Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Опорно-двигателна система Мускули Мускули на шията

Мускули на шията (musculi colli)

Мускули на шията (musculi colli) - изображение

Мускулите намиращи се пред гръбначния стълб в областта между гръдния кош и долната част на черепа в анатомията се отбелязват като мускули на шията. Мускулите на шията се делят на повърхностни, подезични и дълбоки. Повърхностните мускули се разполагат по предно-страничната част на шията и са най-горният слой покриващ шийната област. Подезичните се разделят на горни и долни, като горните свързват подезичната кост с долната челюст и черепната основа, а долните се разполагат между подезичната кост, гръкляна, гръдната кост и лопатката. Дълбоките мускули са представени от стъблестите и предгръбначните мускули, като първите свързват шийните прешлени с ребрата, а вторите се разполагат по предната повърхност на гръбначния стълб.

ПОВЪРХНОСТНИ МУСКУЛИ НА ШИЯТА

Platysma

 • Широк плосък мускул, който се разполага непосредствено под кожата, по цялото протежение на шията
 • Начало: от гърдите и рамото
 • Залавяне: за долната челюст и намиращите се в долната част на лицето фасции
 • Функция: Изопва кожата на шията и освобождава от натиск подкожните вени. Тегли кожата на устния ъгъл надолу.
 • Инервация: r. colli n. facialis

M. sternocleidomastoideus

 • Най-големият мускул в областта на шията. Вижда се ясно отпред и встрани на шията при завъртане на главата в противоположна посока и поглеждане нагоре.
 • Начало: от manubrium sterni на гръдната кост и extermitas sternalis на ключицата
 • Залавяне: proc. mastoideus и linea nuchae superior на черепа
 • Функция: наклонява главата на страната, на която се намира, повдига я нагоре и завърта на срещуположната страна. При двустранно съкращаване шийната част на гръбначния стълб се наклонява напред, а главата напред
 • Инервация: n. accessorius, plexus cervicalis (C2-C4)

ПОДЕЗИЧНИ МУСКУЛИ

подезични мускули на шията

Горни подезични мускули

M. digastricus
M. stylohyoideus
M. milohyoideus
M. geniohyoideus

 • Функция: повдигат подезичната кост, която от своя страна повдига езика и го притиска към небцето (такова движение се извършва при акта на гълтане). При фиксирана подезична кост горните подезични мускули, закрепващи се за долната челюст, предизвикват отваряне на устата. Поради това те играят важна роля в осъществяването на дъвкателния акт и членоразделната реч
 • Инервация: n. facialis - m. stylohyoidus m. digastricus (задно коремче), n. mylohyoideus - m. mylohyoideus m digastricus (предно коремче), n. hypoglossus - m. geniohyoideus

Долни подезични мускули

M. sternohyoideus
M. sternothyroideus
M. thyrohyoideus
M. omohyoideus

 • Функция: общо теглене надолу на подезичната кост и гръкляна (антагонисти на горните подезични мускули). M. omohyoideus при своето съкращаване повдига средния лист на шийната фасция, който от своя страна дърпа стената на разположената под него вътрешна яремна вена. Това разширява просвета на вената и улеснява и оттичането на кръвта от главата
 • Инервация: ansa cervicalis (C1-C3)

ДЪЛБОКИ МУСКУЛИ НА ШИЯТА

дълбоки мускули на шията

Стъблестите мускули - mm. scaleni

M. scalenus anterior
M. scalenus medius
M. scalenus posterior

 • Функция: При двустранно съкращаване наклоняват шийната част на гръбначния стълб напред. При едностранно съкращаване накланят гръбначния стълб към съответната страна. При фиксиран гръбначен стълб те повдигат горните ребра и действат като дихателни мускули.
 • Инервация: rr. ventrales на шийни nn. spinales (C5-C8)

Предгръбначни мускули

M. longus colli
M. longus capitis
M. rectus capitis anterior
M. rectus capitis lateralis

 • Функция: наклоняване на главата напред(m. longus colli и m. rectus capitis anterior) и огъване на шийната част на гръбначния стълб напред (двустранно съкращаване на m. longus colli). Наклоняване и завъртане на главата и шията настрани се получава при съкращаване на m. longus colli и m. rectus capitis lateralis от същата страна.
 • Инервация: rr. ventrales на шийните nn. spinales
5.0, 3 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория