Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Опорно-двигателна система Мускули Коремни мускули

Коремни мускули (musculi abdominis)

Коремни мускули (musculi abdominis) - изображение

Мускулите между долната част на гръдния кош и горния край на таза в анатомията се наричат коремни мускули (лат. musculi abdominis). Те обграждат коремната кухина, образувайки нейните стени, и според местоположението си се разделят на странични, предни и задни. Страничните коремни мускули са разположени в три слоя и се намират по предно-страничната част на коремната стена. Предните коремни мускули са представени от два мускула, прав и пирамидален, разположени вертикално по-предната повърхност. Задната стена на коремната кухина е изградена от три мускула, но тъй като два от тях (m. psoas major et minor) влизат и в състава на мускулите около тазобедрената става, те се разглеждат заедно с тях.

 коремни мускули

СТРАНИЧНИ КОРЕМНИ МУСКУЛИ

M. obliquus externus abdominis

 • Начало: от външната повърхност на долните 8 ребра
 • Залавяне: задните снопчета - за labium externum на хълбочния гребен, останалата част чрез широка сухожилна разтеглица достига linea alba. Долният свободен ръб на разтеглицата е задебелен и носи названието слабинна връзка (lig. inguinale), изопната между spina iliaca anterior superior и tuberculum pubicum.
 • Инервация: nn. intercostales VII-XII, n. iliohypogastricus, n. ilioinguinalis (Th7-L1)

M. obliquus internus abdominis

 • Начало: от fascia thoracolumbalis, linea intermedia на хълбочния гребен и латералната половина на слабинната връзка
 • Залавяне: най-латералната част - за долните ръбове на последните 3 ребра, а останалата част чрез широка разтеглица - за linea alba
 • Инервация: nn. intercostales VIII-XII, n. iliohypogastricus, n. ilioinguinalis (Th8-L1)

M. transversus abdominis

 • Начало: от вътрешната повърхност на шестте долни ребра, дълбокият лист на fascia thoracolumbalis, labium internum на хълбочния гребен и латералните две трети на слабинната връзка
 • Залавяне: чрез широка сухожилна разтеглица за linea alba
 • Инервация: nn. intercostales VIII-XII, n. iliohypogastricus, n. ilioinguinalis (Th7-L1)

ПРЕДНИ КОРЕМНИ МУСКУЛИ

M. rectus abdominis

 • Има вертикална посока и се намира непосредствено в страни от бялата линия
 • По протежението на мускула се намират 3-4 сухожилни прекъсвания - intersectiones tendineae
 • Начало: от proc. xiphoideus на гръдната кост и предната повърхност на V, VI и VII ребрен хрущял
 • Залавяне: за таза в областта между симфизата и tuberculum pubicum
 • Инервация: nn. intercostales VIII-XII

M. piramidalis

 • Малък мускул разположен пред долния край на правия коремен мускул, в неговото влагалище
 • Начало: от ramuss ossus pubis
 • Залавяне: на linea alba
 • Инервация: nn. intercostales VII

ЗАДНИ КОРЕМНИ МУСКУЛИ

задни коремни мускули

M. quadratus lumborum

Плосък мускул с четириъгълна форма разположен в страни от гръбначния стълб
Начало: задната част на хълбочния гребен и lig. iliolumbale
Залавяне: за procc. costarii на I-IV поясен прешлен и за XII ребро.
Инервация: от n. subcostalis (Th12) и клончета на plexus lumbalis (L1-L3)

M. psoas major et minor

Напускат коремната стена и влизат в състава на iliopsoas, който играе важна роля за движенията в тазобедрената става, поради което функционално се отнасят към тази мускулна група.

Функция на коремната мускулатура

 • Всички коремните мускули и диафрагмата образуват т. нар. коремна преса. Тя влиза в действие чрез повишаване на налягането на коремната стена и подпомагане на физиологичните актове на дефекация, уриниране, раждане и повръщане.
 • При двустранно съкращаване на предните и страничните коремни мускули, тялото се сгъва напред - получава се навеждане. По отношение на тази функция те са антагонисти на m. erector spinae.
 • При едностранно съкращаване на всички групи коремни мускули заедно с m. erector spinae, тялото се накланя в съответната посока.
 • При едностранно съкращаване на m. obliquus externus и m. transversospinalis от същата страна се получава завъртане на гръбначния стълб.
 • M. quadratus lumborum е синергист на m. erector spinae. При двустранно съкращение той подпомага изправянето на гръбначния стълб, а при едностранно - за наклоняването на тялото към съответната страна.
 • Коремните мускули се явяват най мощните допълнителни дихателни мускули и подпомагат издишането. Фиксирайки долната част на гръдния кош, те създават предпоставка за смъкване на ребрата от съкращаващите се междуребрени мускули.
4.0, 4 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория