Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Новообразувания Злокачествени новообразувания Злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани Множествен миелом и злокачествени плазмоклетъчни новообразувания Множествен миелом

Множествен миелом МКБ C90.0

Множествен миелом МКБ C90.0 - изображение

Болестта на Калер, наричана още множествен миелом, представлява злокачествено новообразувание, ангажиращо костния мозък. Дължи се на пролиферация на плазмените клетки, които са вид бели кръвни клетки, специализирани в производството на имуноглобулини.

Обикновено се среща след 60 годишна възраст и е по-чест при мъже, отколкото при жени.

Както и при много други злокачествени заболявания етиологичната причината не е известна. Предполага се, че значение има продължителното излагане на вредни фактори и йонизираща радиация.

Мултипленият миелом се характеризира с разрастването на един клон B-лимфоцити. Това от своя страна води до потискане на останалите клонове и нарушаване процеса на хемопоезата.

Клиничната картина се характеризира с изява на някои от следните прояви:

  • болка в костите
  • патологични фрактури
  • хиперкалциемия
  • анемия
  • лесна уморяемост
  • нефропатия
  • редукция на телесното тегло
  • чести инфекции

Неконтролеруемото разрастване на една клетъчна линия в костния мозък води до разрушаване на костта, което е причина за ранното появяване на болка в костите още в началните стадии на заболяването.

Едни от първите прояви на заболяването са болките в костите, които се засилват нощем. Възможни са патологични фрактури на различните кости, най-често на прешлените.

Патологичните клетки от разрастналата се кръвна редица синтезират имуноглобулини с един единствен тип лека верига, така нареченият белтък на Bence-Johnes. Тези леки вериги се резорбират в тубулите на бъбреците и водят до тяхното увреждане, с развитие на нефропатия.

Част от болните се оплакват от астеноадинамия, в отделни случаи може да има и неясен фебрилитет.
Поради потискане на останалите имуноглобулини се наблюдават чести инфекции, с бактериален, вирусен или гъбичков произход.

Диагнозата се базира на данните от анамнезата, физикалния преглед, лабораторните и инструментални изследвания. Пълната кръвна картина показва увеличение на общия белтък, за сметка на моноклоналния имуноглобулин. При голяма част от болните се наблюдават понижени стойности на хемоглобина и тромбоцитите, увеличение на бета-2-микроглобулина и хиперкалциемия.

В урината се установяват несвързаните леки вериги (белтък на Bence-Johnes). Обикновено към останалите лабораторни промени се прибавя и ускорено СУЕ.

Множествен миелом - промени в черепаОт инструменталните изследвания с висока диагностична стойност е рентгеновото изследване.

Налице са характерни промени в костите на черепния свод, който изглежда като прояден от молци. Наблюдават се множествени остеолотични огнища. 

Биопсията на костния мозък показва инфилтрация от плазматични клетки, като много характерно е струпването им на големи групи. При електрофореза се установява увеличението на моноклоналния имуноглобулин, който се изявява като тясна интензивна ивица. Останалите клонове имуноглобулини са намалени.

Диференциална диагноза се прави с моноклонална гамапатия, артрозна болест, болест на Waldenstrom, бъбречни заболявания и други.

Лечението при множествен миелом е трудно. Прилагат се симптоматични средства, химиотерапия, имуносупресия, трансплантация на стволови клетки. Бифосфонатите се група лекарства, които се използват за понижаване на увеличените стойности на калция. Лъчетерапията може да е ефективна за намаляване на болката в костите.

Поради малките терапевтични възможности, прогнозата е неблагоприятна.

4.0, 22 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Множествен миелом МКБ C90.0

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Множествен миелом МКБ C90.0

ВСИЧКИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕСТОВЕ ПРИ Множествен миелом МКБ C90.0

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Фармакологични групи (Активни съставки):