Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Новообразувания Злокачествени новообразувания Злокачествени новообразувания с уточнена локализация, определени като първични или предполагаеми като първични, с изключение на лимфната, кръвотворната (хемопоетичната) и сродните им тъкани Злокачествени новообразувания на дихателните органи и гръдния кош Злокачествено новообразувание на носната кухина и средното ухо

Злокачествено новообразувание на носната кухина и средното ухо МКБ C30

Злокачествено новообразувание  на носната кухина и средното ухо МКБ C30 - изображение

Носът е изграден от две части - външен нос и носна кухина. Външният нос е най-изпъкналата част на човешкото лице с форма на пресечена пирамида. Състои се от горна неподвижна част и долна подвижна част, която включва ноздрените отвори, колумелата, носния връх и носните крила.

Носната кухина (cavum nasi) представлява пространство, разделено от носната преграда на две половини, които се отварят навън посредством ноздрите, а навътре към носоглътката (nasopharynx) чрез хоаните. Всяка носна половина се разделя на предверие (vestibulum nasi) и истинска носна кухина (cavum nasi proprium). Предверието се разполага между ноздрата и долния край на латералния хрущял - limen nasi. Истинската носна кухина се разполага между limen nasi (вътрешна носна клапа) и хоаната.

Подробна информация за анатомия на носна кухина може да прочетете при:

Средното ухо се състои от тъпанчева кухина, Евстахиева тръба и клетъчна система на proc. mastoideus.

Подробна информация за анатомия на средно ухо може да прочетете при:

Злокачествено новообразувание на носната кухина и средното ухо се различават по честотата си на разпространение. Туморите на средно ухо са редки, а честотата на туморите на носна кухина е около 1% от всички малигнени заболявания и 3-5% от туморите на главата.

Етиологията на злокачествените процеси на носната кухина е неизяснена. Редица фактори могат да предразположат към развитие на злокачествен процес в носната кухина - хронични възпалителни процеси като синуит, ринит, фактори на околната среда като химични вещества, радиация, тютюнопушене, смъркане на различни вещества - кокаин, емфие, злоупотреба с алкохол, професионални фактори - работещи в никелова, дървообработвателна, химическа и петролна промишленост.

Причините довеждащи до развитие на злокачествените заболявания на средното ухо са хронични възпалителни процеси в средното ухо - хроничен отит. В средното ухо могат да се развият тумори от съседни органи - например при злокачествен процес в евстахиевата тръба, от външния слухов проход, от тумори на паротидна жлеза или базата на черепа.

Злокачествените заболявания на носна кухина могат да се групират в две категории: първични и вторични. Вторичните процеси са метастазите от други органи. Първичните злокачествени заболявания могат да бъдат с различен произход:

  • епителен - планоцелуларен, апластичен, мукоепидермоидален, аденокистичен карцином, аденокарцином;
  • мезенхимни - фибросарком, рабдомиосарком, лейомиосарком, сарком на Юинг, неврогенни саркоми;
  • хематогенни - плазмоцитом, нехочкинов лимфом;
  • невроектодермални - меланома малигнум.

Най-често злокачествените заболявания на средното ухо е плоскоклетъчен карцином. Аденокарциномите и саркомите се срещат по-рядко.

Клиничните симптоми при злокачествените процеси на носа в началото е бедна, нехарактерна. Ранните симптоми на злокачествено заболяване в носната кухина са: едностранен ринит, неприятна миризма в носа, главоболие, затруднено дишане и все едностранно, оскъдни кървави секрети, главоболие (обхващащо половината глава), затруднено носно дишане. В последствие се развиват външни и вътрешни деформации на носа, разклащане на зъби, поява на зрителни нарушения (поради притискане на зрителния нерв), смущения в движението на очната ябълка, наличие на ринит, който не преминава след прилагане на лечение с носни капки, постоянна умора, загуба на сетивност и изтръпване в едната част на лицето, едностранно запушване на носа.

Най-честите симптоми при болни със злокачествени заболявания на средното ухо са: невралгична болка, секреция от ухото с неприятна миризма, парализа на лицевия нерв.

Диагнозата на злокачествените процеси в носната кухина се основава на клиничната картина, проведени инструментални изследвания - риноскопия, рентгенография, компютърна томография. Злокачествените заболявания на средното ухо се диагностицират чрез отоскопия, рентгенография, компютърна томография.

Терапията на злокачествено новообразувание на носната кухина и средното ухо е комплексна и включва оперативно лечение, лъчетерапия и химиотерапия.

Подробна информация за отделните локализации на злокачествено новообразувание на носната кухина и средното ухо може да прочетете при:

4.0, 8 гласа

ВИДОВЕ Злокачествено новообразувание на носната кухина и средното ухо МКБ C30

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Злокачествено новообразувание на носната кухина и средното ухо МКБ C30

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Злокачествено новообразувание на носната кухина и средното ухо МКБ C30

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

АнатомияКлинични пътеки