Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Фактори, влияещи върху здравното състояние на населението и контакта със здравните служби Лица, обърнали се към здравни служби във връзка с необходимостта от провеждане на специфични процедури и получаване на медицинска помощ Донори на органи и тъкани

Донори на органи и тъкани МКБ Z52

Донори на органи и тъкани МКБ Z52 - изображение

В рубриката донори на органи и тъкани се разглежда трансплантация на различни органи и тъкани в следните статии:

Донор на кръв разглежда донорство на компонентите на кръвта. Кръводаряването или известно още като хемотрансфузия се постига чрез фракциониране на кръвните клетки. Правят се различни изследвания преди кръвта да бъде дарена на съответният реципиент.

Донор на кожа се прилага при различни травми, наранявания, изгаряния, след прекарана инфекция, некротизиращ фасциит, ракови заболявания и др. Донорът може да е автограф, алографт, ксеногенно и протезно присаждане.

Донор на кост разглежда трансплантационна операция, която замества липсваща или патологично засегната кост. Присадките са автоложни, алографни или синтетични. Принципите са остеокондукция (естествената репаративна способност на костта), остеоиндукция (насърчаване на недиференцирани клетки и тяхното преобразуване в активни остеобласти) и остеогенеза (живи костни клетки в материала на присадката). Костната тъкан има способността да се регенерира сама.

Донор на костен мозък разглежда присаждането на костен мозък. Чрез тази процедура се възстановяват кръвните клетки на болният и се засилва имунната система. Много лимфопролиферативни заболявания могат да предизвикат нуждата от нов трансплантант. Присадката може да е както автографна, така и алографна.

Донор на бъбрек разглежда трансплантацията на бъбреци. Този вид медицинска интервенция се извършва в краен стадии на бъбречна недостатъчност. Има различни противопоказания поради, които не може да бъде извършена трансплантацията. Предварително се правят изследвания както на донора така и на реципиента. Понякога реципиента може да отхвърли присадката. Приемат се имуносупресиращи медикаменти до края на живота на болният.

Донор на роговица включва присаждане на роговица. Тази хирургическа процедура се прилага, когато роговицата е увредена от различни патогенни фактори. Присадката може да е от трупен донор. Възможно е да има рискове като отлепване или изместване, кървене, инфекция и др.

Донор на черен дроб се представя отстраняването на частично или цялостно нефункциониращ черен дроб. Това се извършва чрез ортотопична трансплантация. Присаждане се налага в краен стадии на чернодробна недостатъчност. Нуждата от трансплантант може да бъде предизвикана от много заболявания. Възможен е риск за отхвърляне на присадката.

Донор на сърце се разглежда трансплантацията на сърце. Показателно е да се извършва в краен стадий на сърдечна недостатъчност. Често пъти се прави двойна трансплантация на сърце и бели дробове. Има противопоказания за извършване на тази операция, а болните които не съответстват на изискванията, често пъти стават кандидати за изкуствено сърце.

Донор на друг уточнен орган или тъкан разглежда донорство на бял дроб, семенна течност и яйцеклетки. Трансплантацията на бял дроб се извършва в краен стадий на пулмонална недостатъчност. Друго заболяване може да е кистозната фиброза. Има много противопоказания за извършване на процедурата. Присаждане може да се осъществи само на един бял дроб (най-често десен при възможност). Даряването на семенна течност е с цел осеменяване на жена, която съответно не е сексуална партньорка. Извършват се различни изследвания преди предприемане на донорството. Даряване на яйцеклетка е процес, при който една жена дарява свои овоцити. По този начин дава възможност на реципиентката за забременяване и износване на плода. Прави се хормонално лечение и стимулиране при двете жени. Има противопоказния и рискове. Прогнозата зависи от индивидуалните особености на даденият организъм.

Трансплантцията е медицинска процедура. Определеният орган или тъкан се дарява от донор и се предоставя на реципиент. В зависимост от вида на трансплантацията, тя може да бъде автографна (автотрансплантация) и алографтна (донор - реципиент). Присадката може да бъде от жив или трупен донор.

Трансплантационната медицина е една от най-сложните и предизвикателни области на съвременната медицина. Възможно е да се получи отхвърляне на присадката. Това е отговор на имунната система и поради този факт до края на живота на пациента се използват имуносупресивни медикаменти.

3.0, 6 гласа

ВИДОВЕ Донори на органи и тъкани МКБ Z52

БИБЛИОГРАФИЯ

https://en.wikipedia.org/wiki/Organ_transplantation

http://www.aabb.org/tm/donation/Pages/bdprocess.aspx

https://en.wikipedia.org/wiki/Bone_grafting

https://medlineplus.gov/bonegrafts.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Skin_grafting

https://medlineplus.gov/ency/article/002982.htm

https://medlineplus.gov/ency/article/003009.htm

http://www.umm.edu/programs/transplant/services/kidney-transplant-and-dialysis-access/living-donor-kidney-transplant

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО