Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде Симптоми и признаци, отнасящи се до храносмилателната система и коремната кухина Хепатомегалия и спленомегалия, некласифицирани другаде

Хепатомегалия и спленомегалия, некласифицирани другаде МКБ R16

Хепатомегалия и спленомегалия,  некласифицирани другаде МКБ R16 - изображение

Черния дроб е най-големият орган у новороденото — той представлява около 4 % от неговата телесна маса, а у възрастни — едва 2 %. Черния дроб има много и разнообразни функции. Той играе важна роля в обмяната на белтъчините, мастите и въглехидратите, а също така и във водно-солевата обмяна.
Слезката е кръвотворен и имунен орган. Състои се от червена и бяла пулпа, ретикуло-ендотелна и съединителна тъкан. Тя е основният ретикуло-ендотелен орган у човека.

Хепатомегалия и спленомегалия, некласифицирани другаде могат да се дължат на процеси, ангажиращи само единия или двата органа едновременно. Много по-често обаче хепатоспленомегалията е израз на общ болестен процес. Тези болестни процеси могат да бъдат обобщени така: инфекции и паразитози, кръвни заболявания, малигнени заболявания, колагенози, метаболитни и дегенеративни заболявания, циркулаторни смущения и жлъчен застой.
Инфекции и паразитози - остър вирусен хепатит, хроничен хепатит, остри вирусни обривни инфекции, инфекциозна мононуклеоза, туберкулоза, сифилис, токсоплазмоза, ехинококоза и др.
Кръвни заболявания - по правило всички хронични хемолитични анемии се придружават от хепатоспленомегалия. Обаче и други анемии могат да доведат до уголемяване на двата органа ако в тях се появят огнища на екстрамедуларна хемопоеза.
Малигнени заболявания - хепатоспленомегалията е налице при повечето от системните малигнени заболявания, като например — левкемия, лимфогрануломатоза, хистиоцитоза Х и др. Хепатомегалията може да се дължи на метастази от първичен тумор (напр. невробластом). Много рядко се развива първичен хепатобластом.
Колагенози - почти винаги ангажират двата органа и водят до хепатомегалия и спленомегалия, некласифицирани другаде. Макар и незначителна, хепатоспленомегалията се развива при ревматоидния артрит и при дисеминирания лупус.
Метаболитни и дегенеративни заболявания - Черния дроб се уголемява при всички остри дистрофични промени от инфекциозно — токсично или чисто токсично естество — остри чревни инфекции, гъбни отравяния, салицилови отравяния, синдром на Reye и др. Тук може да бъде отнесена и чернодробната цироза като завършваш етап на една чернодробна дистрофия. Метаболитните причини за хепатомегалия и спленомегалия са много разнообразни, макар че вродените метаболитни заболявания се срещат рядко. Това са смущенията в обмяната на аминокиселините, на някои моно- и дизахариди (галактоземия, фрутоземия), на гликогена (гликогенози), а също така и на липоидите (липоидози). Тук се отнасят и мукополизахаридозите.
Циркулаторни смущения - острата и хроничната сърдечна декомпенсация водят до хепатомегалия, а след това и до спленомегалия. Тук спадат и острия перикардит и миокардит, адхезивният перикардит, хроничното белодробно сърце. Особено място заема тромбозата на чернодробните вени и тромбозата на порталната вена.
Жлъчен застой вследствие на интрахепатална и екстрахепатална обструкция по правило води до уголемяване на черния дроб, а след това и до вторично увеличение и на слезката. Причината може да бъде вродена аномалия или придобита обструкция — холангит или аскарис в жлъчните пътища, много рядко и литиаза. В практика тези причини нерядко се съчетават — напр. възпалителните с обструкция на жлъчните пътища или възпалителните с дистрофичните, циркулаторните с циротичните и т.н.

Хепатомегалия е част от групата заболявания хепатомегалия и спленомегалия, некласифицирани другаде и представлява увеличени размери на черния дроб. Това води до изместване на чернодробните граници надолу или нагоре. По-често увеличения дроб измества долната граница и се палпира под ребрената дъга. Има много причини за хепатомегалия - инфекциозни, метаболитни, неопластични, чернодробна цироза, алкохол, хепатотоксични вещества, вродени заболявания и други. Хепатомегалията в най-големия брой от случаите не дава клинична изява. Ако се изявят някои симптоми това са коремен дискомфорт, тежест в дясно подребрие, умора, усещане за пълнота. Тези симптоми, както и появата на други като жълтеница, гадене, загуба на тегло зависят от основното заболяване водещо до увеличаване на черния дроб.
Повече за некласифицирана другаде хепатомегалия можете да прочетете при:

Спленомегалията е друго заболяване от групата хепатомегалия и спленомегалия, некласифицирани другаде. Тя представлява уголемяване на размерите на далака. Може да бъде умерена и тежка спленомегалия. В зависимост от патогенетичните механизми може да се дължи на повишена функция при отговор към инфекции, имунни заболявания и други, нарушен кръвоток при цироза и други съдови заболявания, инфилтрация при метаболитни, доброкачествени и злокачествени заболявания и много други причини. Клинично леко изразената спленомегалия може да протече безсимптомно. Силно увеличени размери на слезката обикновено дава болка в корема, гърдите, гърба. Обикновено клиничната изява е по-изразена от страна на самото заболяване водещо до спленомегалия, отколкото от увеличените размери. Други придружаващи симптоми са фебрилитет, бледост, задух, лесно посиняване, загуба на тегло и други.
Повече за некласифицирана другаде спленомегалия можете да прочетете при:

Хепатомегалия и спленомегалия, некласифицирани другаде е състояние, при което има едновременно увеличаване на размерите на черния дроб и далака. Много заболявания водят до хаепатоспленомегалия - инфекции, хемолитични и метаболитни заболявания, портална хипертония и хронични чернодробни заболявания. В началото на заболяването при леко изразено увеличение, няма изявена клиника. Ако се появят някакви симптоми това са тежест и лека коремна болка, умора и слабост. Появата на други характерни симптоми е израз на основното заболяване, и не се дължи на самото увеличение на органите.
Повече за некласифицирана другаде хепатомегалия със спленомегалия можете да прочетете при:

3.0, 7 гласа

ВИДОВЕ Хепатомегалия и спленомегалия, некласифицирани другаде МКБ R16

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия