Начало Медицинска енциклопедия Медицински изследвания Хемоглобин (Hb) Лабораторни изследвания Хематология

Хемоглобин (Hb)

Хемоглобин (Hb) - изображение

Въведение

В кои случаи се препоръчва провеждане на изследването?

Необходима ли е предварителна подготовка?

Метод на провеждане на изследването:

Какво ще усещате по време на изследването?

Има ли рискове от провеждане на изследването?

Резултати от проведеното изследване:

Кога не трябва да провеждате изследването?

 

Въведение

Чрез изследването на хемоглобин (hemoglobin, Hb) се определя количеството на този белтък в кръвта.

Хемоглобинът е желязосъдържащ протеин (белтък) в червените кръвни клетки (еритроцити), който им придава характерния червен цвят.

Хемоглобинът е изграден от 4 глобулинови вериги, които са свързани помежду си.
Нормалният хемоглобин при възрастните индивиди се състои от 2 алфа и 2 бета-глобулинови вериги и се нарича хемоглобин А.

Хемоглобинът на новороденото се състои от 2 алфа и 2 гама глобулинови вериги, като с растежа на бебето гама-веригите постепенно се заменят от бета глобулинови вериги.

Всяка глобулинова верига има централна част, наричена хем. Към хема се свързват железни йони, които участват в пренасянето на кислорода и въглеродния диоксид в кръвта.
На взаимодействието на желязото и кислорода се дължи червеният цвят на еритроцитите.

Хемоглобинът дава възможност на червените кръвните клетки да се свързват с кислорода в белите дробове и да го пренасят до тъканите и органите на тялото.
Същото така спомага за транспортирането на малка част от въглеродния диоксид (продукт на клетъчния метаболизъм) от тъканите и органите до белите дробове, където се издишва.

Стойностите на хемоглобина могат да бъдат определени самостоятелно или заедно с тези на хематокрита — изследването, чрез което се определя съотношението на еритроцитите спрямо общия обем кръв.

Червените кръвни клетки (еритроцити) съставляват около 40% (37-49 %) от обема на кръвта и се произвеждат в костния мозък, след което се освобождават в кръвта, когато са зрели.

Средната продължителност на живота на еритроцитите е 120 дни, като костният мозък трябва непрекъснато да произвежда нови червени кръвни клетки, за да замести тези, които са вече стари и се разграждат или тези, които се губят при кървене.Хемоглобин

Други тестове, които могат да се извършат заедно с изследването на хемоглобин, включват:

 1. Изследване на ретикулоцити;
 2. Желязо в кръвта;
 3. Изследване на Витамин В12;
 4. Изследване на фолиева киселина (витамин В9);
 5. Кръвна натривка;
 6. Костномозъчна аспирация и биопсия — при по-тежките случаи;

↑Върни се в началото


В кои случаи се препоръчва провеждане на изследването?

 • Изследването на хемоглобин (Hb) може да се извърши като част от рутинните лабораторни изследвания за оценка на здравословното състояние на човек, обикновено като част от пълната кръвна картина (ПКК);
 • Стойностите на хемоглобина обикновено се определят преди и след кръводаряване;Кръводаряване
 • При наличие на признаци и симптоми на състояние, засягащо червените кръвни клетки (еритроцити) — анемия или полицитемия.

Обикновено хемоглобинът се изследва заедно с хематокрит или като част от пълната кръвна картина (ПКК).

Някои от признаците и симптомите на анемия включват:

 1. слабост или изтощение;
 2. липса на енергия;
 3. загуба на съзнание;
 4. бледост;
 5. задух;
 6. главоболие;

Някои от признаците и симптомите на полицитемия са:

 1. зрителни нарушения;
 2. световъртеж;
 3. главоболие;
 4. зачервяване на кожата;
 5. спленомегалия;

Изследването на хемоглобин (Hb) се счита за по-прецизен и полезен тест при диагностицирането на анемия в сравнение с изследването на хематокрита (Hct) или броя на еритроцитите (RBC).

Хемоглобинът се измерва директно, докато хематокритът се изчислява чрез автоматизиран анализатор на базата на съотношението между броя на червените кръвни клетки (RBC) и средния обем на еритроцитите (mean corpuscular volume — MCV), тоест Hct не се измерва директно.

Поради тази причина факторите, които водят до промяна в броя на еритроцитите (например агрегация (слепване) на еритроцити) и/или на MCV (например неправилно съхранение), ще доведат и до промяна в стойностите на хематокрита.

Освен това от тези лабораторни показатели — Hct, Hb и MCV — хемоглобинът е най-добрият показател за кислородния капацитет на кръвта.Показания за изследване на хемоглобин

 • През определени интервали от време, за да се проследи ефекта от лечението при хора, диагностицирани с проблеми с кръвосъсирването, хронична анемия или полицитемия;
 • Изследването на хемоглобин може да се назначава през определени периоди от време и при пациенти със злокачествено новообразувание на костния мозък, подложени на противотуморно лечение;
 • За определяне нуждата от кръвопреливане при различни състояния — тежка анемия, вътрешни кръвоизливи, преди и след голяма по обем операция и други;
 • При лица, приемащи медикаменти, които могат да доведат до ниски стойности на хемоглобина;
 • Чрез това изследване може да се установят проблеми с производството и/или продължителността на живота на червените кръвни клетки (еритроцитите), но не може да се определи конкретна причина;Хемоглобин А1с
 • За дългосрочен контрол на нивата на кръвна захар — това става чрез измерване на нивата на хемоглобин А1с (НЬА1с), наричан още гликиран хемоглобин и гликохемоглобин.

  НЬА1с е продукт на необратимата реакция на хемоглобин А с глюкоза. Тъй като реакцията е бавна, стойностите на гликирания хемоглобин отразяват съотношението на молекулите хемоглобин в кръвта, които са били химически свързани с глюкоза през последните 2-3 месеца — тоест отразява средното ниво на глюкозата в кръвта през този период.
  Колкото е по-висока е била концентрацията на глюкоза в кръвта през този период, толкова по-високи са нивата на Hb A1c.

  Този тест е особено полезен за диабетици.

↑Върни се в началото


Необходима ли е предварителна подготовка?

Изследването на хемоглобин (Hb) не изисква специална подготовка.

Ако ще се изследват само стойностите на хемоглобина, може да приемате нормално храна и течности преди теста.

Препоръчително е да сте добре хидратирани преди вземането на кръвна проба, тъй като в противен случай има риск от фалшиво-повишени стойности на хемоглобина.

Ако кръвната Ви проба ще бъде използвана за определяне и на други кръвни показатели, тогава може да се наложи да не приемате храна и/или течности за определен период от време, като конкретни указания ще получите от Вашия лекар.

Необходимо е да информирате лекаря си:

 • ако през последните 3 месеца Ви е преливана кръв;
 • ако сте пушили точно преди изследването;
 • за всички лекарства, които приемате;

Тези фактори може да доведат до промяна в стойностите на хемоглобина.Медикаменти, повлияващи стойностите на хемоглобина

Някои от медикаментите, които могат да повлияят на стойностите на хемоглобина, включват:

 1. аспирин;
 2. доксапрам (doxapram);
 3. индометацин (indometacin);
 4. примаквин (primaquine);
 5. рифампицин (rifampicin);

↑Върни се в началото


Метод на провеждане на изследването:

Вземане на кръвЗа определянето стойностите на хемоглобин е необходимо да се вземе кръв от вена, като подробна информация за вземането на кръв от медицински специалист ще намерите при:

 

Какво ще усещате по време на изследването?

Подробна информация за това, което ще усетите при вземането на кръв, необходима за определяне стойностите на хемоглобин, ще намерите при:

↑Върни се в началото


Има ли рискове от провеждане на изследването?

Подробна информация за възможните рискове, свързани с вземането на кръв, необходима за изследването на хемоглобин, ще прочетете:


Резултати от проведеното изследване:

Нормалните стойности на хемоглобина варират според възрастта и пола, като жените обикновено са с по-ниски стойности на Hb, отколкото мъжете.

Препоръчително е бременните жени да поддържат нормални стойности на хемоглобина, за да се избегне риска от преждевременно раждане, мъртво раждане или раждането на бебе с ниско тегло.

Промените в стойностите на хемоглобина трябва да се интерпретират заедно с други показатели като:

 • брой на червените кръвни клетки (еритроцити);
 • хематокрит;
 • ретикулоцити;
 • еритроцитите индекси (MCV, MCH и MCHC);

Резултати от проведеното изследванеРезултатите от изследването се представят като грам на литър (g/L), грам на децилитър (g/dL) или мол на литър (mol/L).

1 g/dL се равнява на около 0.6206 mmol/L (милимола на литър), въпреки че тази единица не се използва толкова често поради промени по отношение на полимерното състояние на молекулата.

Лабораторните методи за изследване на хемоглобина изискват наличието на кръвна проба (артериална, венозна или капилярна), която се анализира от хематологичен анализатор и CO-оксиметър.

Разработен е нов метод за неинвазивно изследване на хемоглобина (SpHb), наречен пулсова CO-оксиметрия, като акуратността на двата метода е сравнима.

Концентрациите на оксихемоглобин (наситеният с кислород хемоглобин) и деоксихемоглобина (ненаситен с кислород хемоглобин) могат да се измерват непрекъснато, регионално и неинвазивно, като се използва спектрален анализ в близката инфрачервена област (Near-infrared spectroscopy — NIRS).

Стойностите на хемоглобин могат да варират между отделните лаборатории, като обикновено са готови в рамките на 24 часа.

   Нормални стойности:

Тъй като изследването на хемоглобин често се извършва като част от пълната кръвна картина (ПКК), другите показатели от ПКК също трябва да се вземат под внимание.

Нормални стойности на хемоглобина

Бременни жени — 110-140 g/L (11-14 g/dL).
Нормалните стойности на хемоглобина през първия триместър на бременността трябва да са поне 110 g/L и поне 105 g/L през втория триместър.

Стойности на гликиран хемоглобин

   Отклонения от нормата:

Високи стойности на хемоглобина могат да се дължат на:


Ниски нива на хемоглобина могат да се наблюдават при:

↑Върни се в началото


Кога не трябва да провеждате изследването?

Факторите, които могат да възпрепятстват провеждане на изследването или могат да повлияят на резултатите от теста, включват:

 • хемотрансфузия (кръвопреливане) през последните 3 месеца;
 • бременност — стойностите на хемоглобин по време на бременност са леко понижени;
 • денонощни колебания — нивата на хемоглобин са най-високи около 8 часа сутринта и най-ниски около 20 часа;
 • дехидратация или хиперхидратация;
 • недохранване или диета с недостатъчен прием на желязо или витамини;
 • тютюнопушене — пушачите са с по-високи стойности на хемоглобин;
 • надморска височина — ако живеете на по-голяма надморска височина, стойностите на хемоглобина ще са по-високи;

Голяма надморска височина

↑Върни се в началото

Още по темата:

4.1, 23 гласа

ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ КОИТО СЕ ПРИЛАГА Хемоглобин (Hb)

БИБЛИОГРАФИЯ

https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=167&contentid=hemoglobin

https://labtestsonline.org/understanding/analytes/hemoglobin/tab/test/

http://labtestsonline.org.uk/understanding/analytes/haemoglobin/tab/test

http://emedicine.medscape.com/article/2085614-overview#showall

http://www.medicinenet.com/hemoglobin/article.htm

http://www.surgeryencyclopedia.com/Fi-La/Hemoglobin-Test.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Hemoglobin

http://www.healthline.com/health/serum-hemoglobin#hemolytic-anemia3

https://medlineplus.gov/ency/article/003645.htm

 

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСимптомиАлт. медицинаИзследванияСнимкиЗдравни съветиЛюбопитноБотаникаСпециалистиЗаведенияНовиниИсторияХранене при...ФизиологияОрганизацииНормативни актовеНаправления в медицинатаКлинични пътекиЛайфстайлЛеченияПсихологияСоциални грижиСпорт