Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Чревни инфекции Други бактериални, чревни инфекции Ентерит, предизвикан от Yersinia enterocolitica

Ентерит, предизвикан от Yersinia enterocolitica МКБ A04.6

Ентерит, предизвикан от Yersinia enterocolitica МКБ A04.6 - изображение

Ентерит, предизвикан от Yersinia enterocolitica е остро инфекциозно заболяване, което се характеризира с изразен ентероколитен синдром. Характерно за заболяването е наличието на изменения и в другите органи и системи, поради хематогенната дисеминация на иерсиниите.

Причинява се от Yersinia enterocolitica, сем. Enterobacteriaceae.

Механизмът на предаване на инфекцията е фекално-орален, а източник на заразата са голям брой диви и домашни животни. Входна врата на чревната иерсиниоза е устната кухина. От там причинителят попада в тънките черва, където предизвиква възпалителни промени.

Инкубационният период е от 3 до 10 дни.

Чревната иерсиниоза обикновено започва остро с дифузни болки в целия корем. Характерна за заболяването е диарията с изхождане на воднисти изпражнения, примесени с кръв, като често се наблюдават гадене и повръщане. При част от болните се установяват увеличени черен дроб и слезка (хепатоспленомегалия).

При по-малки деца е по-честа катаралната форма на заболяването, която се характеризира със зачервено гърло и ринит.

Среща се и кожна форма, която се отличава с появата на полиморфен обрив.

Чревната иерсиниоза може да протече фулминантно с развитието на сепсис и летален изход. Това се наблюдава по-често при изтощени и хронично болни пациенти, както и при много малки деца. Може да се засегне сърцето с развитите на миокардит, засягането на бъбреците води често до нефрит.

Диференциалната диагноза се прави с другите остри чревни инфекции. Мезаденитът трябва да се разграничи от острия апендицит. Клиничната картина и при двете заболявания е сходна, особено при по-малки деца.

Лабораторни данни установяват ускорено СУЕ, левкоцитоза с олевяване, повишени са острофазовите белтъци. Диагнозата се потвърждава чрез микробиологични методи за изолиране на причинителя и серодиагностика за доказване на иерсиниите.

Хоспитализацията на пациентите е задължителна, особено при по-малките деца, при които заболяването протича по-остро. Лечението е основно с антибиотици, като най-често се използват аминогликозиди и тетрациклини. При тежка форма на йерсиниозата с тежък диариен синдром и повръщане, се налага бърза и адекватна рехидратация.

Прогнозата на ентерит, предизвикан от Yersinia enterocolitica е сериозна. С висок леталитет продължава да бъде септичната форма на чревната иерсиниоза, въпреки прилаганото антибиотично лечение.

Все още липсва специфична ваксина.

3.1, 7 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Ентерит, предизвикан от Yersinia enterocolitica МКБ A04.6

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО