Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Чревни инфекции Други бактериални, чревни инфекции Ентерохеморагична инфекция, предизвикана от Escherichia coli

Ентерохеморагична инфекция, предизвикана от Escherichia coli МКБ A04.3

Ентерохеморагична инфекция, предизвикана от Escherichia coli МКБ A04.3 - изображение

Ентерохеморагичните щамове Escherichia coli са с антигенна формула О157:Н7. Те предизвикват тежък хеморагично-некротичен ентероколит, свързан с отделяния от патогените веротоксин - екзотоксин, подобен на този, който отделя Shigella dysenteriae. Той има цитопатогенно действие върху чревния епител.

Причинителят се изолира от болни с хеморагичен колит. Той не е инвазивен, но предизвиква кървави диарии и колит, дължащи се на продукцията на дизентерийноподобните токсини.

Ентерохеморагична инфекция, предизвикана от Escherichia coli се отнася към групата на чревните инфекции със системни прояви. Засягат се главно кърмачета и деца в ранна детска възраст.

Развива се тежък хеморагично-некротичен ентероколит от прякото токсично действие на веротоксина върху чревния епител - механизъм, подобен на този при клостридийните ентероколити. Началото е остро, рядко има продроми. Инкубационният период е от 2 до 22 дни, най-често 3-7 дни.

В клиничната картина доминират:

  • силно изразена обща интоксикация
  • хипертермия
  • силни болки в корема
  • изхождания на цели отливки от имбибирани с кръв или обширно некротизирали чревни участъци
  • повръщане, особено след хранене

Може да настъпи хемодинамичен срив и токсиинфекциозен шок, което бързо води до летален изход. Съобщени са и епидемии от същия причинител, при които хемоколитните прояви не са били така силно изразени. Според някои съвременни проучвания, този щам може да предизвика картина, напомняща на хемолитикоуремичния синдром (ХУС) - с хемолиза, остра бъбречна недостатъчност и азотемия, хемодинамичен срив.

Лабораторните данни установяват левкоцитоза с неутрофилия и олевяване, хемоконцентрация, хипопротеинемия, хипонатриемия, хипокалиемия и метаболитна ацидоза.

Диагнозата на колиентеритите при епидемичен взрив в детско и особено в рисково отделение е лесна. Тя се затруднява при спорадичните случаи, тъй като и другите чревни инфекции имат подобна клинична изява. Потвърждаването на диагнозата става чрез копрокултури, а при наличие на септични прояви и чрез хемокултури. Използват се и серологични методи - латексаглутинация, ELIZA и др.

Задължителна е хоспитализация и изолация на пациентите. Лечението изисква постелен режим и интензивни грижи. Етиологичното лечение включва антибиотици - аминоглюкозиди, колимицин, полимиксини, цефалоспорини, нелидикс, бисептол и др. в обикновени дозировки в курс от 5 до 7 дни. Патогенетичното лечение се състои в дезинтоксикация и рехидратация.

Няма специфична профилактика на ентерохеморагична инфекция, предизвикана от Escherichia coli

3.1, 7 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Ентерохеморагична инфекция, предизвикана от Escherichia coli МКБ A04.3

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО