Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Кръвоносна и лимфна система Лимфна система Лимфни възли и съдове на коремна кухина

Лимфни възли и съдове на коремна кухина

Лимфни възли и съдове на коремна кухина - изображение

Лимфните възли на коремна кухина, подобно на тези в гръдна кухина, се разделят на париетални и висцерални. Към париеталната група лимфни възли се отнасят:

1. Поясните лимфни възли, nodi lumbales - представляват голяма група лимфни възли, които са разположени около коремната аорта и долната куха вена. Те се наричат още абдомино-аортални. В зависимост от отношението им спрямо аортата и долната куха вена те са разделени на подгрупи: леви латероаортални, преаортални, ретроаортални и десни латерокавални.

2. Хълбочните лимфни възли, nodi iliaci communes - са чифтна група лимфни възли, разположени по хода на общите хълбочни кръвоносни съдове. През тези лимфни възли преминава лимфа, идваща от долните крайници и таза.

Поясните лимфни възли поемат лимфа от еферентни съдове на хълбочните възли. Те поемат лимфа от двата бъбрека, надбъбречните жлези и горните отдели на уретрите. Обединяват се в съдове, вървящи по протежение на бъбречната артерия и вена. В поясните възли се вливат и съдове на яйчниковите или тестикуларните лимфни сплетения, носещи лимфа съответно от яйчниците и тестисите. От еферентни съдове на поясното сплетение се образуват два поясни лимфни ствола - trunci lumbales dexter et sinister, които се свързват с trunci intestinales и дават началото на гръдния проток - ductus thoracicus.

Висцералните лимфни възли на коремна кухина са разположени по хода на нечифтните клонове на коремната аорта и техните разклонения. Лимфните възли от басейна на truncus coeliacus са разделени в редица групи.

1. Nodi coeliaci - локализирани са около корена на truncus coeliacus и приемат основно еферентни съдове на други възли от басейна на truncus coeliacus - това са възли в областта на стомаха, черния дроб, слезката и задстомашната жлеза.

Лимфни възли на стомаха2. Лимфни възли на стомаха - събират лимфна течност от стомаха и отчасти от съседни органи и тъкани. Разделени са в три под групи:

  • nodi gastrici dextri - намират се в областта на малката кривина и кардията на стомаха;
  • nodi gastrici sinistri - наредени са по голямата кривина на стомаха;
  • nodi pylorici - разположени са около горната и долна страна на пилора.

3. Лимфни възли на черния дроб, nodi hepatici - локализирани са в областта на porta hepatis и поемат лимфа от черния дроб. Към тази група лимфни възли се причислява и един, който приема лимфни съдове от жлъчния мехур - nodus cysticus.

4. Лимфни възли на слезката, nodi splenici - намират се в областта на хилуса на слезката и приемат лимфата на органа.

5. Лимфни възли на панкреаса, nodi pancreatici - представлява 15-20 малки възелчета, разположени около v. splenica, по горния ръб на задстомашната жлеза. В тях се вливат лимфни съдове от слезката, задстомашната жлеза, дуоденума и жлъчния мехур. До тях достигат еферентни лимфни съдове от левите стомашни възли. От тях излизат еферентни съдове, достигащи до целиачните лимфни възли.

Останалите лимфни възли на коремна кухина са разположени по протежение на горна и долна мезентериална артерии.

Мезентериални лимфни възлиМезентериалните лимфни възли - nodi mesenterici, са най-голямата група лимфни възли в човешкото тяло. Те са около 150-200 на брой, а според някои автори мога да наброяват до 300. Те се намират между двата листа на мезентериума на тънко черво, като в близост до неговия корен се сгъстяват и става по големи. Възлите от тази група са наредени по хода на кръвоносните съдове. В тях се отварят лимфни съдове от всички слоеве тънкочревната стена и носят лимфа, идваща от чревните власинки, която съдържа резорбирани мазнини, капчиците, на които придават млечно бял цвят на лимфната течност. Мезентериалните лимфни съдове преминават през редица лимфни възли, като транспортират лимфа в посока към корена на мезентериума.

Лимфните възли на дебело черво се разполага по хода на артериите, които го кръвоснабдяват и носят съответните имена - nodi: ileocolici, colici dextri, colici medii, mesenterici inferiores, colici sinistri. Тези групи се състоят от малък брой лимфни възли, разположени в ретроперитонеалното пространство и между опораците на дебелото черво - mesocolon. Еферентните съдове от дясната половина на дебелото черво достигат в близост с корена на мезентериума, а от лявата половина - до поясните лимфни възли. Еферентните съдове на мезентериалните лимфни възли достигат поясните лимфни възли. От тях лимфата попада в двата trunci lumbales.

3.7, 3 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория