Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Сетивни органи Орган на зрението - око Очна ябълка

Очна ябълка (Bulbus oculi)

Очна ябълка (Bulbus oculi) - изображение

Очната ябълка има кълбовидна форма.

Очната ябълка се състои от три обвивки.

• Външната обвивка на очната ябълка (tunica externa fibrosa) е известна още като корнеосклероза. Тя е образувана от роговица (cornea) и склера (sclera).
• Средната обвивка (tunica media vasculosa е известна още като увея (uvea) и съдовица. Тя се състои от хориоидея (chorioidea), цилиарно тяло (corpus ciliare) и ирис (iris).
• Вътрешната обвивка (tunica interna nervea) представлява ретината и се нарича още мрежовица.

Очното съдържимо (очното ядро) включва предно- и заднокамерна вътреочна течност (humor aquosus), леща (lens) и стъкловидно тяло (corpus vitreum).

Теглото на очната ябълка е около 7g, а обемът - 6,5cm3.

Оптичната ос на окото свързва предния полюс, който представлява центъра на роговицата, със задния полюс на окото.

Зрителната ос представлява линията, която започва с fovea centralis на макулата, преминава през нодалната точка на окото и завършва на върха на роговицата. Тя се разполага леко встрани и под оптичната ос на окото.

Предно-задният диаметър на очната ябълка е около 24mm, а вертикалният - 23mm. При раждането дължината на преднозадната ос на окото е 14mm, като предният сегмент на окото нараства много бързо през първата година на живота.

Използват се много топографски ориентири на очната ябълка, които улесняват възможността да се посочват точно определени участъци от нея.

Окръжността, която се намира на еднакво разстояние от предния и задния полюс на окото по повърхността на склерата, се нарича екватор.

Окръжностите, които преминават през двата полюса на очната ябълка, са известни като меридиани.

Обикновено структурите, които изграждат очната ябълка се отнасят към два сегмента: преден очен сегмент - включва роговица, ирис, леща, иридо-корнеен ъгъл и цилиарно тяло и заден очен сегмент, който включва склера, хориоидея, ретина и стъкловидно тяло.

Кръвоносните съдове на очната ябълка навлизат в нея през емисарии на склерата в областта около зрителния нерв, непосредствено зад екватора и в предната част на склерата в съседство с очния лимб. Артериалните съдове са клонове на a. ophthalmica, която произхожда от вътрешната каротидна артерия. Централната артерия и вена на ретината проникват в оптичния нерв на 8-15mm зад очната ябълка и я прекосяват през lamina cribrosa на склерата близо до центъра на зрителния нерв. Венозната кръв от очната ябълка се отвежда от четири вортикозни вени, излизащи през склерата на 5-8mm зад екватора от двете стани на горния и долния прав мускул, като горните две се вливат във v. ophthalmica superior, а вторите две - във v. ophthalmica inferior. Задните къси цилиарни артерии, които са около 15 на брой, пробиват склерата заедно с нервите, образуват кръг около зрителния нерв и кръвоснабдяват хориоидеята. Двете задни дълги цилиарни артерии пробиват склерата малко пред късите цилиарни артерии зад екватора, след което преминават косо през склерата в супрахориоидното пространство. След това отиват напред към цилиарното тяло, където анастомозират с предните цилиарни артерии, образувайки големия ирисов кръг, който кръвоснабдява ириса и цилиарното тяло. ПРедните цилиарни артерии са продължение на съдовете, които кръвоснабдяват правите очни мускули. ТЕ продължават след залавното им място на склерата, пробиват я на 4mm от очния лимб и заедно със задните дълги цилиарни артерии образуват съдовата мрежа на цилиарното тяло и ириса.

Сетивната инервация на очната ябълка се осъществява от разклоненията на n. nasociliaris, който произхожда от n. ophthalmicus (клон на тригеминуса). Двигателната инервация на гладките мускули на ириса се осъществява от симпатикуса и парасимпатикуса. Парасимпатиковите влкана започват от ядрото на Westphal-Edinger-Якубович и вървят по n. oculomotorius. Заедно с очедвигателния нерв, те навлизат в орбитата и завършват в цилиарния ганглий.

Цилиарният ганглий (ganglion ciliare) е с размери 2/2mm и е разположен в заднолатералната част на орбитата на 10-12mm от задния полюс на очната ябълка. Оттам в състава на задните къси цилиарни нерви, парасимпатиковите влакна достигат до цилиарното тяло и ириса.

5.0, 3 гласа

ПОДРАЗДЕЛИ НА Очна ябълка

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория