Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Сетивни органи Орган на зрението - око Очна ябълка Роговица

Роговица (cornea)

Роговица (cornea) - изображение

Роговицата е част от външната фиброзна обвивка на очната ябълка. Нарича се още корнея (cornea).

Роговицата се характеризира с огледална повърхност, прозрачност и гладкост. Тя има възможността да пропуска, пречупва и отразява слънчевите лъчи. Роговицата е прозрачна поради липсата на кръвоносни съдове и миелинови обвивки на нервните окончания, които се съдържат в нея. Наблюдава се състояние на относителна дехидратация и равномерно, ламеларно подреждане на колагеновите влакна в основното вещество на роговицата. Това основно вещество на роговицата е известно като мукоид.

Роговицата се определя като брадитрофна тъкан. Това означава, че нейното изхранване може да се извърши чрез дифузия от лимбовата съдова мрежа, от преднокамерната течност и сълзите, които обливат роговицата постоянно.

Размерите на роговицата имат важно значение:
• Хоризонтален диаметър на корнеята - достига нормално до 11,5 мм.
• Вертикален диаметър на корнеята - 11 мм.
• Дебелина на роговицата в центъра - 0,5 мм, а в периферията - 1,2 мм.
• Среден радиус на кривината на роговицата - 7,8 mm.

Хистологично корнеята се състои от пет слоя:
• Епител;
• Тънка хомогенна мембрана;
•Собствена роговична тъкан;
• Еластична хомогенна мембрана;
• Еднослоен ендотел

Епителът на роговицата (epithelium) представлява многослоен плосък, невроговяващ епител. Състои се от 5-6 пласта клетки. Характерно за епитела на корнеята е наличието на многобройни междуклетъчни връзки, означени като десмозоми, които осигуряват здраво сцепление между клетките.

Тънката хомогенна мембрана се означава още като мембрана на Бауман. Дебелината и в около 8-10 мм. Електронномикроскопското изследване на мембраната на Бауман показва наличието на фибрили с различна дебелина и спойваща субстанция от полизахариди. Баумановата мембрана няма способността да регенерира.

Собствената роговична тъкан представлява 90% от дебелината на корнеята. Изградена е от колаганни вещества, мукоид (основно вещество) и кератоцити. Водата представлява 75 до 82% от теглото на стромата. Колагенните влакна са групирани в снопчета, разположени в успоредни ламели, които са прилепени една до друга и потопени в основното вещество. Основното вещество съдържа вода, протеини, мукополизахариди, неорганични соли и други метаболити. Мукополизахаридите са хондроитин сулфат А, В и кератансулфат. Когато концентрацията им спадне, става възможно нахлуването на кръвоносните съдове (например при едем).

Еластичната хомогенна мембрана е изключително еластична и устойчива на протеолитични ензими, основи, механични въздействия и токсини на инфекциозни агенти.

Ендотелът покрива задната част на роговицата и е съставен от еднослоен пласт от около 500 000 хексагонални клетки. Ендотелът участва в образуването на m. Descemeti и дехидратацията на роговицата.

Роговицата изпълнява важна функция. Тя заедно със склерата поддържа формата на окото и има защитна роля. Корнеята участва в диоптричния апарат на окото като пропуска, пречупва и отразява светлината. Има около 45 диоптъра пречупвателна сила. Оптичната част на корнеята заема област от около 2 мм2 в централната зона.

Като очен лимб (limbus oculi) се означава зоната, където непрозрачната склера достига в задната си част до m. Descemeti и преминава в прозрачната роговица. В лимба завършва конюнктивата, в която се намира много кръвоносни и лимфни съдове. В лимбовата конюнктива са струпани значително количество лимфоидни клетки, които участват в имунните процеси на роговицата.

3.6, 5 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория