Начало Медицинска енциклопедия Патология Клинична патология Патология на трахеята и белите дробове

Патология на трахеята и белите дробове

Патология на трахеята и белите дробове - изображение

Заболяванията на трахеята и белите дробове се характеризират с висока честота и голямо разнообразие, както в клиничните, така и в морфологичните им прояви.

Заболяванията на трахеята и белите дробове са едни от най-често срещаните патологични проблеми в днешно време

Тези промени се обуславят от два фактори:

  • Лигавицата на трахеята и алвеоларната повърхност на белите дробове са най-голямата по площ органна структура и е в постоянен контакт с атмосферните условия.
  • Белите дробове са едни от органите , освен сърцето и бъбреците, през които преминава цялото количество кръв. Между сърдечно-съдовата и дихателната система съществува тясна взаимовръзка, точно поради този факт кардиоваскуларните заболявания винаги водят до нарушение в белодробната хемодинамика.

В резултат на индустрията и преди всичко на непрекъснатото нарастване на химическата промишленост, в атмосферата попадат множество токсични вещества, които биват вдишвани в белите дробове.

Те се считат отговорни за високата честота на алергични заболявания, хронични бронхити, белодробен карцином и редица други патологични процеси. Особено значение се отдава на вдишването на въздух със запрашвания от битов и професионален характер, което води до развитие на една голяма група от заболявания - пневмокониози.

Поради близкия контакт на дихателните пътища с атмосферния въздух те са поселени от постоянни бактериални и вирусни обитатели, които при промяна в реактивността проявяват своята вирулентност. С това може да се обясни високата честота на възпалителните заболявания на респираторния тракт.

5.0, 1 глас

ПОДРАЗДЕЛИ НА Патология на трахеята и белите дробове

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория