или оперативна интервенция, най-често в областта на следните мускули - квадрицепс, брахиалис и аддукторите на бедрото, но може да засегне и всички останали мускулни групи. Касае се за един организиран хематом, който най-често примостява ставата и може да доведе до пълното и обездвижване. Процесът се дължи на фибробластна пролиферация в хематома с остеоидна формация, която завършва развитието си с осификационен процес. Каузалната причина, отключваща този процес, е неизяснена.

Други калцификации в мускулите е често наблюдавано усложнение при супракондилните и вътреставни фрактури на раменната кост на лакътната става, при които локализацията на процеса ангажира тялото на м.брайиалис. Тези калцификации могат да се наблюдават и при случаи на следтравматична лезия на гръбначния мозък и след инсулт, при което най-често процесът се развива в гръбната мускулатура.. Наблюдава се също така и ри професионални ездачи, локализирана в аддукторната мускулатура в близост с инсерцията към тубер ишии. От 3% до 10% се наблюдава след ендопротезиране, при което се ограничава движението на ендопротезираната става.

Клиниката при други калцификации в мускулите се характеризира с болка и локален оток с ограничение на движенията на съседните стави или става. Рентгенографията в този начален период е негативна. В края на първия месец вече се наблюдава рентгенова сянка, разположена паралелно на костта  и отделена от нея чрез светла зона. Проследен рентгенографично, осификационният процес напредва от периферията към центъра на формацията. Този процес на съзряване до костна плътност варира от 10 седмици до 6 месеца.

Лечението на други калцификации в мускулите може да бъде консервативно или оперативно. Оперативното лечение се състои в екстракция на формацията, и незабавно лъчелечение (фракционирано 2000 рада), и медикаментозно - профилактично с дифосфонат.

4.0, 6 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия