Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Чревни инфекции

Чревни инфекции МКБ A00-A09

Чревни инфекции МКБ A00-A09 - изображение

Чревните инфекции са възпалителни заболявания на стомашно-чревния тракт, които се характеризират с диариен синдром.

Чревните инфекции се характеризират с голямо етиологично разнообразие. Техни причинители са чревни бактерии от род Enterobacteriaceae, родове Escherichia, Shigella, Salmonella, Vibrio, Leptospira, условно патогенни от род Proteus, Enterobacter, Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa, стафилококи, бруцели, клостридии, рикетсии, вируси.

Тези инфекции имат фекално-орален механизъм на предаване, различни пътища на разпространение и водят до възникване на водни, хранителни, контактно-битови вътреболнични епидемии и епидемични взривове.

Характерен момент в патогенезата на бактериалните чревни инфекции е засягането и нарушаването на секреторната и резорбтивна функция на долните "етажи" на стомашно-чревния канал и неговия мотилитет.

Предразполагащи фактори за тежко клинично протичане на чревните инфекции са възрастта и свързаната с нея специфична имуногенеза. Значение имат също начинът на хранене, типът на причинителите, токсигенност, патогенност, инвазивност и други.

Възприемчивостта към причинителите на чревните инфекции е всеобща.

Имунитетът след преболедуване е стабилен и продължителен само при някои чревни инфекции (коремен тиф, салмонелози, колиентерити, полиомиелит). Същевременно той е типово специфичен.

Тази особености определят специфичната имунопрофилактика като спомагателно средство срещу чревните инфекции.

В рубриката чревни инфекции са разгледани:

Холера

Тиф и паратиф

Други салмонелозни инфекции

Шигелоза

Други бактериални, чревни инфекции

Други бактериални хранителни отравяния

Амебиаза

Други протозойни чревни болести

Вирусни и други уточнени чревни инфекции

Диария и гастроентерит с предполагаем инфекциозен произход

3.6, 13 гласа

ВИДОВЕ Чревни инфекции МКБ A00-A09

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО