Начало Медицинска енциклопедия Лечения Трансплантация на роговица Хирургично лечение

Трансплантация на роговица

Трансплантация на роговица - изображение

Зрителният анализатор ни помага да възприемаме пъстротата на заобикалящия ни свят с всичките му нюанси.

Редица заболявания, травми, увреждания, както и напредването на възрастта създават предпоставка за възникване на различни по тежест увреждания на нормалното зрение.

Офталмологията през последните няколко десетилетия показва невероятен напредък по отношение на диагностика и лечение на различните по тежест зрителни нарушения, засягащи отделните структури на окото.

Съвременният технологичен напредък позволява разработването и внедряването на модерните технологии и осигуряването на по-добър успех в хирургичните офталмологични практики. Доскоро смятани за научна фантастика, много процедури са се превърнали не просто във възможни, а дори в рутинно извършвани.

Такъв е случаят и с извършването на трансплантация на роговица, считана до преди няколко десетилетия за невъзможна мисия, днес тази манипулация се извършва ежедневно в цял свят, давайки втори шанс за корекция на зрението на редица пациента.

Въпреки сериозно звучащото наименование на манипулацията, трансплантацията на роговица (корнеална трансплантация, кератопластика) се извършва стандартно в големите офталмологични клиники, показвайки добри резултати и висока ефективност по отношение на зрителните корекции и относително добра безопасност.

В ход са многобройни експериментални проучвания, целящи откриването на подходящи и ефективни средства, увеличаващи успеваемостта на процедурата и намаляващи рисковете от отхвърляне на присадката, съпровождащи всеки вид донорска трансплантация.

Полезна информация относно значението на роговицата в осъществяването на зрението може да намерите в раздел Анатомия и раздел Физиология:

Какво представлява трансплантацията на роговица (кератопластика)?

Какво представлява трансплантация на роговица (кератопластика)?

Трансплантацията на роговица представлява хирургична процедура, при която цялата роговица или увредена част от нея се заменя със здрава донорна тъкан.

Това най-общо определение не разкрива многобройните изследвания, които се извършват преди предприемането на манипулацията.

За целта лекуващият ви екип ще извърши подробен очен преглед, определяне на цялостния здравословен статус и наличието на фактори, които впоследствие могат да повишат рисковете от настъпването на усложнения (напреднала възраст, хроничен захарен диабет, сърдечно-съдови увреждания, прием на лекарства и други). Необходимо е и измерване на окото за определяне на размера на донорската роговица, пасваща най-добре за вашето око.

В зависимост от причините, които налагат извършването на кератопластика, се препоръчва и овладяване на наличните очни увреждания (инфекция, възпаление и други), тъй като тези процеси могат да повишат риска от усложнения и да опорочат манипулацията.

За разлика от другите трансплантации (трансплантация на костен мозък, на органи) при трансплантацията на роговица откриването на подходящ донор е по-лесно и се избягва продължителното чакане в редиците на листата за трансплантация.

Това се дължи на по-големия брой донори, като донор може да бъда само пациент с диагностицирана мозъчна смърт при липсата на увреждания на роговицата. Все по-често семействата на починалите лица се съгласяват да дарят роговиците на своите близки на нуждаещи се лица (тенденцията е разпространена силно на територията на САЩ и някои европейски страни, като за нашите географски ширини не е чак толкова популярна).

Самата процедура продължава обикновено в рамките на около час и в зависимост от състоянието на пациента се извършва под обща (пълна) или локална (местна) анестезия. Повечето специалисти, както и самите пациенти, предпочитат извършването на процедурата под пълна анестезия във връзка с фината хирургична манипулация, която предстои и необходимостта от пълна неподвижност от страна на пациента.

Най-общо с помощта на подходящи фини хирургични инструменти и оборудване се извършва отстраняване на увредената роговица и внимателно и плътно поставяне на донорската, след което с помощта на специални шевове донорската роговица се прикрепя към окото на пациента.

В зависимост от вида и тежестта на увреждането се извършва частична или пълна трансплантация. При частичната трансплантация се замества само частта от роговицата, която е увредена, докато при пълната трансплантация се замества цялата роговица.

В зависимост от използваните хирургични техники се различават няколко вида корнеална трансплантация, а именно:

 • пенетрираща кератопластика: отстранява се роговицата в пълен обем (изрязва се в дълбочина до захващане на всички слоеве), като процедурата се прилага при състояния, които увреждат силно роговицата в дълбочина
 • ендотелна кератопластика: при тази манипулация се отстранява само горният слой на роговицата (ендотел и десцеметова мембрана)
 • предна ламеларна кератопластика: при тази процедура се отстранява и замества с донорска тъкан само стромата (предните слоеве на роговицата), като най-често се прилага при кератоконус и някои дистрофии

Изброените хирургични техники притежават множество разновидности в зависимост от дълбочината на проникване на болестния процес и степента на засягане на пълния обем на роговицата. В повечето случаи са засегнати само предните слоеве, като в тези случаи манипулацията се отличава с по-висока ефективност и по-нисък риск от реакция на отхвърляне на присадката.

