Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Фактори, влияещи върху здравното състояние на населението и контакта със здравните служби Лица, обърнали се към здравни служби във връзка с необходимостта от провеждане на специфични процедури и получаване на медицинска помощ Донори на органи и тъкани Донор на неуточнен орган или тъкан

Донор на неуточнен орган или тъкан МКБ Z52.9

Донор на неуточнен орган или тъкан МКБ Z52.9 - изображение

В рубриката донор на неуточнен орган или тъкан се обхващат всички останали видове трансплантации на органи, които не са разгледани в следните статии:

Трансплантацията на органи е медицинска процедура, при която органът се отстранява от едно тяло и се поставя в тялото на реципиент, за да замести повреден или липсващ орган. Донорът и реципиентът могат да бъдат на едно и също място, или органите могат да бъдат транспортирани от донорският обект на друго място. Органите и / или тъканите, които се трансплантират в тялото на същото лице, се наричат автографи. Трансплантациите, които наскоро се извършват между двама субекта от същия вид, се наричат алографти. Алографските схеми могат да бъдат от жив или трупен донор.

Органите, които най-често се трансплантират са бъбреци, черен дроб, бели дробове, сърце и др. Някои органи, като мозъка, не могат да бъдат трансплантирани. Тъканите включват кости, сухожилия (и двете се наричат мускулно — скелетни присадки), роговици, кожа, сърдечни клапи, нерви и вени.

Бъбреците са най-често трансплантираните органи, последвани от черен дроб и сърце.
Донорите на органи могат да бъдат живи, в мозъчна смърт или мъртви чрез биологична смърт. Тъканта може да бъде възстановена от донори, които умират от циркулаторна смърт, както и от мозъчна смърт - до 24 часа след прекратяването на сърдечния ритъм. За разлика от органите, повечето тъкани (с изключение на роговицата) могат да се съхраняват до пет години, което означава, че те могат да бъдат "банкирани".

Трансплантационната медицина е една от най-предизвикателните и сложни области на съвременната медицина. Някои от ключовите области за медицинско управление са проблемите на отхвърлянето на трансплантати, при които тялото има имунен отговор към трансплантирания орган, което вероятно води до неуспех на трансплантацията и необходимостта от незабавно отстраняване на органа от реципиента. Когато е възможно, отхвърлянето на трансплантанта може да бъде намалено чрез серотипизиране, за да се определи най-подходящият маниер донор — реципиент и чрез употребата на имуносупресори.

4.0, 6 гласа

БИБЛИОГРАФИЯ

https://en.wikipedia.org/wiki/Organ_transplantation

http://www.kidneyregistry.org/living_donors.php?cookie=1

http://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum/tutorials/Cornea-transplant-donor-to-recipient/index.htm

https://saving-sight.org/cornea-donation-facts

http://www.umm.edu/programs/transplant/services/liver/living-donor-liver-transplant

https://en.wikipedia.org/wiki/Heart_transplantation

https://en.wikipedia.org/wiki/Lung_transplantation

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО