Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Сетивни органи Орган на слуха и равновесието - ухо

Орган на слуха и равновесието - ухо (auris)

Орган на слуха и равновесието - ухо (auris) - изображение

Органът на слуха и равновесието, наречен още ухо, представлява сложно анатомично образувание, което възприема звуковите вълни и ги трансформира в нервни импулси, достигащи по сложни нервни пътища до слуховото поле на крайния мозък. Друга важна функция на този орган, която се реализира от равновесния орган, е възприемането на промените в положението на главата, като регистрира линейно и ъглово ускорение.

Органът на слуха и равновесието - ухо, се подразделя на три отдела:

  • външно ухо - auris externa;
  • средно - auris externa;
  • вътрешно ухо - auris interna.

1. Външното ухо е първото звено на звукопроводящия апарат и се състои от ушна мида и външен ушен канал. То възприема и провежда звуковите вълни.

2. Средното ухо се състои от тъпанчева мембрана - membrana timpanica, тъпанчева кухина - cavum timpani, слухова тръба - tuba auditiva (Евстахиева тръба), и слухови костици - ossicula auditus. В този отдел на ухото звуковите вълни предизвикват вибрации на тъпанчевата мембрана, които се предават на подвижно свързаните слухови костици - чукче, наковалня и стреме.

3. Вътрешното ухо на орган на слуха и равновесието - ухо, се разполага в костния лабиринт на скалистата част на слепоочната кост и се състои от слухова и равновесна част. В определени места на костния лабиринт са ситуирани рецепторните апарати на слуха и равновесието.

Слуховата част е представена от охлюва, в който се намират невроепителни слуховосетивни клетки и звукопорводящи течности - перилимфа и ендолимфа, които възприемат вибрации на слуховите костици и ги предават на слуховосетивните клетки. В последните се зараждат нервни импулси, които се предава до главния мозък.

Равновесната част се разполага в преддверието и полуокръжните канали на костния лабиринт. Тя се състои от две торбички - utriculus и sacculus и три полуокръжни канала, изпълнени с ендолимфа. В определени места на торбичките и каналите се разполагат невроепителни статосетивни клетки, които се дразнят от движенията на ендолимфата във връзка с промените в положението на главата.

3.7, 24 гласа

ПОДРАЗДЕЛИ НА Орган на слуха и равновесието - ухо

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА Орган на слуха и равновесието - ухо

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияФизиология