Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на пикочо-половата система Гломерулни болести Гломерулни увреждания при болести, класифицирани другаде

Гломерулни увреждания при болести, класифицирани другаде МКБ N08*

Гломерулни увреждания при болести, класифицирани другаде МКБ N08* - изображение

Гломерулни увреждания при болести, класифицирани другаде представляват група рядко срещани заболявания, които могат да доведат до тежки увреждания.

Заболяванията, свързани с увреждане на бъбречните гломерули, попадащи в друг клас на МКБ се наричат гломерулни увреждания при болести, класифицирани другаде.

Гломерулът е част от нефрона, който е основната функционална и структурна единица на бъбрека. Изграден е от капилярно клъбце и Бауманова капсула. В гломерулите се извършва филтираране на вредните вещества от кръвта и образуване на първичната урина. При загиването на половината гломерули на бъбреците се нарушава сериозно дейността им, организмът изпада в състояние на бъбречна недостатъчност.

Към гломерулни увреждания при болести, класифицирани другаде спадат следните заболявания и състояния:

N08.0* Гломерулни увреждания при инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде.

Тук спадат различни дистрофични увреждания, които се получават в резултат на следните инфекции и паразитни заболявания: малария, епидемичен паротит, шистозомоза, септицемия, странгилоидоза, сифилис и други.

N08.1* Гломерулни увреждания при новообразувания.

Бъбречните гломерули могат да се засегнат при мултиплен миелом и макроглобулинемията на Waldenstrom.

N08.2* Гломерулни увреждания при болести на кръвта и имунни нарушения.

Към този клас спадат гломерулните промени, които настъпват при заболявания като: криоглобулинемия, дисеминирана интравазална коагулация, хемолитично-уремичен синдром, пурпура на Shoenlein-Henoh и сърповидно-клетъчна анемия.

N08.3* Гломерулни увреждания при захарен диабет.

Поради значителната разпространеност на това заболяване голяма част от пациентите с хронична бъбречна недостатъчност са именно диабетици.

N08.4* Гломерулни увреждания при други болести на ендокринната система, разстройства на храненето и обмяната на веществата.

Тук спадат състояния като: амилоидоза, болест на Fabry, недоимък на лецитин- холестерол- ацилтрансфераза.

N08.5* Гломерулни увреждания при системни болести на съединителната тъкан.

Към този клас се отнасят различни автоимунни заболявания на съединителната тъкан, при които се засягат и бъбреците: синдром на Goodpasture, нодозен полиартрит, системен лупус еритематодес, тромботична тромбоцитопенична пурпура и гралуоматоза на Wegener.

N08.8* Гломерулни увреждания при други болести, класифицирани другаде.

Например тук спадат уврежданията на бъбречните гломерули при подостър бактериален ендокардит.

3.7, 3 гласа

ВИДОВЕ Гломерулни увреждания при болести, класифицирани другаде МКБ N08*

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Гломерулни увреждания при болести, класифицирани другаде МКБ N08*

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Клинични пътеки