Изборът на хирургичен подход е строго индивидуален и се определя след обстоен преглед на болния, като с ключово значение е видът на увреждането.

При кои заболявания се извършва трансплантация на роговица (кератопластика)?

При кои заболявания е необходимо извършване на трансплантация на роговица (кератопластика)?

Показанията за извършване на кератопластика включват широк кръг от зрителни увреждания, както и системни заболявания, водещи при своята прогресия до засягане на очите и увреждане на роговицата.

Трансплантацията на роговица се извършва най-общо при наличието на нарушения (различни по вид, с различна етиология), водещи до увреждане на функционалната активност на роговицата и затрудняващи в различна степен нормалното зрение.

Към едни от най-честите показания за извършване на кератопластика се включват:

 • състояния, водещи до помътняване на роговицата: различните кератопатии и ендотелни увреждания могат да причинят оток (подуване) и съответно помътняване, замъгляване на роговицата, което изисква оперативно лечение и подмяна на корнеята
 • корнеална инфекция: различните патогенни причинители (бактерии, вируси, гъбички) могат да ангажират зрителния анализатор, причинявайки различни по тежест увреждания, като липсата на лечение може да доведе до сериозни нарушения в структурата на корнеята (изтъняване, перфорация, цикатризиране и други) и необходимост от кератопластика. Една от най-честите вирусни инфекции е инфекцията с херпес симплекс вирус, водеща до неспецифични зрителни увреждания
 • дистрофични промени на роговицата: независимо дали се касае за генетични нарушения или причинени от екзогенни фактори, наличието на тежки дистрофични промени е показание за извършване на корнеална трансплантация
 • травма на роговицата: травмите в областта на очите (механични, химични, органични, термични и други) могат да предизвикат перфорация (нарушаване на целостта), като последващият процес на цикатризация (формиране на белег на мястото на травмата) води до зрителни нарушения и необходимост от извършване на кератопластика
 • след оперативни интервенции в областта: при известен процент от пациентите след оперативното лечение на перде е възможно увреждане на роговичните структури
 • при изтъняване, подуване или формиране на улцерации (язви) на роговицата: множество фактори и заболявания могат да причинят подобни промени, които значително увреждат зрението и често не подлежат на ефективно лечение с консервативните методики. Кератопластиката позволява ефективно възстановяване (замяна) на увредената роговица с донорска и подобряване на зрението
 • кератоконус: заболяването се отличава с невъзпалителен характер, прогресивно увреждане на роговицата, причинявайки изтъняване и изкривяване и увреждайки зрителната острота. При някои пациенти се съчетава с други очни увреждания и/или системни заболявания (синдром на Даун, кератоконюнктивит, синдром на Марфан и други). Зрителните нарушения първоначално се третират с подходящи лещи и други консервативни методи, като при липса на ефект и напредване на болестта се предприема кератопластика

Манипулацията се извършва от добре обучен медицински екип с помощта на съответните технологични устройства и приспособления.

За намаляване на рисковете от възможни усложнения и странични ефекти, свързани с кератопластиката, се препоръчва предварително подробно запознаване със здравословното състояние на пациента, приеманите от него лекарства, вредни навици, наличие на подлежащи заболявания и други фактори, които могат да повишат риска от усложнения.

Какви рискове крие извършването на кератопластика (трансплантация на роговица)?

Какви рискове крие извършването на трансплантация на роговица (кератопластика)?

Кератопластиката се счита за относително безопасна процедура, особено когато е извършена съгласно стандартите и при съобразяване с индивидуалните особености на пациента.

Въпреки това в редки случаи са възможни усложнения и странични ефекти, наблюдавани по време на операцията, скоро след това или в дългосрочен план.

Към възможните усложнения след кератопластика се включват:

 • инфекция: при проникване на патогенни причинители в оперативното поле или в резултат от понижен имунитет на пациента се развива инфекция на очите, която налага лечение с подходящи антибиотици, съобразени с вида и чувствителността на причинителя
 • кървене: макар и относително рядко е възможно кървене в резултат от засягане на локалните кръвоносни съдове
 • оток на роговицата: подуването на корнеята се развива в резултат от активиране на локалните защитни сили и често се дължи на възпалителни процеси, като налага своевременни мерки за овладяване на състоянието, с цел намаляване на риска от последващи усложнения
 • повишение на вътреочното налягане: в резултат от оперативната интервенция е възможно повишение (при някои пациенти в значителна степен) на вътреочното налягане (ВОН), което може да предизвика глаукома или да влоши протичането на подлежаща такава (да предизвика обостряне на състоянието). При повишение на вътреочното налягане се препоръчва приложение (най-често локално, под формата на капки) на подходящи средства за неговото нормализиране
 • катаракта: кератопластиката се асоциира с повишен риск от развитие на катаракта, особено при наличие на други предразполагащи фактори
 • увреждане на структурите: при изключително нисък процент от пациентите се наблюдават усложнения и странични ефекти, свързани с локално увреждане на съседните структури, както и в резултат от шевовете, използвани за прикрепянето на донорската роговица
 • реакция на отхвърляне на присадката: най-големият риск при всеки вид трансплантация (независимо от локализацията и тъканите) е развитието на реакция на отхвърляне на присадката, във връзка с възприемане на донорския орган като чужд (антиген) и активирането на имунната система за отстраняването му. По данни от различни източници при кератопластика реакция на отхвърляне се наблюдава средно при десет до двадесет процента от пациентите, като рисковете са най-високи скоро след операцията и намаляват с течение на времето, но никога не изчезват (възможна е реакция на отхвърляне години след процедурата). Обикновено симптомите при подобна нежелана реакция включват влошаване на зрението, изразено зачервяване на окото, силна болка, повишена чувствителност към светлина. При първите прояви се препоръчва да се свържете с вашия лекар за предприемане на необходимите мерки

За намаляване на рисковете от усложнения и нежелани ефекти след трансплантация на роговица обикновено се предприемат съответните мерки, включващи локално (при необходимост и системно) приложение на кортикостероиди, имуномодулиращи средства и други агенти.

При повечето пациенти локалното приложение на медикаментите под формата на капки за очи води до добри резултати, но при наличие на рискови фактори се препоръчва системна употреба (перорална, интравенозна, интрамускулна).

След успешното извършване на процедурата много от пациентите могат още в същия ден да се приберат у дома.

При рискови лица (напреднала възраст, подлежащи заболявания, тежко увреждане на роговицата и други) се препоръчва болничен престой в рамките на няколко дни до седмица.

Необходимо е стриктно наблюдение и проследяване състоянието на болния, като за целта са предвидени редица профилактични прегледи, особено през първата година. След първата година обикновено се назначава по един преглед през шест месеца или при наличие на оплаквания от страна на пациента.

За оптимизиране на ефекта от терапията и минимизиране на рисковете от усложнения се препоръчва стриктно спазване на наставленията и препоръките на лекуващия лекар. До пълното възстановяване на очните структури се препоръчва използването на лепенка за око (за предпазване от нараняване и замърсяване), стриктна хигиена и редовен прием на предписаните медикаменти.

Възможно е в рамките на няколко месеца да изпитвате затруднения с изпълнението на ежедневните дейности и да имате известен дискомфорт и влошаване на зрението, като това се счита за нормално при повечето пациенти и се дължи на адаптиране на зрителния анализатор към донорската роговица.

При необходимост и персистиращи оплаквания при някои от пациентите се назначава подходяща, съобразена с индивидуалните им оплаквания и нужди, терапия за корекция на зрителните нарушения (очила, контактни лещи, лазерна операция и други).

Лечението с помощта на трансплантация на роговица (кератопластика) е ефективно средство за възстановяване на зрителните нарушения, дължащи се на увреждания на роговицата. За постигане на оптимални резултати се доверете на специалист с богат опит в областта и лечебно заведение, осигуряващо необходимото оборудване за целта.

 

По текста работи: д-р Лилия Пашова-Стоянова

Още по темата:

3.5, 8 гласа

ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРИЛАГА ЛЕЧЕНИЕТО Трансплантация на роговица

БИБЛИОГРАФИЯ

https://www.aao.org/eye-health/treatments/what-to-expect-when-you-have-corneal-transplant
https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/cornea-transplant/about/pac-20385285
https://en.wikipedia.org/wiki/Corneal_transplantation
https://www.aao.org/eye-health/treatments/about-corneal-transplantation
https://www.healthline.com/health/corneal-transplant
https://www.lei.org.au/services/eye-health-information/corneal-transplants/
https://my.clevelandclinic.org/departments/transplant/programs/corneal/indications
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)60437-1/abstract
https://www.masseyeandear.org/news/press-releases/2018/08/new-technique-may-improve-corneal-transplant-survival

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияХранене при...ЛюбопитноНовиниЛеченияИсторияФизиологияЗаведенияКлинични пътекиИзследванияПатологияСнимкиЛайфстайлСпортНормативни актовеОрганизацииСпециалистиИнтервютаЗдравни съветиПсихологияНаправления в медицинатаПроизводителиАптекиАлт. медицинаБотаника