Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде Симптоми и признаци, отнасящи се до храносмилателната система и коремната кухина Хепатомегалия и спленомегалия, некласифицирани другаде Спленомегалия, некласифицирана другаде

Спленомегалия, некласифицирана другаде МКБ R16.1

Спленомегалия, некласифицирана другаде МКБ R16.1 - изображение

Заболяванията на слезката протичат по правило с уголемяване на размерите й. Спленомегалията е един от четирите кардинални признаци на хиперспленизъм, който включва намаляване броя на циркулиращите кръвни клетки (еритроцити, гранулоцити, тромбоцити), компенсаторен пролиферативен отговор на костния мозък и възможността за корекция на тези отклонения след спленектомия. Спленомегалията обикновено се свързва с по-голямата натовареност (както е при хемолитична анемия), което предполага, че е отговор на хиперфункция. Уголемяване на слезката се свързва с всяко заболяване, процеси, които включват разграждане на абнормален брой червени кръвни клетки в слезката. Други чести причини са конгестия при портална хипертония, и инфилтрация при левкемии и лимфоми.

Спленомегалия, некласифицирана другаде според увеличените размери може да се класифицира като умерена и тежка.
- Умерена спленомегалия, ако най-големия размер е между 11 - 20 см;
- Тежка спленомегалия, ако най-големия размер е по-голям от 20 см.

Спленомегалията е термин, който се отнася строго за увеличени размери на далака, и е различно от хиперспленизъм, което означава хиперфункция на слезката, при увеличени или нормални размери.

Етиология на спленомегалия, некласифицирана другаде
Класификация на причините според патогенетичните механизми:
I. Повишена функция
1. Отстраняване на дефектни червени кръвни клетки - сфероцитоза, таласемия, хемоглобинопатии, анемии, сърповидно - клетъчна анемия;
2. Имунна хиперплазия
- Отговор към инфекции (вирусни, бактериални, гъбични, паразитни) - мононуклеоза, СПИН, вирусен хепатит, под остър бактериален ендокардит, бактериален сепсис, абсцес на слезка, коремен тиф, бруцелоза, лептоспироза, туберкулоза, хистоплазмоза, малария, лайшманиоза, трипанозомоза, ерлихиоза;
- Имунни заболявания - ревматоиден артрит, системен лупус еритематозус, серумна болест, автоимунна хемолитична анемия, саркоидоза, лекарствени реакции;
3. Екстрамедуларна хемопоеза - миелофиброза.
II. Нарушен кръвоток
1. Органна недостатъчност - цироза;
2. Съдови заболявания - обструкция на чернодробна вена, запушване на портална вена, синдром на Budd-Chiari, запушване на вените на слезката;
3. Инфекции - чернодробна шистозомиаза, чернодробна ехинококоза.
III. Инфилтрация
1. Метаболитни заболявания - болест на Гоше, болест на Ниеман - Пик, синдром на Hurler, амилоидоза, болест на Танжер;
2. Доброкачествена и злокачествена инфилтрация - левкемии (остра, хронична, лимфоидна, миелоидна), лимфоми (ходжкинови и неходжкинови), миелопролиферативни заболявания, метастатични тумори, (меланом), хистоцитоза Х, хемангиом, лимфангиом, кисти на далака, хамартоми, еозинофилен гранулом.

Причините за масивна спленомегалия (далак над 1000 гр) са по-малко: висцерална лайшманиоза, хронична миелогенна левкемия, миелофиброза, малария, маргинално - зонов лимфом на слезката.

Клинична картина на спленомегалия, некласифицирана другаде
Симптомите могат да включват коремна болка, болка в гърдите, гръдна болка подобна на плеврална болка, болка в гърба, симптоми на анемия и други. Най-честия симптом е лека и неизяснена, неопределена коремна болка, силна коремна болка се среща рядко. При масивна спленомегалия, може да има ранно или бързо засищане, поради изместване на стомаха. Придружаващи симптоми и признаци, обикновено са свързани с основното заболяване: фибрилно състояние (при инфекциозни причини), бледост, задух, посиняване, и/или патехии (при хемолитични състояния), загуба на тегло (при неопластични процеси). Признаците на спленомегалия могат да включват палпираща се коремна маса в горен ляв квадрант. Понякога слезката не се палпира, въпреки че болестта протича със спленомегалия. Това може да се дължи на незначителното й увеличение, меката й консистенция, сраствания около слезката, наличие на голям асцит или метеоризъм.
При различни заболявания се разрастват отделни нейни елементи (лимфоидна тъкан, макрофаги) като израз на повишена функция. В други случаи се развива екстрамедуларна, най-често неопластична, хемопоеза. Почти задължително е, макар и в различни стадии при различните форми, разрастването на лимфомна тъкан при малигнените лимфопролиферативни заболявания. При туберкулоза и лимфогрануломатоза на слезката в нея се образуват специфичните за тези заболявания грануломи.
За да може големината на слезката да бъде сравнявана в хода на дадено заболяване, тя винаги трябва да бъде измервана по един и същи начин.

Диагноза и лечение на спленомегалия, некласифицирана другаде
В случаи на спленомегалия се изследва пълна кръвна картина с диференциално броене, брой на тромбоцити и натривка от периферна кръв. Ултразвуковото изследване е неинвазивен, силно чувствителен и специфичен метод за измерване размерите на слезката.

Лечението на спленомегалията зависи от основното заболяване.

4.3, 4 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Спленомегалия, некласифицирана другаде МКБ R16.1

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО