Начало Медицинска енциклопедия Лечения Трахеостома Хирургично лечение

Трахеостома

Трахеостома - изображение

Редица заболявания, травми и увреждания могат да доведат до нарушения в нормалното функциониране на дихателната система, създавайки обструкция в горните дихателни пътища.

Това може да са хронично протичащи заболявания, при които се наблюдава постепенно и прогресивно запушване на дихателните пътища или остри състояния, при които в резултат от травма, инцидент или болестни увреждания се развива остро, внезапно запушване на дихателните пътища с невъзможност за осъществяване на дихателни движения.

При запушване на дихателните пътища, независимо от причината или факторите, довели до състоянието, е необходима своевременна хирургична намеса и изкуствено създаване на алтернативен път за осъществяване на дишането.

В подобни ситуации се налага извършване на трахеостомия и създаване на трахеостома, през която се осъществява дишането.

Поставянето на трахеостома се осъществява от обучен медицински персонал, като в зависимост от ситуацията и условията манипулацията се извършва в лечебно заведение или на мястото на инцидента.

Какво представлява трахеостомата?

Какво представлява трахеостомата?

Трахеостомата представлява изкуствено създаден по хирургичен път отвор в предната част на шията, в областта на трахеята.

Трахеостомата позволява проникване на въздух и извършване на дихателни движения при наличие на фактори и процеси, които затрудняват дишането.

При тази манипулация след създаването на отвор в областта на трахеята с помощта на специални тръбички или канюли, прикрепени за отвора, се осъществява нормалното вдишване. Тези тръбички или канюли се предлагат в различни размери и с различна структура (материал, от който са изработени) и с различни индивидуални особености с цел задоволяване на потребностите и покриване на нуждите при всеки конкретен пациента.

Предлагат се тръби за еднократна употреба и такива, които могат да бъдат използвани повторно. Материалът, който се използва при употребата на тръбите, обикновено е полуподвижна пластмаса, ригидна пластмаса или метал. Тръбата се предлага с или без вътрешен маншет, като всички тръби притежават външен маншет (основен вал) и гърлена пластинка.

При избора на конкретното устройство се взимат под внимание редица фактори, като с най-голямо значение са размерите на отвора, видът и тежестта на основното заболяване, индивидуалните особености и здравословно състояние на пациента, необходимостта от поддържаща апаратура за вентилация и други.

Трахеостома се поставя при планирана процедура в лечебното заведение след хоспитализация на пациента и неговата подготовка за манипулацията.

В условия на спешност (пътнотранспортни произшествия, бедствени ситуации, инциденти, травми) манипулацията се извършва на мястото на инцидента с цел намаляване на риска от влошаване състоянието на пациента и летален изход.

В най-честия случай трахеостомията се извършва в лечебното заведение, в подходяща за целта оперативна зала, под пълна упойка (обща анестезия, пациента не вижда, не чува, не усеща и не помни нищо).

Видът на използваната хирургична техника при поставянето на трахеостома се определя от тежестта и вида на основното заболяване на пациента, като най-общо са налице две опции:

 • хирургична трахеотомия: може да бъде извършена в операционната зала или в стаята на пациента в лечебното заведение. След хоризонтална инцизия през кожата в областта на ниската предна част на шията, хирургът внимателно си прокарва път към трахеята, отдръпвайки настрани шийните мускули и преминавайки през щитовидната жлеза. При осигуряване на достъп до трахеята, хирургът прави малка дупка и вмъква в нея трахеостомата. С помощта на специална каишка се осъществява застопоряването на тръбата и осигуряването на стабилност. При необходимост се извършват шевове с цел намаляване на риска от разместване или изпадане на тръбата
 • минимално инвазивна трахеотомия: обикновено се извършва в болничната стая, до леглото на пациента, в състояния на спешност. Разликата е в размера на създадения отвор в основата на предната част на шията. С помощта на специална визуализираща техника се прониква през устата и се проследява локализацията на отвора и се напътства хирурга. След създаването на малкък отвор с помощта на специална игла, последният се разширява до степен, до която може да поема трахеостомата. Отново се използва специален тип каишка за прикрепяне на трахеостомата и намаляване на риска от изпадане и разместване

След извършването на процедурата (независимо от използваната хирургична техника и вида на трахеостомата) обикновено са необходими няколко дни престой в болничното заведение до стабилизирането на пациента. През това време добре обучен медицински персонал запознава пациента с особеностите на трахеостомата и факторите, за които трябва да внимава при грижата си за нея.

Трахеостомата обикновено е временно решение на обструктивен или други дихателен проблем, но при някои пациенти се налага дългосрочна употреба и съответно последните трябва да бъдат обучени за боравене и поддръжка на трахеостомата.

За поставянето на трахеостома се извършва трахеостомия (крайната цел при трахеостомияя е създаване на комуникация между трахеята и външната среда), но също и в хода на трахеотомия (хирургично отваряне на трахеята).

При кои заболявания и състояния се поставя трахеостома?

При кои състояния и заболявания се извършва трахеостомия и поставя трахеостома?

Най-честите причини за поставяне на трахеостома включват осигуряване на въздушния поток при дишане при налична обструкция (запушване), почистване и отстраняване на секрети и вещества, запушващи дихателните пътища, при продължителна механична вентилация и за сигурно и безопасно доставяне на кислород към белите дробове.

Редица заболявания, увреждания и състояния изискват поставянето на трахеостома, като е възможно да се касае за ситуации на спешност или при престой в болничното заведение по решение на лекуващия медицински екип.

Най-честите показания за поставяне на трахеостома включват:

 • медицински състояния, които блокират или силно стесняват дихателните пътища, като такива например са новообразувания в областта, парализа на гласните връзки и други
 • обструктивни белодробни заболявания
 • парализа, неврологични увреждания и други проблеми, затрудняващи изхвърлянето на натрупаните секрети
 • като част от комплексните мерки при подготовка на пациенти за операция в областта на главата и шията
 • при тежка травма в областта на шията
 • при фрактури на разположените в областта на шията костни структури
 • вродени аномалии на органите и структурите, разположени в областта на шията (хипоплазия, нарушения в кръвоснабдяването и инервацията)
 • вродени аномалии на ларинкса
 • тежка инфекция или неоплазма в областта на шията
 • остър епиглотит
 • стридор
 • злокачествено новообразувание на ларинкса
 • кистозна фиброза
 • подкожен емфизем
 • оток на горните дихателни пътища в резултат от травма, изгаряне, инфекция, алергична реакция, анафилаксия
 • тежка сънна апнея
 • дихателна недостатъчност, изискваща продължителна механична вентилация

В състояния на спешност по преценка на пристигналия на мястото на инцидента медицински екип се извършва трахеотомия и се поставя трахеостома. В този случай е налице по-висок риск от развитие на различни по тежест странични реакции, инфектиране, увреждане на разположени в съседство структури и други. Въпреки това при необходимост манипулацията се извършва, тъй като притежава животоспасяващ характер и осигурява време на медицински екип до транспортирането на пациента до най-близкото лечебно заведение.

В състояние на спешност всяко забавяне, колебание и несигурност от страна на медицинските специалисти може да коства живота на болния или да доведе до сериозни и с дългосрочен характер увреждания.

Какви рискове крие поставянето на трахеостома?

Какви рискове крие поставянето на трахеостома?

Като цяло се счита, че поставянето на трахеостома е относително безопасна процедура, криеща ниски рискове от нежелани ефекти. Повечето рискове, свързани с процедурата се развиват и наблюдават по време на самата манипулация или скоро след нейното извършване.

Рисковете нарастват многократно при извършването на трахеостомия по спешност, извън болничното заведение, на мястото на инцидента във връзка с необходимостта от бързи и спешни мерки, липсата на подходящи условия (главно от санитарно-хигиенна точка) и наличието на допълнителни фактори, оказващи въздействие.

Едни от най-честите усложнения, наблюдавани по време на извършването на процедурата, включват:

 • кървене (при засягане на кръвоносните съдове)
 • инфекция или целулит на мястото на трахеостомата
 • увреждане на трахеята (при нецелесъобразно проникване)
 • подкожен емфизем (наличие на задържан въздух в тъканите под кожата), който от своя страна може да доведе до различни по тежест увреждания
 • засягане и увреждане на хранопровода (езофагуса)
 • развитие на пневмоторакс (задръжка на въздух между гръдната стена и белите дробове), който може да доведе до болка в гърдите, задух и затруднение на дишането, белодробен колапс
 • формиране на хематом (колекция от кръв)
 • неправилно поставяне на тръбата, разместване
 • запушване на тръбата
 • пулмонален или сърдечно-съдов колапс
 • трахео-езофагеална фистула

Дългосрочни усложнения се развиват по-рядко, главно при лица, при които е необходим продължителен престой с трахеостомата (няколко седмици до месеци). Най-често се наблюдава разместване, извиване или обструкция (запушване) на трахеостомата, формиране на абонормална тъкан в трахеята, формиране на фистула между трахеята и езофагуса, което значително повишава рисковете от попадане на храна в белите дробове и свързаните с това усложнения.

При продължителен престой с трахеостома нараства значително рискът от инфектиране, бактериална колонизация и проникване в организма с развитие на различни по тежест усложнения, включително тежка пневмония, системна инфекция, сепсис.

За намаляване на краткосрочните и дългосрочните рискове и усложнения, свързани с трахеостомата, се препоръчва стриктно проследяване и мониториране на състоянието на пациента, поддръжка на трахеостомата, обучение на болния за особеностите в поддръжката и други.

Наличието на тежки подлежащи увреждания, полиморбидност, напреднала възраст и някои индивидуални особености могат значително да повишат риска от развитие на усложнения.

Като цяло не съществуват абсолютни противопоказания за извършване на манипулацията във връзка с нейния животоспасяващ характер, но процедурата се извършва с повишено внимание при лица с хемофилия, болест на Бехтерев, увреждания в шийната област и други.

Полезни съвети и грижа за трахеостома

Полезни съвети и грижи след поставянето на трахеостома:

 • стриктно следвайте наставленията на вашия лекуващ лекар и не се притеснявайте да задавате въпроси в случай, че нещо не ви е ясно или ви притеснява
 • следвайте стриктно назначената ви лекарствена терапия и при поява на нови симптоми, нежелани ефекти или влошаване на общото състояние се обърнете към вашия лекар, без да предприемате самолечение
 • в някои случаи се налагат определени промени в диетата и нормалното хранене в зависимост от тежестта на състоянието ви
 • при невъзможност за прием на хранителни продукти през устата се предприема интравенозно хранене, хранене през тръба или друг вид, щадящ организма
 • като цяло не би следвало да имате проблеми с приема на храна след възстановяване на общото ви състояние
 • спазвайте стриктно съветите на лекуващия ви екип относно санитарнохигиенните изисквания при поддръжката на трахеостомата (полезна информация може да намерите в раздел Заболявания: Грижи за трахеостома)
 • използвайте подходящи овлажнители за въздух за намаляване на дразненето и изсушаването от сухия въздух в помещенията
 • редовно проветрявайте помещенията
 • избягвайте тежките натоварвания и спорт (джогинг, аеробика, каране на колело, вдигане на тежести, плуване) за период от поне 6 седмици или съгласно препоръките на вашия лекар
 • по възможност не мокрете трахеостомата при къпане
 • при първи данни за поява на страничен ефект или притеснения относно трахеостомата не се притеснявайте да се консултирате с вашия лекар

След отстраняване на трахеостомата изкуствено създаденият отвор се затваря с помощта на шевове или по естествен път.

 

По текста работи: д-р Лилия Пашова-Стоянова

Още по темата:

4.0, 7 гласа

ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРИЛАГА ЛЕЧЕНИЕТО Трахеостома

БИБЛИОГРАФИЯ

https://emedicine.medscape.com/article/865068-overview
https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/tracheostomy/about/pac-20384673
https://www.rch.org.au/rchcpg/hospital_clinical_guideline_index/Tracheostomy_Management_Guidelines/
https://www.medicinenet.com/tracheostomy/article.htm
https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/17568-tracheostomy-care
https://www.hopkinsmedicine.org/tracheostomy/about/what.html
https://myhealth.alberta.ca/Health/aftercareinformation/pages/conditions.aspx?hwid=zy1382
https://www.everydayhealth.com/tracheostomy/guide/

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияЛеченияИсторияКлинични пътекиХранене при...Здравни съветиНовиниПатологияФизиологияИзследванияАлт. медицинаЛюбопитноПсихологияБотаникаСпортСнимкиСпециалистиНормативни актовеИнтервютаЗаведенияОрганизацииЛайфстайлНаправления в медицината