Начало Медицинска енциклопедия Патология Клинична патология Инфекциозни болести

Инфекциозни болести

Инфекциозни болести - изображение

Инфекциозните болести се предизвикват от различни болестотворни микроорганизми - бактерии, вируси, рикетсии, гъбички.

Честотата на тези болести в резултат на подобрените социално - битови условия и профилактиката значително намалява през изминалите десетилетия, с изключение на изостаналите в развитието си страни, където остават съществена причина за смърт.

Инфекциозният процес (инфекцията) е съвкупност от всички защитни биологични, физиологични и патологични процеси, настъпващи в организма при внедряването и размножаването в него на патоген агент.

Инфекциозната болест е особено, ново качествено състояние на организма, при което инфекциозния процес се проявява с различни признаци и промени от биологичен, физиологичен, биохимичен, морфологичен, клиничен, микробиологичен и епидемиологичен характер.

Според продължителността на инфекциозния процес се различават остри и хронични инфекции.
Общите белези между инфекциозните заболявания са, че всеки инфекциозен агент има характерна входна врата, където се развива възпалителното огнище, след което инфекцията обхваща лимфни съдове и достига до регионалните лимфни възли. Освен лимфогенно разпространението на инфекцията може да бъде хематогенно, интраканаликуларно, периневрално или контактно. Всяка инфекциозна болест се проявява с местни изменения, които по естество и локализация са характерни за нея.

Инфекциозните болести имат цикличен ход: инкубационен период (времето от проникването на причинителя до проявите на първите признаци), който може да е минимален, среден и максимален.

Изходът на инфекциозната болест може да бъде пълно оздравяване, оздравяване с остатъчни белези, хроничен ход или в краен случай смърт.

Болестите, при който единствен източник за инфектиране е заразеният човек се наричат антропонози, а болестите общи за човека и животните с общ източник на инфекцията - зоонози.

Според специфичната локализация на причинителя в организма инфекциозните болести се разделят на: чревни инфекции (фекално - орални); инфекции на дихателните пътища (респираторни и въздушно - капкови); кръвни инфекции (трансмисивни); покривни инфекции ( кожни болести, раневи инфекции, венерически болести, очни инфекциозни болести).

Локализацията, която съответствува на механизма на предаването на инфекцията, се означава като специфична, а мястото, където най-напред попада причинителят е първичната локализация. Следващите локализации в резултат на разпространението му в организма гостоприемник са вторични.

4.0, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория