Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на пикочо-половата система Гломерулни болести Гломерулни увреждания при болести, класифицирани другаде Гломерулни увреждания при новообразувания

Гломерулни увреждания при новообразувания МКБ N08.1

Гломерулни увреждания при новообразувания МКБ N08.1 - изображение

Нарушаването на функцията на бъбречните гломерули в резултат на неоплазмени заболявания се среща сравнително рядко.

Към гломерулни увреждания при новообразувания принадлежат бъбречните увреждания при мултиплен миелом и макроглобулинемия на Waldenstrom.

Това са рядко срещани заболявания, при които има засягане на бъречната функция и имат сериозна прогноза.

Към гломерулни увреждания при новообразувания принадлежи мултиплен миелом.

Мултипленият миелом (плазмоцитом) представлява Некоджкинов лимфом с ниска степен на малигненост. При него разраства даден клон B-лимфоцити, които потискат останалите клетки на костния мозък и произвеждат голямо количество антитела, предимно от клас IgG.

Понякога се синтезират само леките вериги на антителата, които могат да се отделят с урината (т.нар. белтък на Бен - Джоунс).

Освен че потиска синтезата на останалите кръвни клетки, неконтролоруиемото разрастване на лимфоцитния клон разрушава костта. Това причинява значителна болка на пациента, като може да се достигне и до спонтанни фрактури на дългите или плоските кости.

Клиничната картина на мулитпления миелом се изявява с болки в костите, засилващи се нощем, патологични фрактури, спонтанни кръвоизливи, бледост на кожата и видимите лигавици, чести инфекции, неврологична симптоматика и други.

За поставянето на диагнозата мултиплен миелом е необходимо да се направят редица изследвания. Пълната кръвна картина обикновено показва анемия, тромбоцитопения и левкопения. В серума се установява повишено количество белтък, при намален албумин. При електрофореза на протеините се установява завишено количество на IgG. СУЕ (скорост на утаяване на еритроцитите) и CRP за завишени. Стандарт за поставяне на диагнозата е рентгенографията на плоски кости (например черепни), при която се установява картината на "кост проядена от молци" и направата на костномозъчна биопсия.

Гломерулните увреждания при мултиплен миелом могат да настъпят остро или да протичат хронично. Най-честото увреждане е в резултат от отделянето на свободни леки вериги с урината. Може да се изяви безсимптомна протеинурия, проксимална тубулна дисфункция (синдром на Fanconi), остра или хронична бъбречна недостатъчност, нодуларна гломерулосклероза (в резултат от натрупването на леките вериги), нефрокалциноза (поради повишението на серумния калций) или амилоидоза.

Клиничната изява на гломерулните увреждания при множествен миелом обикновено съвпада с тази на острата бъбречна недостатъчност- количеството на урината рязко намалява, появяват се отоци по лицето и крайниците, гадене, повръщане, обща отпадналост. Тези симптоми се появяват на фона на клиничната картина на мултипленият миелом.

Лечението на бъбречното увреждане при мултиплен миелом цели добрата рехидратация, корекция на хиперкалциемията, прилагането на кортикостероиди и други медикаменти. Особено ефикасно средство за очистването на кръвния серум от излишните свободни вериги на имуноглобулини е плазмоферезата.

Повече за клиниката, диагностиката и лечението на заболяването можете да прочетете тук.

Към гломерулни увреждания при новообразувания принадлежи макроглобулинемията на Wldenstrom.

Макроглобулинемията на Waldenstrom също е Неходжкинов лимфом, при който в костния мозък и лимфните възли разраства В-лимфоцитен клон. За разлика от плазмоцитома обаче, тези клетки продуцират антитела от клас IgM. Тъй като този имуноглобулин е с голяма молекулна маса, той предизвиква значително сгъстяване на кръвта и опасност от тромбози. Патологичният клон B- лимфоцити потиска другите костно-мозъчни предшественици на кръвните клетки, което води до анемия, тромбоцитопения и левкопения.

Клиничната изява на макроглобулинемията на Waldenstrom започва с отпадналост, нарушение на зрението, Рейно - феномен (побеляване на пръстите, следвано от посиняване и болезнено зачервяване), спонтанни кръвоизливи, тежест в лявото подребрие (поради спленомегалията), увеличаване на периферните лимфни възли и други. Засягането на бъбречната функция е доста рядко, обикновено под формата на остра бъбречна недостатъчност.

Повече за макроглобулинемията на Waldenstrom прочетете тук.

Лечението на острата бъбречна недостатъчност при макроглобулинемията на Waldenstrom става с адекватна рехидратация, прилагане на диуретици и кортикостероиди.

4.3, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия