Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Чревни инфекции Други салмонелозни инфекции Салмонелозен ентерит

Салмонелозен ентерит МКБ A02.0

Салмонелозен ентерит МКБ A02.0 - изображение

Салмонелозите са група остри инфекциозни заболявания, които протичат като хранителни токсиинфекции и по-рядко като изолирани органни увреди. Обикновено се засягат тънките черва, поради което говорим за салмонелозен ентерит.

Причинители на заболяването са бактерии от род Salmonella. Те са Грам-отрицателни бактерии от семейство Enterobacteriaceae. Растат на обикновени хранителни среди и са много устойчиви на външни условия

Заболяването е типична зооантропоноза. Източник и естествен резервоар на инфекцията са домашни или диви животни и птици и на второ място човекът - болен или здрав носител.

Фактори на заразата са продуктите от хранителен произход - месо, месни произведения, яйца, мляко, млечни продукти и по-рядко водата.

Механизми на заразяване включват:

 • алиментарен - чрез консумация на контаминирани с бактерии хранителни продукти
 • контактно-битов - източник на инфекцията е болният човек или заразоносителят
 • аерозолен - главно в детските заведения

Възприемчивостта е всеобща, контагиозният индекс е висок.

Входна врата е устната кухина. Част от попадналите в стомаха бактерии се унищожават от стомашната киселинност и освобождават ендотоксин, който дразни стомашната лигавица и предизвиква остър гастрит.

Част от салмонелите, които достигат до тънкото черво, навлизат в лигавицата и достигат до мезентериалните лимфни възли. Освободените ендотоксини предизвикват локално и общо токсично действие. При една малка част от болните салмонелите могат да навлязат и в кръвообращението и да предизвикат бактериемия и салмонелен сепсис.

Патоанатомичните форми на салмонелозен ентерит включват:

 • катарален
 • фибринозен
 • фибринозно-гноен ентерит, ентероколит и гастрит

Винаги има засягане и хиперплазия на мезентериалните лимфни възли. При септичните форми са налице органни възпалителни огнища с формиране на абсцеси, особено в черния дроб, слезката и централната нервна система.

Инкубационният период на заболяването е от 4 до 12-48 часа.

Клиничната картина започва остро, с втрисане, повишаване на температурата, мускулни и ставни болки по цялото тяло, адинамия, отслабване, изразени коремни болки, гадене и повръщане. Няколко часа след началото на заболяването болния започва да се оплаква от диарийни изхождания, с дифузни болки по целия корем. Диарийните маси са кашави до воднисти, с лош мирис, жълто-зеленикави на цвят с примеси на слуз. В следващите дни болният развива дехидратация и хиповолемия с клиничните им признаци:

 • сухота в устата
 • силна жажда
 • цианотична и суха кожа
 • намален тургор
 • намаляване на артериалното налягане
 • намаляване на диурезата до състояние на анурия

Клинични форми на салмонелозен ентерит са:

 • лека - с умерено повишаване на температурата, обща интоксикация и с единични диарийни изхождания. Преминава за 2-3 дни
 • средно-тежка - с изразени токсиинфекциозен, гастритен и диариен синдроми. Продължава за 7-10 дни
 • тежка - със силно изразени интоксикация, хипертермия, многократни повръщания и диария, прогресираща дехидратация и хиповолемия с развитие на хиповолемичен шок и остра бъбречна недостатъчност

Диагнозата се базира на епидемиологичните данни за едно и също заболяване при много лица, консумирали един и същ хранителен продукт. Потвърждава се чрез микробиологичните изследвания: изолиране на салмонелите от фецес, урина и повърнати материи. Прави се и серодиагностика.

Задължително се хоспитализират по-тежките форми на заболяването. Етиологичното лечение е с антибиотици - цефалоспорини от трето поколение. Патогенетичното лечение включва рехидратация и корекция на промените в хомеостазата. Дават се и антипиретици.

Прогнозата на салмонелозен ентерит е сериозна при по-тежките и септични форми. Леталитетът от салмонелози е около 1-2 %.

3.4, 5 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Салмонелозен ентерит МКБ A02.0

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Салмонелозен ентерит МКБ A02.0

ВСИЧКИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕСТОВЕ ПРИ Салмонелозен ентерит МКБ A02.0

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО