Начало Медицинска енциклопедия Лечения Подсилване на имунната система - имуномодулатори Ваксини и имунопрофилактика

Подсилване на имунната система - имуномодулатори

Подсилване на имунната система - имуномодулатори - изображение

Имунна система и имунитет

Нарушения на имунната система

Придобит имунен дефицит

Повишаване на имунитета. Имунотерапия

Имуномодулатори

Средства за подсилване на имунната система

Промяна на вредните навици


Имунна система и имунитет

Имунната система е система от биологични структури и процеси в рамките на един организъм, която го защитава от разболяване. Дори и най-простите едноклетъчни организми, като бактериите, притежават елементарна имунна система под формата на ензими, които ги предпазват от паразитирането на бактериофаги.

Гръбначните животни, включително и хората, имат по-сложни механизми за защита. При тях имунната система е цялостна мрежа от клетки, тъкани и органи, които работят заедно и имайки една единствена цел - предпазване на тялото от инфекции.

Прочетете още:

Човешкото тяло осигурява идеална среда за развитието на много микроорганизми, като вируси, бактерии, гъбички и паразити. Ролята на имунната система е да предотвратява и ограничава както тяхното проникване в организма, така и техния растеж и размножаване, за да поддържа оптимално здравето.

За да изпълни тази си функция, имунната система трябва да различи патогенните микроорганизми от собствените си клетки и тъкани. Патогените имат свойството да се адаптират и бързо да се развиват, което може да затрудни имунната система в тяхното разкриване и неутрализиране. Въпреки това обаче, множеството защитни механизми също са еволюирали и имунната система на човека се осъвършенства през годините. А чрез приема на подходящи средства за подсилване на имунната система - имуномодулатори, медицината ни помага в случаи на дефицит и нарушения.

Нарушения на имунната система

При различни нарушения на имунната система, тя не може да изпълнява ефективно своята функция. Тези нарушения може да се групират основно в три групи - свръхактивност, автоимунитет и имунодефицитни състояния.

Автоимунитет

Автоимунитет е форма на имунна дисфункция, по-специално свързано с възникване на автоимунни заболявания. Дължи се на факта, че имунната система не е в състояние правилно да различи патогенните от собствените си клетки, поради което напада части на тялото.

Свръхчувствителност

Свръхчувствителност (наричана също реакция на свръхчувствителност или на интолеранс) е състояние на променена реактивност, при което организмът реагира със засилен имунен отговор на това, което се възприема като чуждо за него, при което вреди на собствените си тъкани. Реакциите на свръхчувствителност са четири вида, единият от които е анафилаксията, често свързана с алергия. Тези реакции може да причинят от симптоми на лек дискомфорт до смърт.

Имунодефицит

Имунодефицити се получават, когато един или повече от компонентите на имунната система са неактивни (функцията им е засегната по някакъв начин и е нарушена). Способността на имунната система да обезврежда патогените е занижена както при по-младите, така и при по-възрастните организми.

Имунодефицитите може да бъдат наследствени или "придобити". Хроничната грануломатозна болест, при която фагоцитите имат ограничена способност да унищожават патогените е пример за наследствена или вродена имунна недостатъчност. СПИН и някои видове рак се дължат на придобита имунна недостатъчност.

Прочетете:

Придобит имунен дефицит

Независимо от причината, наличието на имунен дефицит е сериозен проблем, водещ до висока податливост към различни инфекции и хронични заболявания.

Причините са възникването на придобит имунен дефицит са много. Оказва се, че начина на живот има много значителни последствия върху състоянието на имунната система. Така например:

В развиващите се страни, най-честата причина е недохранването и ниското ниво на хигиена.

В развитите страни причините са повече:

Повишаване на имунитета. Имунотерапия

Имунотерапията е лечение на заболяване чрез индуциране, повишаване или потискане на имунния отговор. Имунотерапиите, които са предназначени да предизвикват или усилват имунния отговор се означават като активни имунотерапии; докато имунотерапии, които намаляват или потискат имунния отговор се означават като имуносупресия.

Идеята за повишаване на имунитета е примамлива, но способността да се направи се оказва доста труден процес, по няколко причини. Имунната система е точно това - единна система, но не и едно цяло. За да функционира добре, тя изисква баланс и хармония. Още повече, че тънкостите и взаимосвързаността на имунния отговор не са съвсем изяснени. Учените все още се опитват да разберат как работи имунната система и как да се тълкуват измененията на имунната функция.

Немалък брой изследователи проучват ефектите от храненето, физическата активност, възрастта, психологическия стрес, приема на билкови добавки, както и много други фактори, върху имунния отговор, както при животните, така и при хората.

Имуномодулатори

През последното десетилетие е постигнат значителен напредък по отношение на изолацията на ефективни съединения за имуностимулация, както и изясняване на тяхната химична структура. Въпреки това, цялостното изясняване на механизма им на действие и тяхното въздействие върху живия организъм все още не е напълно установено, поради сложността на имунната система, липсата на подходящи методи за стандартизация, липса на международно договорени условия на изпитване върху здрави животни или условия за контролирано клинично проучване при хора.

Имуномодулатори са химически вещества, които имат способността да въздействат върху цялостната дейност на имунната система, като това въздействие може да се изразява в имуносупресия (подтискане) и имуностимулация (засилване дейността на имунната система). Това разделяне е условно, понеже едно и също вещество може да бъде едновременно и супресор, и стимулатор, в зависимост от състоянието на организма.

Към имуностимулантите се отнасят много вещества, с микробен и химически произход, но към групата не се включват физиологични индуктори и регулатори, като тимусните фактори (тимулин), интерферон и други.

Има две основни категории имуностимулатори:

 • Специфични имуностимулатори са тези, които осигуряват антигенна специфичност на имунния отговор, като ваксини или антигени.
 • Неспецифичните имуностимулатори са тези, които действат независимо от антигенната специфичност за усилване на имунния отговор или стимулиране на компоненти на имунната система, като адюванти и други неспецифични имуностимулатори.

Средства за подсилване на имунната система

Както беше споменато, недоимъчното хранене води до значителна уязвимост към инфекциозни заболявания и редуцира съпротивителните сили на организма. За да работят ефективно, тъканите и органите на имунната система има нужда от редица вещества, които се набавят чрез разнообразното хранене.

Микронутриенти

Има доказателства, че при недостатъчност на много микронутриентни - например недостиг на цинк, селен, желязо, мед, фолиева киселина и витамини A, B6, C и E и други, значително се редуцира силата на имунния отговор.

Това означава, че редовният прием на тези микронутриенти има способността да поддържа имунната система здрава и съответно да я възстановява при наличие на дефицит.

Витамин А

Експертите отдавна знаят, че витамин А играе важна роля при инфекции и поддържане на лигавиците, като влияят върху определени подкатегории на Т-клетките, В-клетките и цитокините. Дефицитът на витамин А е свързан с увреден имунитет и повишен риск от инфекциозни заболявания.

Витамин B2

Има известни доказателства, че витамин B2 повишава резистентността към бактериални инфекции при мишки, но при хората влиянието не е напълно проучено.

Витамин B6

Няколко изследвания показват, че недостиг на витамин B6 може да окаже натиск в различни аспекти на имунния отговор, като например върху способността да узреят и възникват нови фирми в различни видове Т и В клетки. И внимавайте - B6 може да насърчи растежа на туморни клетки.

Витамин C

Много изследвания са разглеждали витамин С като цяло; за съжаление, много от тях не са добре проектирани.
Витамин C е още по-ефективен в комбинация и с други микроелементи.

Витамин D

Витамин D се синтезира при излагане на слънчева светлина и е установено, че това е много ефективно при болни от туберкулоза - витаминът има способността да обезврежда бактерията, отговорна за заболяването.

Смята се обаче, че той има способността да въздейства и върху други патологични микроорганизми.

Витамин Е

Проучванията сочат, че витамин Е е ефективен срещи някои болестотворни вируси и бактерии. Освен това той подпомага и оздравителния и възстановителния период по време и след боледуване.

Може да са ви интересни и следните статии:

Селен

Някои изследвания показват, че хора с ниски нива на селен са с повишен риск от рак на пикочния мехур, гърдата, дебелото черво, ректума, белите дробове и на простатата.

Цинк

Цинкът е микроелемент, който е от съществено значение за клетките на имунната система, а дефицитът му засяга способността на Т-клетките и други имунни клетки да функционират както трябва.

Внимание: Въпреки, че постъпването на достатъчно количество цинк в диетата (15-25 мг на ден) е важно само по себе си, предозирането му обаче може да причини инхибиране функцията на имунната система.

Прочетете още:

Антиоксиданти

Нашето тяло произвежда токсични свободни радикали в отговор на нормалните метаболитни процеси, както и на външни стресови фактори, като неправилно хранене, наличие на токсини в околната среда, емоционален стрес и други. Казано с прости думи, свободните радикали са молекули с допълнителен, свободен електрон (обикновено електроните са по двойки). Това ги прави силно реактивни, което означава, че бързо си взаимодействат с околните молекули (здравите), за да "усвоят" техния електрон. Това от своя страна оставя другата молекула с нечетен брой електрони, което означава, че самата тя се превръща в свободен радикал, с което се предизвиква верижна реакция, водеща до създаване на все повече и повече радикали и тяхното натрупване в организма.

И точно тук "идват" на помощ антиоксидантите. Тези ценни съединения са в състояние да неутрализират свободните радикали, като ги снабдяват с допълнителен електрон, като по този начин прекъсват цикъла на създаване на свободни радикали. Антиоксидантите са уникални, защото дори и след даряването на своя електрон, те остават стабилни и не се превръщат в свободни радикали.

По тази причина, консумацията на богати на антиоксиданти храни е един от най-добрите начини за ограничаване на свободните радикали в тялото, което същевременно оптимизира имунната система. Някои важни антиоксиданти са:

 • Витамин Е (съдържащ се в ядки, растителни масла, масло от пшеничен зародиш, зелени листни зеленчуци);
 • Витамин C (който може да се набави от червени чушки, портокали, ягоди, киви, брюкселско зеле, броколи);
 • Каротеноидите (богати на тях са сладки картофи, пъпеш, праскови, тиква и други оранжеви, червени, жълти и тъмно-зелени плодове и зеленчуци);
 • Глутатион (съдържат се в суроватъчен протеин, аспержи, авокадо, магданоз);
 • Полифенолите (в почти всички плодове и зеленчуци, какао, червено вино, зелен и черен чай);
 • Селен (в бразилски орехи, риба тон, телешко и пилешко месо, овес, кафяв ориз, слънчоглед, пшеничен зародиш);
 • Цинк (Червено месо, сусам, тиквени семки, ядки, спанак).

Повече информация за видовете антиоксиданти, както и начините за тяхното набавяне може да прочетете:

Всеки антиоксидант има различно въздействие върху имунното ви здраве.

 • Например, глутатиона е описан като "най-важен антиоксидант", тъй като дава възможност на имунната система да използва пълния си потенциал чрез обезвреждане на свободните радикали.
 • Витамини С и Е са важни за регулиране и възстановяване на синтеза на ДНК.
 • Каротеноидите имат способността да подобрят в много аспекти имунната функция.
 • Селена помага за предотвратяване на клетъчното увреждане от свободните радикали и също играе важна роля в имунната система.

За пълно възстановяване и поддържане на имунната функция е важно да се набавят всички видове антиоксиданти.

Пробиотици

Има стотици различни видове бактерии в храносмилателния ни тракт, които подпомагат и дори правят възможно смилането на приетата храна. Тяхната липса води до сериозно разстройство в работата на червата, което има негативни последствия за целия организъм.

В последните години се е установила връзката между нивата на пробиотиците в храносмилателния ни тракт и ефективността на имунната система. Например, сега е известно, че някои бактерии в червата влияят върху развитието и активността на някои части на имунната система, като например на дадени Т-клетки.

Важни са също така и пребиотиците - растителни влакна, които приемаме с храна и които служат за подхранване на пробиотиците ("добрите бактерии").

В днешно време в търговската мрежа съществуват множество храни и хранителни продукти, на чийто етикет пише, че са обогатени с пробиотици и пребиотици, но няма как да бъдем напълно сигурни в тяхното качество.

Поради тази причина доста медици препоръчват допълнителния прием на лекарствени препарати, съдържащи пробиотици.

Повече информация може да намерите:

Бета глюкан

Бета глюканите са захари, които се съдържат в клетъчните стени на бактерии, гъби, дрожди, водорасли, лишеи и растения, като овес и ечемик. Те понякога се използва като лекарство, при висок холестерол, диабет, рак, ХИВ / СПИН.

Бета-глюканите също се използват за стимулиране на имунната система при хора, чиито защитните сили на организма са отслабени от състояния, като синдром на хроничната умора, физическо и емоционално напрежение, след облъчване или химиотерапия.

Бета глюканите се прилагат и за възстановяване от настинки (простуда), грип (инфлуенца), алергии, хепатит, Лаймска болест, астма, ушни инфекции, стареене, улцерозен колит, фибромиалгия, ревматоиден артрит и множествена склероза.

Прилага се бета глюкани и при кожни заболявания, като дерматит, екзема, бръчки, рани от залежаване, изгаряния, диабетични язви, изгаряния.

За лечение на рак бета глюкан може да се прилага интравенозно или интрамускулно, а за намаляване размера на кожни тумори се прилага подкожно.

Поради способността да подсилва имунната система, приложението на бета глюкан при хронични заболявания и чести респираторни заболявания, особено при деца, е много препоръчително.

Понякога той се прилага в комбинации с ехинацея, зелен чай, прополис и други.

Билки и билкови продукти

Има значителен брой билки, които имат способността да подсилват имунитета. За тях може да прочетете на следния линк:

Промяна на вредните навици

Както беше споменато, начина ни на живот оказва много сериозно влияние върху състоянието на имунната ни система, а от там и върху здравето ни като цяло.

Затова промяната на вредните навици може да е решаваща за възстановяване и подсилване на имунната система, и трябва да е една от първите стратегии за подобряване на здравето.

По-подробна информация, както и насоки за осъществяването на тази промяна, може да намерите:

Още по темата:

4.6, 8 гласа

ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРИЛАГА ЛЕЧЕНИЕТО Подсилване на имунната система - имуномодулатори

ВСИЧКИ

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияМикробиологияФизиологияСнимкиКлинични пътекиИзследванияЛюбопитноЗдравни съветиТестовеНовиниХранене при...Алт. медицинаДиетиОрганизацииИсторияСпортЛайфстайлБотаникаНормативни актовеЛеченияСпециалистиСоциални грижи