Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан Болести на меките тъкани Други увреждания на меките тъкани Фибробластични увреждания Фиброматоза на плантарната апоневроза

Фиброматоза на плантарната апоневроза МКБ M72.2

Фиброматоза на плантарната апоневроза МКБ M72.2 - изображение

Фиброматоза на плантарната апоневроза (morbus Ledderhose) засяга плантарната фасция на ходилото. Обичайно е двустранно. Касае се за фиброзна пролиферация на фасция плантарис. Възловидните образувания са болезнени при натиск и ходене. Плантарната апоневроза има две структурни части - латерална и медиална. ЛАтералната част се простира от латералната част на тубер калканей до тубероситас оси метатарси V. В 10% от случаите тази част може да отсъства. Медиалната част е по-здравата структура и се простира от медиалната страна на тубер калканей, като напред се разделя на пет части, всяка една кореспондираща с пръстите на ходилото, залавяйки се за основите на метатарзалните кости.

Етиологията на фиброматоза на плантарната апоневроза е неизвестна. Наблюдава се с известна честота при някои фамилии. При значителен брой от болните се открива, като съпътстващо заболяване, захарен диабет или чернодробна цироза. Наблюдават се 10 пъти по-често при мъжете, често при епилептици и алкохолици, без за това да има някакво патогенетично обяснение.

Съществуват много становища относно патогенетичното развитие на страданието в това, че подкожните възли се образуват субкутанно и вторично се ангажира във фиброзния процес на плантарната фасция и покриващата ходилото кожа, така че най-напред в процеса са ангажирани лонгитудиналните структури на плантарната фасция, а след това транзверзалните.

Диагнозата на фиброматоза на плантарната апоневроза се поставя въз основа на добре снета анамнеза, щателен физикален преглед и осъществяване на някои лабораторни и образни изследвания, като рентгенография, магнитен резонанс, компютърна томография и други.

Прогнозата на заболяването зависи от редица фактори, като степента на контрактурите на пръстите и ангажираността на кожата, покриваща дланта. Лечението на Фиброматоза на плантарната апоневроза е хирургично - фасциотомия.

3.3, 4 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Фиброматоза на плантарната апоневроза МКБ M72.2

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Фиброматоза на плантарната апоневроза МКБ M72.2

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия