Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Психични и поведенчески разстройства Поведенчески синдроми, свързани с физиологични разстройства и соматични фактори Сексуална дисфункция, непредизвикана от органично разстройство или заболяване

Сексуална дисфункция, непредизвикана от органично разстройство или заболяване МКБ F52

Сексуална дисфункция, непредизвикана от органично разстройство или заболяване МКБ F52 - изображение

Сексуалната дисфункция представлява състояние, което се характеризира с нарушаване нормалното протичане на половия акт и сесксуалните функции при мъже и жени. Към сексуална дисфункция, непредизвикана от органично разстройство или заболяване спадат липса или загуба на желание за полово общуване, отвращение към полово сношение и липса на сексуално удоволствие, недостатъчност на гениталната реакция, оргазмена дисфункция, преждевременна еякулация, неорганичен вагинизъм, неорганична диспареуния, прекомерно силно полово влечение и други. Това е разнородна група разтсройства, които засягат както мъжете така и жените.

Потиснато сексуално желание представлява състояние, което се изразява в намаляването на обичайното сексуално желание или стигане до страх и отвращение както при мъжа, така и при жената. Заболяването може да възникне поради различни причини: биологични фактори (лекарства, ендокринологични проблеми), психологични фактори (страх и тревога, фрустрация, конфликти между партньорите). Консултативното поведение при проблеми в сексуалната мотивация е непосредствено свързано с изясняване на причините, довели до снижаване на обичайния сексуален интерес. Тези разстройства могат да се лекуват с медикаментозна терапия: препарати с афродизиращ ефект на билкова основа или прилагане на психотерапия или терапия на съпътстващите проблеми и заболявания, директно свързани с понижаването на сексуалната активност.

Еректилна дисфункция представлява състояние, при което мъжът има затруднение или невъзможност да получи или поддържа ерекция, достатъчна за пълноценно полово сношение. Клиниката на тези нарушения е разнообразна. Проблемите при мъжа обикновено са или в затрудненото получаване на ерекция в ситуация на интимно общуване, или в непостоянството на ерекцията. Съществуват и случаи, когато ерекцията се получава все по-рядко, а качеството й постепенно и трайно се влошава. Причините за поява на еректилна дисфункция могат да бъдат или от психогенен или от органичен характер. Лечението на еректилните дисфункции може да се осъществи чрез преодоляване на тревожното очакване и страха от неуспешно представяне. За тази цел се прилагат анксиолитични препарати. Необходимо е и специфично стимулиране на сексуалната активност с цел по-лесно преодоляване на функционалния или органично обусловения спад. За постигане на тази задача могат да се използват локално действащи, сексуално стимулиращи медикаменти (афродизиаци).

Оргазмена дисфункция представлява състояние, при което жената системно не достига до оргазъм по време на половото сношение и това предизвиква у нея напрежение. Етиологичните фактори за оргазмената дисфункция при жените могат да бъдат биологични- медикаменти, хирургични интервенции в тазово-гениталната област, както и някои ендокринологични заболявания, и психични- недостатъчен сексуален опит, страх и тревога и др. оргазмената дисфункция може да бъде първична или вторична. За да се осъществи повишаване на общата сексуална реактивност от значение е както използването на афродизиращи медикаменти, така и временно използване на някои анксиолитици. Лечението на оргазмената дисфункция в повечето случаи изисква активно ангажиране и на сексуалния партньор.

Ускорена или преждевременна еякулация представлява състояние, при което мъжът не може да контролира настъпване на изпразването. Обикновено то се явява преди желания и от двамата партньори момент. Ускорената еякулация може да бъде първична и вторична. Обичайното оплакване при нарушен контрол върху изпразването е невъзможността на мъжа да поддържа достатъчна продължителност на сношението, поради прекъсването му или загубата на ерекцията след настъпване на еякулацията. Понякога проблемът с ускорената еякулация може да бъде заявена като нетрайна ерекция или невъзможност за повторна такава. Придобиване на трайно умение за контрол върху еякулацията е възможно да се постигне чрез различни поведенчески методи (техника на притискане, стоп-старт техника и др.). Медикаментозното лечение се осъществява с локално анестезиращи средства или с блокатори на генито-спиналния център.

Лечението на сексуална дисфункция, непредизвикана от органично разстройство или заболяване е комплексно и продължително.

3.8, 8 гласа

ВИДОВЕ Сексуална дисфункция, непредизвикана от органично разстройство или заболяване МКБ F52

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Сексуална дисфункция, непредизвикана от органично разстройство или заболяване МКБ F52

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Сексуална дисфункция, непредизвикана от органично разстройство или заболяване МКБ F52

ВСИЧКИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕСТОВЕ ПРИ Сексуална дисфункция, непредизвикана от органично разстройство или заболяване МКБ F52

ВСИЧКИ

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Здравни проблеми